ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค

ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค

ก่อนที่เราจะพูดถึงคอมพิวเตอร์ 5 ยุค จะมาดูก่อนกันว่ายุคคอมพิวเตอร์ยุคเเรกนี้มีอะไรบ้าง ยุคแรกของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในปี 1940s ถือเป็นยุคที่ใช้วิธีการเข้ารหัสเพื่อคำนวณและแก้ปัญหา แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้จะใหญ่และจำกัดฟังก์ชัน แต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในอนาคต

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1
ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ถือเป็นการช่วยทำให้มีความสำคัญในการคำนวณเฉลี่ยอย่างรวดเร็ว ในยุคที่ 1 คอมพิวเตอร์เริ่มที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายขึ้น โดยคอมพิวเตอร์เริ่มเเพร่หลายทางวงการทางธุรกิจ และส่วนงานการวิจัย คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ออกแบบที่ใช้ในการทำงานที่ใหญ่อาจมีขนาดที่หรูหรา และต้องมีคนจัดการดูแล ในขณะเดียวกันยังมีความซับซ้อนในการใช้งานเพราะต้องใช้กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบลำดับขั้น ทำให้ใช้เวลาในการทำงานนาน

ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายและมีระบบปฏิบัติการที่แท้จริงไม่ค่อยมี การสื่อสารคอมพิวเตอร์ในยุคนี้นั้นใช้ส่วนของเสาอากาศและไฟฟ้าที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสูง แต่พบว่าคอมพิวเตอร์ในยุคต่อๆมา พัฒนาการวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์และพ่นสีบนจอภาพได้จริง

ยุคแรกของคอมพิวเตอร์เป็นต้นมาไกลแล้ว ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างมากถึงยุคที่ 4 ในยุคคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นยุคที่มีการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบรรเทาสภาวะความเดือดร้อนของบุคลากรที่ถือเป็นต้นเหตุหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคแรก ในยุคนี้เราได้รับเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้น

ยุคแรกของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นยุคที่มีหน่วยความจำหน่วยปริมาตรกีไบต์และความละเอียดแสดงกว้างขึ้น ในยุคนี้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้อันดับของการคำนวณหลากหลายมากขึ้นเช่น คำนวณโดยใช้หน่วยความจำ คำนวณโดยเรียกใช้การแบ่งส่วนและสะท้อนรูปภาพ การบริหารจัดการได้อย่างสามารถของความจำและมีวิธีการที่เรียกว่ากระบวนการรายละเอียดจากระบบปฏิบัติการในยุคคอมพิวเตอร์ที่4

ยุคของคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
ในยุคที่ 5 ของคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนางานให้เกิดคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถนำไปใช้งานทุกที่ที่ต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในยุคนี้มากและมีขนาดเล็กกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคคอมพิวเตอร์ 4 ยุค จึงทำให้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาได้ ช่วยให้มีความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้งาน

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
ในยุคคอมพิวเตอร์ 5 ยุค มีความสำคัญมากที่จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในยุคนี้เกิดจากการใช้โมเด็มโทรศัพท์ที่มีความเร็วสูง มีกระบวนการส่งสัญญาณและข้อมูลอย่างมีความมั่นคงและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ควรมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
ระบบปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีในคอมพิวเตอร์ 5 ยุค เนื่องจากกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องติดต่อกับระบบปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการเรียกใช้งานและจัดการทรัพยากรระบบ การทำงานของระบบปฏิบัติการที่ดีสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

การพัฒนาขนาดและรูปแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
ในยุคคอมพิวเตอร์ 5 ยุค มีการพัฒนาขนาดและรูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้น คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นที่รู้จักกันดีในยุคนี้ มีขนาดเล็กและเบา ทำให้สามารถพกพาไปทำงานได้ทุกที่ที่ต้องการ มีการพัฒนาทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ยุคของคอมพิวเตอร์กลุ่มต่างๆในคอม

ยุคของคอมพิวเตอร์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1, วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่1, ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4, ยุคของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง, ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 2, วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ อดีต ปัจจุบัน, วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต, สรุปยุคของคอมพิวเตอร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค

ยุคของคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่: Top 65 ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค

ยุคของคอมพิวเตอร์ 5 ยุคมีอะไรบ้าง

ยุคของคอมพิวเตอร์ 5 ยุคมีอะไรบ้าง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบันส่งผลให้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกด้านในชีวิตประจำวันของเรา คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีหลากหลายรูปแบบและความสามารถที่วิจัยและพัฒนามาตลอดเวลา โดยการพัฒนาในยุคของคอมพิวเตอร์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ยุคหลัก ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในบทความนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ยุคที่สำคัญนี้ อีกทั้งที่มาและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาของแต่ละยุคด้วย

ยุคที่ 1: คอมพิวเตอร์ห้องใหญ่ (1940-1956)
ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ มีชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย John W. Mauchly และ J. Presper Eckert ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ววัฒนะเก็บข้อมูลแบบคีย์เฟรม มีขนาดโตและใช้ความจำเป็นในการทํางาน ซึ่งถือเป็นที่สำคัญในการช่วยให้มนุษย์ทํางานได้เร็วขึ้น แต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานมากและมีขนาดใหญ่

ยุคที่ 2: คอมพิวเตอร์แบบ Mainframe (1956-1963)
ในยุคนี้ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ชื่อ IBM 7090 ได้รับความนิยม บริษัทโดยเฉพาะเครื่องบิน งานวิจัยช่วงสงครามเย็น และผู้ที่มีกฎหมายใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ในการทํางาน เครื่องมือหลักสําหรับการเขียนซอฟต์แวร์ในยุคนี้คือ Fortran ซึ่งใช้ในการคํานวณทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเป็นหลัก

ยุคที่ 3: คอมพิวเตอร์แบบ Minicomputer (1964-1980)
คอมพิวเตอร์แบบ Minicomputer แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ทั้งการเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การรองรับผู้ใช้ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ได้แก่ DEC PDP-8 อีกทั้งยังมีการใช้งานในงานวิจัย การควบคุมเครื่องจักร และกล่องรับจดหมาย คอมพิวเตอร์แบบ Minicomputer ก่อนหน้านี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่และกระจายไปที่ใช้งานต่างกัน แม้ความจําจะยังเล็กกว่าสองยุคก่อนหน้านี้ แต่เครื่องมือซอฟต์แวร์ยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญในยุคนี้ด้วย

ยุคที่ 4: คอมพิวเตอร์แบบ Personal Computer (1980-ปัจจุบัน)
ยุคที่สี่เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากบริษัท IBM ที่ผลิต IBM PC ที่เป็นคอมพิวเตอร์เชิงพ้องที่ใช้เขียนด้วย ms-dos เครื่องมือผู้ใช้ที่ดังจากยุคนี้คือ Microsoft Windows ส่วนทางฮาร์ดแวร์ มีการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นเอง ไบออส และหลายๆ บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างต่อเนื่อง

ยุคที่ 5: คอมพิวเตอร์ในสมอง (ตั้งแต่ปี 2045 เป็นต้นไป)
ยุคแห่งความก้าวหน้าที่ชื่อว่า คอมพิวเตอร์ในสมองหรือ Brain-computer Interface (BCI) ถือเป็นยุคที่กระแสเทคโนโลยีไฮเทคที่ล้ำยุครุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในอีกไม่ช้า โดยจะมีการนำความสามารถที่มนุษย์มีอยู่ในสมองมาประยุกต์ให้กับเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถควบคุมและสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ยุคนี้อาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ก็มีการทดลองที่ดีพอที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่น่าทึ่ง

ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคที่ผ่านมาก็ยังคงสำคัญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทํางาน การศึกษา การสื่อสาร หรือการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถช่วยลดเวลาและความยากลำบากในการทํางานให้กับมนุษย์ได้มากมาย เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และคํานวณทางคณิตศาสตร์ การสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสร้างงานศิลปะและสื่อการสอนที่สวยงามและสร้างสรรค์ขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ไฮเทคเสนอเช่น BCI มีประโยชน์อย่างไรในเชิงธุรกิจ?
– คอมพิวเตอร์ในสมองช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความไร้ข้อผิดพลาดในการทํางาน เช่น ทางการแม่ สามารถควมคุมและค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น ทําลดขั้นตอนในการทํางานแม่ เร่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง และอื่น ๆ

2. วิธีการที่คอมพิวเตอร์แต่ละยุคถูกค้นพบและพัฒนาขึ้นมาคืออะไร?
– คอมพิวเตอร์แต่ละยุคพัฒนาขึ้นมาจากการพบความจําเริ่มแรก กระทู้สัญญาณไฟฟ้า และข้อมูลที่ความจําเอาไว้ จึงได้ทําให้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ถูกเพิ่มขึ้นมากขึ้น อีกทั้งยังพบวิธีการในการควบคุมและประมวลผลประสบการณ์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างเหมือนจริง

3. จะถูกนับเป็นคอมพิวเตอร์อะไรบ้างในอนาคต?
– คอมพิวเตอร์ในอนาคตอาจมีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกับมนุษย์ เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อม มีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม เช่น ศูนย์กลางสำหรับกำหนดการ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับคำสั่งจากเสียงพูด

4. ยุคที่ห้าคือยุคของความไร้ขีดจำกัดอย่างไร?
– คอมพิวเตอร์ในยุคที่ห้าเป็นด้านอันสวยงามของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่ปรับปรุงและการใช้งานปัจจุบัน ทั้งที่เราสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเสียง ได้ถึงจุดที่ต้องการให้สมบูรณ์ การพัฒนาสมองคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานพัฒนาทางด้านยานยนต์ บุคลากรสาธารณะและที่บ้านยุคนี้ได้แก่หมอรักษา สอนผู้คนดื่มเครื่องดื่มสำหรับใยจะทำให้สาวสวย จนถึงบริษัท ในทางปฏิบัติ เราสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้ ดูหนังเพื่อความบันเทิงและรับจดหมายเร

ยุคคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ยุคคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ยุคคอมพิวเตอร์หรือยุคสมัยคอมพิวเตอร์ (Computer Era) เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของยุคคอมพิวเตอร์ได้มีผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การศึกษา การสื่อสาร และการใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ละด้านก็ถูกผลกระทบจากสิ่งที่เราเรียกว่า การเชื่อมต่อโลก (Connectivity) ซึ่งทำให้เราสามารถสื่อสาร อัพเดท และติดตามสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

ในยุคคอมพิวเตอร์นั้น มีอะไรบ้างที่เราสามารถพบเห็นได้ ดูกันเลย!

1. คอมพิวเตอร์ส่วนตัว: ในยุคนี้ เรามีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โต๊ะ (Desktop computer) ที่มีความสามารถและประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Laptop) ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ และรุ่นล่าสุดคือแท็บเล็ต (Tablet) ที่เปลี่ยนสมัยสำหรับการอ่านหนังสือ รับชมคลิปวิดีโอ และประยุกต์ใช้งานต่างๆ อีกทั้งยังมีสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่สามารถทำทุกอย่างได้ที่คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สามารถทำได้

2. เกมคอนโซล: เกมคอนโซลสำหรับคอมพิวเตอร์ มีกำลังในการทำงานและภาพที่น่าทึ่งสำหรับการเล่นเกมมากขึ้น บนเครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นอลฟา ตั้งแต่การใส่แผ่นเกมใหม่ การได้รับอัพเดตที่ต้องกดเพียงครั้งเดียว และติดตั้งไดรเวอร์อัพเดตอัตโนมัติที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

3. การทำงานและธุรกิจ: การทำงานในยุคคอมพิวเตอร์นั้นได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมาก การทำงานสามารถทำผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เร็วกว่าเวลาในอดีต และสามารถทำงานร่วมกันได้ดีกว่าการใช้อุปกรณ์ก่อนหน้า ซึ่งทำให้การทำงานและการดำเนินธุรกิจเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning) ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

4. ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์: ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมาก การสร้างโมเดลสำหรับการแพทย์ (Medical modeling) ออกแบบยา (Drug design) และการพัฒนาวัคซีน (Vaccine development) ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้การสร้างปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ และงานวิจัยในยุคนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

5. การโต้ตอบกับระบบบัตรเครดิต: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างเฉลี่ย และยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เราสามารถทำรายการเงินฝาก ถอนเงิน และบริการทางการเงินอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงที่มีความเข้ากับความเปลี่ยนแปลงจากยุคคอมพิวเตอร์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q1: การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว นั้นยากมั้ย?
A1: ไม่ใช่ค่อยยากแน่นอน! คอมพิวเตอร์ส่วนตัวถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและใช้งานได้กับผู้ใช้งานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีเรียนรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สามารถใช้เรียนรู้ได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

Q2: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนต่างกันอย่างไร?
A2: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนคือสองประเภทของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีขนาดใหญ่กว่าและมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่น จอสัมผัสขนาดใหญ่ ในขณะที่สมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กกว่าและมีความสำเร็จรูปเป็นแบบพกพา

Q3: การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานหรือธุรกิจมีประโยชน์อย่างไร?
A3: การใช้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น และความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจและการทำงานแม่นยำขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยในการจัดการทรัพยากรในธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Q4: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในด้านอื่นๆ อีกมากหรือไหม?
A4: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในหลายด้าน ไม่เพียงแต่ใช้ในการทำงาน การศึกษา และการเล่นเกม แต่ยังมีการใช้ในงานวิทยาศาสตร์ เช่นการทำนาฬิกาหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้ในการสร้างโมเดล การออกแบบยา และการพัฒนาวัคซีน เป็นต้น

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1

คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คอม” คือเครื่องมือที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการคำนวณ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเราทำงานทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงาน การศึกษา การสื่อสาร หรือการทำธุรกิจ แทบทุกองค์กรที่ดูแลเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงขึ้น

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1940 เป็นช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก ในยุคนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีขนาดใหญ่และมีการทำงานที่ซับซ้อนมากเพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มักจะเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น

ในยุคนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ยังเรียกว่าเป็น “เครื่องมือประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ” หรือ “ยูนิวแวค” (UNIVAC) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความอุปสงค์เพราะมีการใช้งานที่ซับซ้อนและยังต้องถูกสอดส่องการทำงานอย่างถี่ถ้วน ยูนิวแวคเครื่องแรกที่ได้รับการผลิตในปี ค.ศ. 1951 นั้น มีความยาวถึง 5 เมตร มีน้ำหนักถึง 29,000 กิโลกรัม และมีการเปลี่ยนทิศทางข้อมูลด้วยการใช้เทปแท่ง

ในช่วงยุคคอมพิวเตอร์ที่ 1 นี้ ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอีกตัว คือ คอลอสสอล (Colossus) ซึ่งถูกใช้ในการถอดรหัสข้อมูลของเยอรมันและคิดเลขจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากสงครามนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น องค์กรทหาร องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเห็นความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในยุคที่ 1 นี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญอีกหลายแง่มุม เช่น การเติบโตของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (storage technology) ในตอนแรก ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในลูกศรีษะ (punch card) ที่เป็นแผ่นกระดาษที่ประกอบไปด้วยหลุมและลาย เมื่อต้องการเมื่อต้องการใช้ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านข้อมูลจากกล้องอ่านลูกศรีษะ ในภายหลัง การเก็บข้อมูลจึงเปลี่ยนไปใช้ที่แผ่นแม่เหล็ก (magnetic tape) ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ในท้ายสุดของยุคที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง และสามารถพกพาและใช้งานในยามเดินทางได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1

คำถาม 1: เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 นั้นมีความเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่?

คำตอบ: คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ไม่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ยังเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความอุปกรณ์เป็นพิเศษ และไม่มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในยุคดังกล่าว

คำถาม 2: ใครเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1?

คำตอบ: ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 มีผู้ประดิษฐ์หลายคนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ อาทิเช่น จอห์นแวนเนิร์มเบิร์ก (John W. Mauchly) และเจ.เวิร์ดสีเรียน (J. Presper Eckert) ผู้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ยูนิวแวค (UNIVAC) อีนิแอคเบิร์ต (Eniac) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แรกในโลก และฮอวาร์ดเอเคอร์ (Howard Aiken) ผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์บาร์ด (Harvard Mark I) ที่มีขนาดใหญ่และใช้ระบบเดียวกันกับเครื่องคำนวณปฏิทินโลก

คำถาม 3: เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 มีการใช้งานหรือใช้กับองค์กรใดบ้าง?

คำตอบ: เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 นั้นมีการใช้งานและใช้กับองค์กรหลาย ๆ ชั้น เช่น องค์การทหาร ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณเพื่อวางแผนทางยุทธวิธี องค์กรภาครัฐทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยา เครื่องมือการวิจัย และการคำนวณค่าใช้จ่าย และองค์กรภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานต่าง ๆ เช่น การบัญชี การสื่อสาร และการบริหารจัดการ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่1

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่1

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่หยุดพัฒนา และใช้ในงานต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมทั้งใหญ่และเล็ก แต่วิวัฒนาการและผลกระทบที่มากที่สุดของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในยุคที่ 1 คือในช่วงปี 1940-1950 เริ่มต้นด้วยการสร้างคอมพิวเตอร์แรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคอมพิวเตอร์จริงๆที่มีชื่อว่า “อินเอ็น” (ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer)

วางแผนและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 เริ่มต้นด้วยการนับจำนวนของคนและยูนิตคำนวณที่ใช้ในการทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าหลอดเมฆในการทำงาน หลอดเมฆ กล่องขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยหลอดสูบส่งแสงในตัว เป็นหลอดที่มีหลายอันแยกออกมาสั่งงานทำงานได้ คอมพิวเตอร์ครั้งแรกอินเอ็นแต่ละเครื่องมีน้ำหนักถึง 30 ตัน และประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจำเพียงไม่กี่บิต หลังจากนั้น คอมพิวเตอร์ยุคแรกมักจะใช้วิธีการทำงานแบบเรียกว่าการขัดต่อหลายขั้ว (พลิกสวิทช์ให้อ่านสถานะข้อมูลในหน่วยความจำและโอนไปทำงานต่อไป)

อินเอ็นมีหน่วยความจำเพียง 20 บิต แต่อย่างไรก็ดีการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหญ่ในยุคที่ 1 โดยส่วนมากใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่วิเคราะห์ทางทหารและวิทยาการคำนวณ และใช้เวลาในการประมวลผลทั้งสี่วันจึงเสร็จสิ้นได้ตามที่วางแผนไว้

คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบเปิด-ปิดเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการให้เร็วที่สุด การแยกส่วนควบคุมแยกออกจากการทำงานเป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิปประมวลผล ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในคอมพิวเตอร์ยุคแรก

การประกอบคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนไม่น้อย โดยมีการจัดเรียงส่วนประกอบสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่หน่วยความจำ หน่วยความจำทำหน้าที่จดจำสถานะของการทำงานและรับค่าข้อมูลในขณะปัจจุบัน กระบวนการเก็บผลลักษณะของงานที่กำลังบันทึก รวมถึงการบันทึกข้อมูลและส่งค่าข้อมูล

หน่วยประมวลผลเป็นส่วนตัวควบคุมของคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ในการอ่านข้อมูล แยกแยะ และประมวลผล การทำงานของหน่วยประมวลผลนั้นมีการใช้วงจรดิจิตอลในการทำงาน เมื่อคำนวณการทำงานเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ถูกเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปใช้ในการทำงานต่อไป

โดยได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นต่อๆมาเรื่อยๆ ในยุคนี้ คอมพิวเตอร์ต่อๆมาจะมีขนาดเล็กระลึกเพียงหนึ่งคำว่า “เทรนซิสเตอร์” (Transistor) หลังจากนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรอินทิเกรตตอลแบบแผ่นซีดี

เมื่อเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการนับว่าคอมพิวเตอร์อาจจะหายไปและโปรแกรมต่างๆนั้นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคที่ 1 ซึ่งนี่คือต้นกำเนิดของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 มีขนาดใหญ่และยังไม่ค่อยเอื้อต่อการพกพาเพราะขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มหาศาล ซึ่งเขตข้อจำกัดดังกล่าวจำเป็นต้องทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคโต้ตอบโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการคิดค้นระบบผลิตคอมพิวเตอร์แบบต่อสาย ในสมัยนั้นถูกกล่าวไว้ว่าระบบนี้เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในทุกแบบของคอมพิวเตอร์ที่ดิจิทัล

ความก้าวหน้าในวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไป แม้ว่าคอมพิวเตอร์ในช่วงนั้นจะมีขีดจำกัดในเรื่องขนาด น้ำหนัก และความช้า แต่ตั้งแต่นั้นมันก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล ทางการเงินและบัญชี และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์ กราฟิกส์ ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ยุคแรกเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับการทำให้คนสนใจ เขียนโค้ด และวิกิพีเดียเกิดขึ้น โดยในจุดเริ่มต้นนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังห่างหากจากที่เราได้ใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะส่วนของความจำที่มีความจำนวนน้อย การทำงานที่นับความคลาดเคลื่อน และช่วงเวลาในการทำงานที่ต้องใช้เวลานาน

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: อินเอ็นคืออะไรและสิ่งที่ทำให้มันเป็นนวัตกรรมในยุคที่ 1 คืออะไร?
คำตอบ: อินเอ็นคือคอมพิวเตอร์แรกที่ยอมรับว่าเป็นคอมพิวเตอร์จริงๆที่มีชื่อว่า “อินเอ็น” (ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer) มีน้ำหนักถึง 30 ตัน และใช้เวลาประมวลผล 4 วัน

คำถาม: คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 มีความซับซ้อนอย่างไร?
คำตอบ: คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 มีการประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน่วยความจำที่ใช้จดจำสถานะการทำงานและรับค่าข้อมูลในขณะปัจจุบัน หน่วยประมวลผลที่ใช้ในการอ่านข้อมูล แยกแยะและประมวลผล และการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ

คำถาม: การนับความคลาดเคลื่อน และการทำงานที่ช้าคืออะไรที่คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 มีปัญหา?
คำตอบ: การนับความคลาดเคลื่อนและการทำงานที่ช้าเกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีขีดจำกัดในเรื่องขนาด น้ำหนัก และความสามารถ ทำให้การประมวลผลที่เป็นรูปแบบบางอย่างจำเป็นต้องใช้เวลานาน

คำถาม: คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ทำให้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าอย่างไร?
คำตอบ: คอมพิวเตอร์ยุคแรกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล ทางการเงินและบัญชี และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4

ในปัจจุบัน เรามักเห็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการที่ซับซ้อนได้โดยมีขนาดเล็กที่มากขึ้น การพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นความคิดตั้งแต่ยุคที่ 4 ของคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4 (Fourth Generation of Computers) คือยุคที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1971-1980 รุ่นเเรกของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น IBM, Intel, และ Apple

ในยุคที่ 4 นี้ เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กลง โดยเริ่มสร้างคอมพิวเตอร์ระบบขนาดเล็ก ที่ใช้ชิพขนาดเล็กชื่อว่า Microprocessor ที่พัฒนาโดยบริษัท Intel ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในโอกาสนี้ คอมพิวเตอร์รุ่นแรกในยุคที่ 4 ที่เข้าสู่ตลาดคือ MITS Altair 8800 ออกฤดูใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1975 โดยพัฒนาโดยบริษัท Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการควบคุมคอมพิวเตอร์โดยมีแต่คีย์บอร์ดและหน้าจอ LED เป็นองค์ประกอบหลัก

Microprocessor เปลี่ยนวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์จากรูปแบบชุดวงจรที่เชื่อมต่อกัน (Discrete Circuit) ให้กลายเป็นวงจรโปรแกรมเปลี่ยนซึ่งมีขนาดเล็ก การดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น และประหยัดพลังงาน โดยชิพชื่อ 4004 ที่พัฒนาโดยบริษัท Intel เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสู่ยุคที่ 4

ในยุคที่ 4 นี้ คอมพิวเตอร์รุ่งแรงที่สุดคือ IBM Personal Computer (PC) ซึ่งออกฤดูใหม่ในปี ค.ศ. 1981 ด้วยการรวมคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคที่ 3 เช่น ระบบปฏิบัติการ, บริการคอมพิวเตอร์ออนไลน์, และการใช้คีย์บอร์ด ทำให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในยุคที่ 4 นี้ โลกยังเห็นความรุ่งเรืองของบริษัทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ อย่างเช่น Apple Inc. ซึ่งก่อตั้งโดย Steve Jobs และ Steve Wozniak ในปี ค.ศ. 1976 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของอเพิลที่มีราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปคือ Apple I โดยมีความท้าทายในการเพิ่มความสามารถของคอมพิวเตอร์ ลดความซับซ้อน และย่อขนาดลง ซึ่งทำให้ Apple II เป็นสินค้าที่ขายดีและช่วยสร้างรายได้ที่มหาศาลให้กับบริษัท

FAQs:
1. Q: การแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์รุ่นตลอดกาลกับยุคที่ 4 เป็นอย่างไร?
A: คอมพิวเตอร์รุ่นตลอดกาลใช้วงจรชุดวงจรที่เชื่อมต่อกัน มีขนาดใหญ่ ทำงานช้า และใช้พลังงานมากกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 ที่ใช้ชิพ Microprocessor ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น

2. Q: นวัตกรรมสำคัญในยุคที่ 4 คืออะไร?
A: นวัตกรรมสำคัญในยุคที่ 4 คือการพัฒนาชิพ Microprocessor โดยใช้ชิพชื่อ 4004 ที่พัฒนาโดยบริษัท Intel ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสู่ยุคที่ 4 ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดพลังงาน

3. Q: สมบัติของ IBM Personal Computer (PC) ในยุคที่ 4 คืออะไร?
A: IBM Personal Computer (PC) ในยุคที่ 4 สร้างขึ้นก่อนหน้านี้โดยรวมคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคที่ 3 เช่น ระบบปฏิบัติการ, บริการคอมพิวเตอร์ออนไลน์, และการใช้คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคที่ 4

4. Q: บริษัทใดเป็นต้นเหตุในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4?
A: บริษัทที่เป็นต้นเหตุในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 มีหลายบริษัท เช่น IBM, Intel, และ Apple ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้

5. Q: คอมพิวเตอร์รุ่งแรงที่สุดในยุคที่ 4 คืออะไร?
A: คอมพิวเตอร์รุ่งแรงที่สุดในยุคที่ 4 คือ IBM Personal Computer (PC) ซึ่งออกฤดูใหม่ในปี ค.ศ. 1981 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคที่ 4

มี 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค.

5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก |  Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก | Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก |  Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก | Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์ 5 ยุค: คอมพิวเตอร์5ยุค
คอมพิวเตอร์ 5 ยุค: คอมพิวเตอร์5ยุค
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก |  Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก | Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ความหมายและประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ความหมายและประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก |  Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
5 ยุคสมัยแห่งวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์! ความงดงามของเทคโนโลยีที่พลิกชะตาโลก | Worthen-Life :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน
Page 18 - ประวัติคอมพิวเตอร์
Page 18 – ประวัติคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ประวัติคอมพิวเตอร์ อย่างย่อ - Youtube
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – ประวัติคอมพิวเตอร์ อย่างย่อ – Youtube
ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค | Tanglux
ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค | Tanglux
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 | วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 | วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์ | วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์ | วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ยุคที่ 5 | วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ยุคที่ 5 | วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
วิวัฒนาการของ Computer (คอมพิวเตอร์)
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์นับพันปีของคอมพิวเตอร์ยุคแรก ! | Computer Sci From Zero #1 -  Youtube
ประวัติศาสตร์นับพันปีของคอมพิวเตอร์ยุคแรก ! | Computer Sci From Zero #1 – Youtube
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ_หน่วยที่1 - Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ_หน่วยที่1 – Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
ประวัติคอมพิวเตอร์ | Chaklis12
ประวัติคอมพิวเตอร์ | Chaklis12
ยุควิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
ยุควิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 5 ยุค
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ทําหน้าที่อะไร มาดูกัน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ทําหน้าที่อะไร มาดูกัน
อีนิแอก - วิกิพีเดีย
อีนิแอก – วิกิพีเดีย
ประวัติศาสตร์นับพันปีของคอมพิวเตอร์ยุคแรก ! | Computer Sci From Zero #1 -  Youtube
ประวัติศาสตร์นับพันปีของคอมพิวเตอร์ยุคแรก ! | Computer Sci From Zero #1 – Youtube
Computers Ed Learning: วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Computers Ed Learning: วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Marketing 5.0 : 5 เครื่องมือการตลาด อัปเกรดกลยุทธ์ธุรกิจยุคหน้?
Marketing 5.0 : 5 เครื่องมือการตลาด อัปเกรดกลยุทธ์ธุรกิจยุคหน้?
The Evolution Of Computer - Aonz.Spc - หน้าหนังสือ 5 | พลิก Pdf ออนไลน์ |  Pubhtml5
The Evolution Of Computer – Aonz.Spc – หน้าหนังสือ 5 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (The Fifth Generation)
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (The Fifth Generation)
10 อันดับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวม Pc รุ่นยอดนิยม |  Mybest
10 อันดับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวม Pc รุ่นยอดนิยม | Mybest

ลิงค์บทความ: ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.