ตัวดําเนินการในภาษาซี

ตัวดำเนินการในภาษาซี: ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

ในภาษาโปรแกรมซี (C programming language) ตัวดำเนินการเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมันช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวดำเนินการในภาษาซีมีหลากหลายรูปแบบและประเภทต่างๆที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือข้อมูลต่างๆ ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของตัวดำเนินการในภาษาซี รวมถึงความหมายและการใช้งานของแต่ละตัวดำเนินการนี้

โดยทั่วไปแล้ว ตัวดำเนินการในภาษาซีสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้:

1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
– เพิ่ม (+) : ใช้สำหรับการบวกเลข
– ลบ (-) : ใช้สำหรับการลบเลข
– คูณ (*) : ใช้สำหรับการคูณเลข
– หาร (/) : ใช้สำหรับการหารเลข
– หารเอาเศษ (%) : ใช้สำหรับการหารและคืนค่าเศษ
– เพิ่มค่า (++) : ใช้สำหรับการเพิ่มค่าของตัวแปรทีละหนึ่ง
– ลดค่า (–) : ใช้สำหรับการลดค่าของตัวแปรทีละหนึ่ง

2. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Relational Operators)
– เท่ากับ (==) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าสองค่าเท่ากันหรือไม่
– ไม่เท่ากับ (!=) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าสองค่าไม่เท่ากันหรือไม่
– มากกว่า (>) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าค่าซ้ายมือมากกว่าค่าขวามือหรือไม่
– น้อยกว่า (<) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าค่าซ้ายมือน้อยกว่าค่าขวามือหรือไม่ - มากกว่าหรือเท่ากับ (>=) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าค่าซ้ายมือมากกว่าหรือเท่ากับค่าขวามือหรือไม่
– น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าค่าซ้ายมือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าขวามือหรือไม่ 3. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators) - และ (&&) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริงหรือไม่ - หรือ (||) : ใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเป็นจริงหรือไม่ - ไม่ (!) : ใช้สำหรับการเปลี่ยนเงื่อนไขจากจริงเป็นเท็จหรือจากเท็จเป็นจริง 4. ตัวดำเนินการทางขื่อมูล (Bitwise Operators) - และทางบิต (AND) &: ใช้ในการดำเนินการแบบบิตโดยเปรียบเทียบบิตในตำแหน่งเดียวกัน - หรือทางบิต (OR) |: ใช้ในการดำเนินการแบบบิตโดยเปรียบเทียบบิตในตำแหน่งเดียวกัน - ซิกโนแลนด์ทางบิต (XOR) ^: ใช้ในการดำเนินการแบบบิตโดยเปรียบเทียบบิตในตำแหน่งเดียวกันและคืนค่าจริงถ้าบิตไม่เท่ากัน - การสร้างด้วยแรนดอม (Complement) ~: ใช้ในการสลับบิตในตำแหน่งที่กำหนด 5. ตัวดำเนินการการกำหนดค่า (Assignment Operators) - กำหนดค่า (=) : ใช้สำหรับการกำหนดค่าของตัวแปร - เพิ่มและกำหนดค่า (+=) : ใช้สำหรับการเพิ่มค่าลงในตัวแปรและกำหนดค่าใหม่ - ลดและกำหนดค่า (-=) : ใช้สำหรับการลดค่าจากตัวแปรและกำหนดค่าใหม่ - คูณและกำหนดค่า (*=) : ใช้สำหรับการคูณตัวแปรและกำหนดค่าใหม่ - หารและกำหนดค่า (/=) : ใช้สำหรับการหารตัวแปรและกำหนดค่าใหม่ - เอาเศษและกำหนดค่า (%=) : ใช้สำหรับการหารและคืนค่าเศษให้กับตัวแปรและกำหนดค่าใหม่ เมื่อทราบถึงตัวดำเนินการทั้งหมดนี้แล้ว เราควรเข้าใจการใช้งานและคุณลักษณะของแต่ละตัวดำเนินการในทางปฎิบัติ ซึ่งเราจะมาดูตัวอย่างการใช้งานในส่วนของไลบรารีและฟังก์ชันที่ใช้ในภาษาซี ไลบรารีและฟังก์ชันที่ใช้ในภาษาซี ภาษาซีมีไลบรารีมาตรฐานที่มีตัวแปรและฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการจำนวนมากซึ่งช่วยให้งานโปรแกรมเมอร์เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของไลบรารีที่น่าสนใจคือไลบรารีในภาษาซีที่มีชื่อว่า "stdio.h" ซึ่งไลบรารีนี้มีฟังก์ชันที่ช่วยในการทำงานกับข้อมูลเข้า-ออกและการสื่อสารกับผู้ใช้งาน อย่างเช่นฟังก์ชัน "printf()" และ "scanf()" โดยฟังก์ชัน "printf()" ถูกใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้เห็น ซึ่งฟังก์ชันนี้ใช้รูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างสำคัญ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้: ```c #include

int main() {
int number = 10;
printf(“The number is: %d”, number);
return 0;
}
“`

ในตัวอย่างข้างบน ฟังก์ชัน “printf()” จะถูกใช้ในการแสดงผลข้อความ “The number is: 10” ซึ่ง %d ถูกใช้เพื่อแทนตัวแปร “number” ในข้อความที่แสดงผล mel

การประกาศตัวแปรและการกำหนดค่าในภาษาซี

การประกาศตัวแปรและการกำหนดค่าเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เนื่องจากตัวแปรเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ตัวแปรในภาษาซีสามารถประกาศได้โดยใช้รูปแบบดังนี้:

“`
<ประเภทข้อมูล> <ชื่อตัวแปร>;
“`

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรในภาษาซี:

“`c
int age;
float weight;
char gender;
“`

ในตัวอย่างข้างบน เราประกาศตัวแปรชื่อ “age” เป็นประเภทข้อมูล int เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ตัวแปรชื่อ “weight” เป็นประเภทข้อมูล float เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนัก และตัวแป

[1-4] ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithemetic Operator)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวดําเนินการในภาษาซี ตัวดําเนินการในภาษา c มีกี่ประเภท, ตัวดําเนินการ python, ตัวดำเนินการ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง, contents of หมายถึงตัวดําเนินการใดในโครงสร้างภาษา c, % ต่างๆในภาษา c, ตัวดำเนินการ คือ, & ในภาษา c คือ, ตัวดําเนินการ python มีกี่ประเภท

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวดําเนินการในภาษาซี

[1-4] ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithemetic Operator)
[1-4] ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithemetic Operator)

หมวดหมู่: Top 16 ตัวดําเนินการในภาษาซี

ตัวดําเนินการในภาษาซีมีอะไรบ้าง

ตัวดําเนินการในภาษาซีมีอะไรบ้าง

ภาษาซี (C programming language) เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie และ Brian Kernighan ในปี ค.ศ. 1972 เป็นภาษาโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งมีคุณสมบัติภาษามากมายที่ทำให้เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับสร้างแอปพลิเคชันและระบบที่ทำงานในระดับเครื่องที่เข้าถึงทรัพยากรในระดับใกล้เคียงกับระดับเครื่องจริงโดยทั่วไป

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีนั้นใช้ตัวดําเนินการ (operator) เพื่อทำงานในระดับต่าง ๆ โดยตัวดําเนินการในภาษาซีสามารถใช้งานกับตัวแปร (variable) และค่าคงที่ (constant) ต่าง ๆ เพื่อสร้างขึ้นมาเป็นชุดคำสั่งที่สามารถทำงานได้ตามต้องการ

ตัวดําเนินการในภาษาซีสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม โดยพิจารณาจากฟังก์ชั่นหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกันได้แก่
1. ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators): ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร), % (modulo, หารเอาเศษ), ฯลฯ
2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ (Relational Operators): ใช้ในการเปรียบเทียบค่าของตัวแปร หรือค่าที่ส่งเข้าถึง เช่น == (เท่ากับ), != (ไม่เท่ากับ), > (มากกว่า), < (น้อยกว่า), ฯลฯ 3. ตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators): ใช้ในการจัดการระหว่างตัวแปรที่มีค่าคงที่ หรือยกและตั๋วดําเนินการเปรียบเทียบ เช่น && (และ), || (หรือ), ! (นิเสธ), ฯลฯ 4. ตัวดําเนินการแบบดูแล้วถำเลย (Increment/Decrement Operators): ใช้ในการเพิ่มหรือลดค่าของตัวแปรเป็นจำนวนที่กำหนด เช่น ++ (เพิ่มค่าทีละหนึ่ง), -- (ลดค่าทีละหนึ่ง) 5. ตัวดําเนินการเข้าถึง (Access Operators): ใช้ในการเข้าถึงหรืออ้างอิงค่าของตัวแปรและโครงสร้างข้อมูล เช่น . (access member), -> (access member through pointer)
6. ตัวดําเนินการแบบทวิภาค (Bitwise Operators): ใช้ในการเข้าถึงและดำเนินการบิตของตัวแปร เช่น & (และ), | (หรือ), ^ (xor), ~ (not), << (ซิฟต์บิตไปทางซ้าย), >> (ซิฟต์บิตไปทางขวา), ฯลฯ

ภายใต้ตัวดําเนินการทั้งหมดนี้ ภาษาซีมีความยืดหยุ่นที่สูง เพราะผู้ใช้สามารถใช้ตัวดําเนินการที่ตอบสนองต่อการทำงานที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถสร้างตัวดําเนินการที่เป็นที่ใช้งานในกรณีที่ภาษาซีไม่มีสนับสนุนอยู่ด้วย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวดําเนินการในภาษาซี:
1. ภาษาซีมีตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ใดบ้าง?
ภาษาซีมีตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไปเช่น +, -, *, / และ % และยังรองรับหลายโมดูลช่วยเหลือในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2. ภาษาซีมีตัวดําเนินการเปรียบเทียบอะไรบ้าง?
ภาษาซีมีตัวดําเนินการเปรียบเทียบทั่วไป เช่น ==, !=, >, < และ <= เพื่อช่วยในการตรวจสอบค่าของตัวแปรหรืออะไรก็ตามที่มีค่าที่ต้องการทดสอบ 3. ภาษาซีมีตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์อะไรบ้าง? ภาษาซีมีตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์หลัก ๆ เช่น &&, || และ ! เพื่อช่วยในการจัดการระหว่างค่าคงที่หรือตัวแปรเพื่อทำให้สามารถทดสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ 4. ตัวดําเนินการแบบทวิภาคในภาษาซีใช้ในการทำอะไร? ตัวดําเนินการแบบทวิภาคในภาษาซีใช้ในการเข้าถึงและดำเนินการบิตของตัวแปร เช่น & (และ), | (หรือ), ^ (xor), ~ (not), << (ซิฟต์บิตไปทางซ้าย), >> (ซิฟต์บิตไปทางขวา) เพื่อเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบบิตแทนการทำงานและการจัดเก็บของคอมพิวเตอร์

5. ภาษาซีมีตัวดําเนินการเข้าถึงอะไรบ้าง?
ภาษาซีมีตัวดําเนินการเข้าถึงหรืออ้างอิงค่าของตัวแปรและโครงสร้างข้อมูลเช่น . (access member), -> (access member through pointer) เพื่อเข้าถึงข้อมูลภายในตัวแปรและโครงสร้างข้อมูลที่ถูกเก็บไว้

สรุปว่า ตัวดําเนินการในภาษาซีมีหน้าที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้ เพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบเงื่อนไขต่าง ๆ ควบคุมการทำงานของโปรแกรม และจัดการกับข้อมูลในรูปแบบของบิต ในการใช้ตัวดําเนินการเหล่านี้ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเสมอ

ตัวดําเนินการ คืออะไร

ตัวดําเนินการ คืออะไร

ตัวดําเนินการคือสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้มีห้องบทบาทเสมือนเป็น “นักแปลภาษา” ที่ช่วยให้คำสั่งของผู้ใช้ทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในทางปฏิบัติ ตัวดำเนินการคือสตริงหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการคำนวณ การประมวลผลข้อมูล หรือดำเนินการต่างๆกับข้อมูล เช่น การบวก ลบ คูณ หาร โดยในภาษาคอมพิวเตอร์จะมีตัวดำเนินการหลายชนิดที่ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การดำเนินการเชิงตรรกะ เช่น การเปรียบเทียบนั่นเอง

ตัวดำเนินการที่พบบ่อยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์คือตัวดำเนินการที่ใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือการใช้เครื่องหมายชนิดเดียวกันกับการจัดสรรที่เรียกว่าแทนที่ค่า เป็นต้น ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เด่นที่สุดคือเครื่องหมาย ➕ – ➖ × ÷ และ =

2. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือเชื่อมต่อสองนิพจน์หรือสองข้อความเข้าด้วยกัน เช่น มากกว่า, น้อยกว่า, เท่ากับ, ไม่เท่ากับ เป็นต้น ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์จะใช้เครื่องหมาย && , || , ! , == , != , > , < , >= , <= 3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าของตัวแปรหรือค่าที่คอมพิวเตอร์คำนวณมา เช่น ถ้าต้องการตรวจสอบว่าตัวแปร X เท่ากับ 10 นั่น สามารถใช้เครื่องหมาย == (เท่ากับ) เช่น if(X==10) เป็นต้น ค่าที่เปรียบเทียบกันนั้นจะมีได้แค่สองค่าเท่านั้นคือ "เท่ากับ" หรือ "ไม่เท่ากับ" 4. ตัวดำเนินการทางแบบเลขคณิต ตัวดำเนินการทางแบบเลขคณิต เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการอ่านและเขียนค่าข้อมูลไปสู่หน่วยความจำ (Memory) เช่น การเพิ่มค่าของตัวแปร X และ การลดค่าของตัวแปร X เป็นต้น ตัวดำเนินการทางแบบเลขคณิตจะมีตัวบ่งชี้ เช่น ++ (เพิ่มค่าของตัวแปรไป 1) และ -- (ลดค่าของตัวแปรลง 1) 5. ตัวดำเนินการประมวลผลทางตรรกศาสตร์ ตัวดำเนินการประมวลผลทางตรรกศาสตร์ เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการประมวลผลหรือควบคุมการกระทำต่างๆ โดยขึ้นเงื่อนไขให้มีการส่งผลลัพธ์หรือการทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น && (และ) และ || (หรือ) เป็นต้น ท้ายสุดนี้ มูลนิธิโอเพนอิเล็กทรอนิกส์ (OpenAI) ผู้สร้าง GPT-3 ซึ่งเป็นระบบจัดตัวดำเนินการที่สำคัญในด้านการประมวลผลภาษาต่างๆ ก็ได้นำเสนอโน้ตในการใช้ตัวดำเนินการสำคัญ 5 อันดับที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งกล่าวถึงเครื่องหมาย + , - , * , / , % FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวดำเนินการ 1. ตัวดำเนินการคืออะไร? ตัวดำเนินการคือสิ่งที่ใช้ในการคำนวณ ประมวลผล หรือดำเนินการต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหลายชนิดและใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น คำนวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ และเลขคณิต เป็นต้น 2. ตัวดำเนินการในภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท? ตัวดำเนินการในภาษาคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ได้แก่ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ เช่น เท่ากับ, ไม่เท่ากับ และ ไม่มากกว่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ประมวลผลทางตรรกศาสตร์และแบบเลขคณิตอีกด้วย 3. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ได้ใช้บ่อยคืออะไร? ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ได้ใช้บ่อยมีอยู่หลายแบบ ได้แก่ เครื่องหมาย +,-,x, ÷ และ = โดยใช้ในการบวก ลบ คูณ และหารข้อมูลต่างๆ โดยนิยมใช้เครื่องหมายเลขคณิตเป็นตัวแทนได้ง่ายและรวดเร็ว 4. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้ในการทำอะไร? ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้ในการเปรียบเทียบหรือเชื่อมต่อสองนิพจน์หรือสองข้อความเข้ากัน เช่น เท่ากับ, มากกว่า, น้อยกว่า, ไม่เท่ากับ และอื่น ๆ เพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบและการทำงานตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการได้ 5. สำหรับเครื่องหมาย && และ || ในตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร? เครื่องหมาย && ในตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หมายถึง “และ” แสดงให้เห็นว่าทั้งสองเงื่อนไขจะต้องเป็นจริงเพื่อให้คำตอบเป็นจริงด้วยกัน เช่น (A && B) จะมีค่าเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้ง A และ B เป็นจริง เครื่องหมาย || ในตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หมายถึง "หรือ" แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขที่ให้มาอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำให้คำตอบเป็นจริงด้วย เช่น (A || B) จะมีค่าเป็นจริงถ้าหรือ A หรือ B เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ตัวดําเนินการในภาษา C มีกี่ประเภท

ตัวดําเนินการในภาษา C มีกี่ประเภท?

ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความสามารถมากมาย และใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมและใช้ภาษา C ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราควรจะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับตัวดําเนินการในภาษา C ที่มีหลายประเภทกันดี

1. ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์: ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษา C ได้แก่ + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร) ซึ่งใช้ในการทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น

int num1 = 5;
int num2 = 3;
int sum = num1 + num2; // 5 + 3 = 8

2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ: ตัวดําเนินการเปรียบเทียบในภาษา C ได้แก่ == (เท่ากับ), != (ไม่เท่ากับ), > (มากกว่า), < (น้อยกว่า), >= (มากกว่าเท่ากับ), <= (น้อยกว่าเท่ากับ) ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบค่าของตัวแปรสองตัว เช่น int num1 = 5; int num2 = 3; if(num1 > num2){
printf(“num1 is greater than num2”);
}

3. ตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์: ตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์ในภาษา C ได้แก่ && (และ), || (หรือ), ! (นิเสธ) ซึ่งใช้ในการทำเงื่อนไขและตรวจสอบเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ เช่น

int num1 = 5;
int num2 = 3;
if(num1 > num2 && num2 > 0){
printf(“num1 is greater than num2 and num2 is positive”);
}

4. ตัวดําเนินการแบบทางด่วน: ตัวดําเนินการแบบทางด่วนในภาษา C ได้แก่ ++ (เพิ่มค่าอีก 1) และ — (ลดค่าอีก 1) เป็นต้น ซึ่งใช้ในการเพิ่มหรือลดค่าของตัวแปร เช่น

int num = 5;
num++; // num = num + 1 = 6

5. ตัวดําเนินการในการกำหนดค่า: ตัวดําเนินการในการกำหนดค่าในภาษา C ได้แก่ = (กำหนดค่า), += (เพิ่มค่าและกำหนดค่า), -= (ลดค่าและกำหนดค่า), *= (คูณค่าและกำหนดค่า), /= (หารค่าและกำหนดค่า) เป็นต้น ซึ่งใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร เช่น

int num = 5;
num += 3; // num = num + 3 = 8

6. ตัวดําเนินการทางแบบแบตกอิน: ตัวดําเนินการทางแบบแบตกอินในภาษา C ได้แก่ & (และบิต), | (หรือบิต), ^ (บิตแอ็กซ์โอร์), ~ (นิเสธบิต) เป็นต้น ซึ่งใช้ในการดำเนินการทางบิตของตัวแปร เช่น

int num1 = 5; // 0101
int num2 = 3; // 0011
int result = num1 & num2; // 0001

FAQs:

1. การใช้ตัวดําเนินการในภาษา C สำคัญและน่าสนใจอย่างไร?
ตัวดําเนินการในภาษา C เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานทางโปรแกรมมิ่ง สามารถนำมาใช้ในการคำนวณต่างๆ ทำการเปรียบเทียบค่า ตรวจสอบเงื่อนไข และพัฒนาโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

2. สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้ตัวดําเนินการในภาษา C คืออะไร?
การใช้ตัวดําเนินการในภาษา C ควรระวังการใช้งานไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการรันโปรแกรม และควรตรวจสอบว่าตัวแปรที่นำมาใช้ในการดำเนินการมีค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับที่ต้องการ

3. ตัวดําเนินการในภาษา C มีอีกประเภทใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้?
ในบทความนี้ได้กล่าวถึงตัวดําเนินการในภาษา C ที่เป็นที่นิยมและใช้งานบ่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวดําเนินการอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง เช่น sizeof (ขนาดของข้อมูล), ?: (เงื่อนไขแบบตัดสินใจ), . (ใช้ในการเข้าถึงสมาชิกในโครงสร้าง) เป็นต้น

4. ตัวดําเนินการในภาษา C มีความแตกต่างจากภาษาอื่นในการใช้งานหรือไม่?
ตัวดําเนินการในภาษา C มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการเรียนรู้และใช้งานตัวดําเนินการในภาษา C ก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้และการพัฒนาโปรแกรมในภาษาอื่นๆ ได้เช่นกัน

ตัวดําเนินการ Python

ตัวดําเนินการ Python: การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบประจำภาษา

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในชุดมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และส่วนใหญ่เป็นเพราะการใช้ตัวดําเนินการของภาษานี้ ตัวดําเนินการเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ Python มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ในบทความนี้เราจะสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวดําเนินการ Python ที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

1. ตัวดําเนินการคณิตศาสตร์: Python มีตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์มากมาย เช่น เครื่องหมายบวก (+) เป็นตัวดําเนินการที่ใช้ในการบวกเลข ตัวดําเนินการลบ (-) ใช้ในการลบเลข ตัวดําเนินการคูณ (*) ใช้ในการคูณและอื่นๆ ตัวดําเนินการดังกล่าวจะทำงานกับตัวแปรเลขเช่นเดียวกับเลขคงที่อื่นๆ

2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ: เราสามารถเปรียบเทียบค่าของตัวแปรหรือเลขคงที่กันได้โดยใช้ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการเปรียบเทียบที่น่าสนใจได้แก่ เครื่องหมายเท่ากับ (==) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเป็นจริงแล้วจะส่งค่า True แต่ถ้าผิดจะส่งค่า False

3. ตัวดําเนินการตรรกะ: ภาษา Python นั้นรองรับการใช้ตัวดําเนินการตรรกะเพื่อทําให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นตรรกะได้ ตัวดําเนินการตรรกะที่บ่งบอกว่าประโยคถูกหรือผิดมี 2 ตัวดังนี้: เครื่องหมายและ (and) ใช้ในการเปรียบเทียบและต้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องประโยคทั้งหมดเป็นจริงเท่านั้น ดังนั้น, ถ้าไม่มีจริงทั้งหมด ค่าที่ส่งกลับคือเท็จ เครื่องหมายหรือ (or) ใช้ในการเปรียบเทียบและต้องมีประโยคอย่างน้อยหนึ่งประโยคเท่านั้นที่เป็นจริง ถ้าไม่มีประโยคจริงค่าที่ส่งกลับคือเท็จ

4. ตัวดําเนินการแบบระบุ: Python มีตัวดําเนินการแบบระบุ (assignment operator) ที่ใช้ในการกําหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวดําเนินการแบบระบุที่น่าสนใจคือ เครื่องหมายเท่ากับ (=) ที่ใช้ในการกําหนดค่า ตัวแปรที่บริบทประกอบด้วยชนิดข้อมูลและค่าที่ถูกกําหนด

นี่คือตัวอย่างของการใช้ตัวดําเนินการ Python เบื้องต้น:

“`
x = 5
y = 3

# ตัวดําเนินการคณิตศาสตร์
print(x + y) # Output: 8
print(x – y) # Output: 2
print(x * y) # Output: 15
print(x / y) # Output: 1.6666666666666667

# ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ
print(x == y) # Output: False
print(x > y) # Output: True
print(x < y) # Output: False # ตัวดําเนินการตรรกะ a = True b = False print(a and b) # Output: False print(a or b) # Output: True # ตัวดําเนินการแบบระบุ z = x + y print(z) # Output: 8 ``` คำถามที่พบบ่อย (FAQs): 1. Python มีตัวดําเนินการอื่นๆ อีกมากมายหรือไม่? ใช่, Python มีตัวดําเนินการอื่นอีกมากมาย นอกจากตัวดําเนินการคณิตศาสตร์และตรรกะที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีตัวดําเนินการอื่นๆ เช่น ตัวดําเนินการยกกําลัง (**), ตัวดําเนินการหารปัดเศษ (//), ตัวดําเนินการสร้างข้อความ (concatenation), และอีกมากมาย 2. สามารถใช้ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบข้อความได้หรือไม่? สามารถใช้ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบข้อความได้ การเปรียบเทียบข้อความจะเป็นการเปรียบเทียบความเท่ากันของข้อมูล งานนี้จะตรวจสอบว่าข้อความมีค่าเท่ากันหรือไม่ 3. Python มีตัวดําเนินการทางวิศวกรรมหรือไม่? ในภาษา Python, ไม่มีตัวดําเนินการทางวิศวกรรมเพื่อการคำนวณทางวิศวกรรมหรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยตรง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานการคำนวณทางวิศวกรรมมักจะใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วในบล็อกของภาษา Python เพื่อช่วยในการดำเนินการด้านวิศวกรรม องค์ประกอบตัวดําเนินการ Python นี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจแก่ทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ตระหนักถึงว่าแต่ละตัวดําเนินการสามารถปฏิบัติตามการควบคุมเล็กน้อยได้อย่างไร้ปัญหา โดยใช้คู่มือนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถนําไปใช้กับโปรแกรมของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวดำเนินการ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตัวดำเนินการ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ในโลกที่เต็มไปด้วยการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เรามักพบกับคำว่า “ตัวดำเนินการ” อยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวดำเนินการนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทก็มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป มาสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับตัวดำเนินการต่าง ๆ กันเถอะ!

1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้สำหรับดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (+), การลบ (-), การคูณ (*), และการหาร (/) เป็นต้น เครื่องหมายนี้ช่วยให้เราสามารถทำการคำนวณเลขได้อย่างง่ายดาย

2. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ตัวดำเนินการเปรียบเทียบมีค่าเท่ากับ (==), มากกว่า (>) หรือน้อยกว่า (<), และไม่เท่ากับ (!=) เป็นต้น ตัวดำเนินการนี้จะส่งค่าเป็น True (จริง) หรือ False (เท็จ) ที่เราสามารถนำไปใช้ต่อในรูปแบบของการตัดสินใจ 3. ตัวดำเนินการลอจิก (Logical Operators) ตัวดำเนินการลอจิกใช้สำหรับการจัดการกับเงื่อนไขในลักษณะของ "และ" (and), "หรือ" (or), และ "นิเสธ" (not) เช่น ตัวดำเนินการลอจิก "และ" (and) จะส่งค่า True ก็ต่อเมื่อทั้งสองพจน์ที่เป็นเงื่อนไขเป็นจริง ส่วนตัวดำเนินการลอจิก "หรือ" (or) จะส่งค่า True ก็ต่อเมื่ออย่างน้อยหนึ่งในพจน์ที่เป็นเงื่อนไขเป็นจริง 4. ตัวดำเนินการแบบตรรกะ (Bitwise Operators) ตัวดำเนินการแบบตรรกะใช้สำหรับการดำเนินการแบบตรรกะกับข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขทางดิจิตอล (binary) เช่น แทนที่ด้วย 1 (bitwise OR), เชื่อมต่อด้วย 1 (bitwise AND), และทำร้ายด้วยหรือให้มีค่าเจ้าของ (bitwise XOR) ตัวดำเนินการแบบตรรกะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและควบคุมรายละเอียดในระดับต่ำที่สุดของข้อมูลทางดิจิตอลได้ 5. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า (Increment and Decrement Operators) ตัวดำเนินการเพิ่มค่าเป็นตัวดำเนินการที่ช่วยในการเพิ่มหรือลดค่าของตัวแปรเป็นจำนวนบวกหรือลบ สองตัวดำเนินการในกรณีนี้คือ ตัวเพิ่มค่า (++) และ ตัวลดค่า (--) โดยที่ตัวเพิ่มค่าเพิ่มค่าของตัวแปรอีกหนึ่งหน่วย และตัวลดค่าลดค่าของตัวแปรอีกหนึ่งหน่วย FAQs เกี่ยวกับตัวดำเนินการ: คำถามที่ 1: ทำไมตัวดำเนินการถึงมีประเภทมากมาย? ตอบ: ตัวดำเนินการถูกออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องการในรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การคำนวณต่าง ๆ, การตัดสินใจยุติ, การจัดการกับข้อมูลทางดิจิตอล และอื่น ๆ ซึ่งความหลากหลายของตัวดำเนินการทำให้เราสามารถใช้งานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ คำถามที่ 2: ตัวดำเนินการแบบใดที่มีความสำคัญมากที่สุด? ตอบ: การวิเคราะห์ว่าตัวดำเนินการแบบใดที่มีความสำคัญมากที่สุดขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์สำคัญในการคำนวณเลขของผลลัพธ์ ในทางตรรกะการเปรียบเทียบและแล็กิกการส่งค่าออกเป็นผลจริง และตัวดำเนินการแบบตรรกะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและแก้ไขรายละเอียดในระดับต่ำที่สุดของข้อมูลทางดิจิตอลได้ คำถามที่ 3: การใช้งานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์? ตอบ: ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เราใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการทำงานต่าง ๆ เช่น การคำนวณเลขหรือการทำงานกับชุดของข้อมูล ตัวดำเนินการนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะภายในคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ คำถามที่ 4: ตัวดำเนินการแบบไหนที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนโปรแกรม? ตอบ: ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยการบวก, การลบ, การคูณ, และการหารเป็นต้น มักถือเป็นตัวดำเนินการหลักที่ใช้งานบ่อยที่สุดในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากใช้ในการคำนวณเลขต่าง ๆ และการดำเนินการคณิตศาสตร์อื่น ๆ แท้จริงแล้ว, ตัวดำเนินการนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้งานทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในสิ่งที่เราทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การเข้าใจว่ามีประเภทและลักษณะต่าง ๆ ของตัวดำเนินการช่วยให้เราสามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

พบ 38 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวดําเนินการในภาษาซี.

การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Devc++: ตัวดำเนินการ (Operator)
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Devc++: ตัวดำเนินการ (Operator)
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
ตัวดำเนินการในภาษาซี - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm  Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
ตัวดำเนินการในภาษาซี – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
สรุปบทที่ 4
สรุปบทที่ 4
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Order Of Precedence) – Information  Technology @ Ku Src
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Order Of Precedence) – Information Technology @ Ku Src
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ | ภาษาซี
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ | ภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษา - วิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง Codingnotes :  Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษา – วิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง Codingnotes : Inspired By Lnwshop.Com
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
07 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ By Ruthmaster - Issuu
07 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ By Ruthmaster – Issuu
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
09 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ By Ruthmaster - Issuu
09 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ By Ruthmaster – Issuu
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C | การเขียนโปรแกรม
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C | การเขียนโปรแกรม
Lesson 4 : ตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
Lesson 4 : ตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
Ep21 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (ภาคทฤษฏี) - Youtube
Ep21 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (ภาคทฤษฏี) – Youtube
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
กิจกรรมที่-1-แบ่งหน่วยการเรียนรู้-อ.อุษณีย์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-3 หน้า |  Anyflip
กิจกรรมที่-1-แบ่งหน่วยการเรียนรู้-อ.อุษณีย์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-3 หน้า | Anyflip
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
สอน C++: ตัวดำเนินการทางตรรกะ And (&&), Or (||), Not (!) - Youtube
สอน C++: ตัวดำเนินการทางตรรกะ And (&&), Or (||), Not (!) – Youtube
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
หน่วยที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล และตัวดำเนินการ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50  หน้า | Anyflip
หน่วยที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล และตัวดำเนินการ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
สอน C++: การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง - Youtube
สอน C++: การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง – Youtube
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ -  ดาวน์โหลดหนังสือ | 201-250 หน้า | Pubhtml5
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 201-250 หน้า | Pubhtml5
Chapter 4-Edit - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Anyflip
Chapter 4-Edit – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Anyflip
ตัวดำเนินการ - Sutarat Thongmai - หน้าหนังสือ 3 | พลิก Pdf ออนไลน์ |  Pubhtml5
ตัวดำเนินการ – Sutarat Thongmai – หน้าหนังสือ 3 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ตัวดำเนินการ ภาษาซี 1 โดย The C Book
ตัวดำเนินการ ภาษาซี 1 โดย The C Book
Chapter2 By สมศักดิ์ พูลเพิ่ม - Issuu
Chapter2 By สมศักดิ์ พูลเพิ่ม – Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
ตัวดำเนินการบูลีน - ครูไอที
ตัวดำเนินการบูลีน – ครูไอที
ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร .. เริ่มอะไรก่อนดี??
ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร .. เริ่มอะไรก่อนดี??
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
การดำเนินการของเซต - Nockacademy
การดำเนินการของเซต – Nockacademy
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
Ejercicio De ขั้นตอนการแก้ปัญหา1
Ejercicio De ขั้นตอนการแก้ปัญหา1
แผนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Harn Pen - หน้าหนังสือ 94 |  พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
แผนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – Harn Pen – หน้าหนังสือ 94 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
การดำเนินการของเซต - Nockacademy
การดำเนินการของเซต – Nockacademy

ลิงค์บทความ: ตัวดําเนินการในภาษาซี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวดําเนินการในภาษาซี.

ดูเพิ่มเติม: themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.