ภาษาซี

ภาษาซีเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นยุคของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เอง ภาษาซีมีสถานะสูงเป็นภาษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลายๆแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่นในการจัดการระบบที่ซับซ้อน

ประวัติความเป็นมาของภาษาซี
ภาษาซีถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie และ Ken Thompson ที่บริษัท แบล์ค เอนเจน เมื่อปี ค.ศ. 1972-1973 เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ UNIX ที่ชื่อว่า Bell Labs Research Unix Version 4 เป็นต้น ภาษาซีถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการคอมไพล์เป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแพลตฟอร์ม Unix โดยพัฒนาขึ้นบนภาษาบี (B Language) ภาษาซีพัฒนามาจากแนวคิดและพื้นฐานของภาษาบีโดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ภาษาสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาษาซีจึงได้รับความนิยมและยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

การใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาซีถูกใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายเนื่องจากความสามารถและประสิทธิภาพที่สูงที่สุดที่มีอยู่ในภาษาโปรแกรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ถือภาษาซีเป็นภาษาหลักที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาษาซีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน และมีคำสั่งพื้นฐานที่เป็นที่รู้จักดีในวงการโปรแกรมเมอร์ตลอดกาล

สร้างตัวแปรและการกำหนดค่าในภาษาซี
การสร้างตัวแปรในภาษาซีจะต้องกำหนดชนิดข้อมูล (data type) และชื่อตัวแปร (variable name) ที่ต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ตัวแปรในภาษาซีจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรืออักขระขีดเส้นใต้ (underscore) และสามารถประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขได้ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรในภาษาซีจะต้องไม่มีช่องว่าง และไม่สามารถใช้คำสงวน (reserved words) ที่ถูกตั้งไว้ในภาษาซีเป็นชื่อตัวแปรได้ เมื่อสร้างตัวแปรแล้ว ค่าสิ่งของต่างๆ สามารถกำหนดให้กับตัวแปรได้โดยใช้เครื่องหมาย = (equal sign) ในการกำหนดค่า

โครงสร้างควบคุมและคำสั่งเงื่อนไขในภาษาซี
ในภาษาซีมีโครงสร้างควบคุมสำหรับการควบคุมการทำงานของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างควบคุมที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือคำสั่ง if-else ซึ่งใช้ในการทำงานได้หลากหลายแบบจากการทดสอบเงื่อนไข เช่น

if (เงื่อนไข) {
แถวคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
} else {
แถวคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
}

การใช้ฟังก์ชันในภาษาซี
ในภาษาซีมีฟังก์ชันหลากหลายชนิดให้เรียกใช้งาน เนื่องจากภาษาซีต้องการให้โปรแกรมเมอร์สามารถใช้งานระบบชุดของฟังก์ชันพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทุกรายการ เช่น ภาษาซีมีฟังก์ชันสำหรับการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ในที่นี้ฟังก์ชันนี้สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดการคำนวณซ้ำๆ

float bmi(float weight, float height) {
return weight / (height * height);
}

การใช้พอยน์เตอร์และการจัดการหน่วยความจำในภาษาซี
ภาษาซีมีพอยน์เตอร์ (pointers) เพื่ออ้างถึงตำแหน่งหน่วยความจำหรือที่อยู่ของข้อมูลในหน่วยความจำ การใช้พอยน์เตอร์ในภาษาซีสามารถช่วยในการจัดการความจำและการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

int *xPtr;
int x = 10;
xPtr = &x;
printf(“%d”, *xPtr); // Output: 10

ในตัวอย่างข้างต้น ตัวแปร xPtr เป็นพอยน์เตอร์ชนิด int ที่ชี้ไปยังตัวแปร x โดยใช้เครื่องหมาย & (address-of operator) หลังตัวแปร ตัวดำเนินการ * (dereference operator) จะใช้ในการอ่านค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่พอยน์เตอร์ชี้ไป

ตัวจัดการข้อผิดพลาดในภาษาซี
ภาษาซีมีตัวจัดการข้อผิดพลาดที่ช่วยในการตรวจจับและจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการรันโปรแกรม ตัวจัดการข้อผิดพลาดที่ได้รับความนิยมที่สุดในภาษาซีคือการใช้คำสั่ง if-else ร่วมกับสัญลักษณ์เข็มขัด (logical operators) เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะดำเนินการต่อ

if (x < 0) { printf("Error: x is negative"); } else { // ดำเนินการทำงานตามปกติ } แนวคิดและเทคนิคพิเศษในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาซีต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวัง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่เป็นประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ สำหรับโปรแกรมภาษาซีที่ซับซ้อน เทคนิคการแบ่งการทำงานเป็นโมดูลหรือส่วนย่อยๆ สามารถช่วยให้โปรแกรมง่ายต่อการอ่าน เข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น ภาษา C มีอะไรบ้าง? - ภาษาซีได้รู

[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษาซี ภาษา c มีอะไรบ้าง, ภาษาซีเบื้องต้น, โปรแกรมภาษาซี, โครงสร้างภาษาซี, เรียนภาษา c ออนไลน์ ฟรี, ภาษา C, ภาษาซี ภาษาอังกฤษ, ภาษา c ใช้ทําอะไร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาซี

[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C
[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C

หมวดหมู่: Top 72 ภาษาซี

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ภาษา C มีอะไรบ้าง

ภาษา C มีอะไรบ้าง: มาทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรม C

ภาษาโปรแกรม C (C programming language) เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1972 โดย Dennis Ritchie ที่ได้รับการพัฒนาไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix ที่เกิดขึ้นที่บริษัท AT&T Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกา

ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมชนิด compile ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมจะถูกแปลงเป็นภาษาเครื่องก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงาน ภาษา C เป็นภาษาชนิด high-level ที่มีความสามารถในการควบคุมระดับต่ำเช่นกัน ซึ่งให้การควบคุมแบบเชิงโดยไม่สามารถทำได้ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ

โดยภาษา C ได้กลายเป็นภาษาเดียวที่ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ และรันบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถนำไปใช้กับงานที่หลากหลายได้

## ด้วย C, ภาษาโปรแกรมของเซลล์ไอโอได้กลายเป็นเรื่องของจริง

ที่จริงแล้วภาษา C เป็นภาษาที่มีความสำคัญมาก เพราะหลายคอมพิวเตอร์รันบนระบบปฏิบัติการ Unix เช่น Winamp และ Firefox ที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษา C ด้วยหรือมินิพีซีที่เขียนและรันอยู่บนซีพียูนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าภาษา C ใช้งานอย่างแพร่หลายและทรงพลัง

นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทโฟน ยูเน็กซ์ หรือระบบภาษาจาวาสคริปต์ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากภาษา C ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่นำมาทำงานกับรุ่นเล็ก ๆ อย่าง Raspberry Pi ยังเป็นตัวอย่างของประโยชน์ที่สามารถใช้ในภาษา C ได้อีกด้วย

โดยการเรียนภาษา C มีความสำคัญเพราะนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องสอบถามและแก้ไขโค้ดที่เขียนขึ้นมาในภาษา C ในระดับหนึ่งหรือ
หนึ่งชั้นก่อนที่จะสามารถดูแลร่างสร้างระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม C อย่างละเอียดและรวดเร็ว

## กระบวนการเขียนภาษา C

เมื่อคุณเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เทคนิคการเขียนภาษานี้เหมือนกับการเขียนภาษาโปรแกรมชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาษา C มีระบบสัญญาณเหล่านี้ไว้สำหรับการประมวลผลอยู่

### 1. การประกาศตัวแปรและตัวชี้

เพื่อให้สามารถทำงานได้คุณต้องประกาศชนิดของตัวแปรก่อนที่จะเริ่มการใช้งาน เช่น

“`
int a;
float b;
double c;
“`

เมื่อคุณต้องการอ้างอิงถึงตัวแปรต้องใช้แม่แบบของตัวแปรนั้น ๆ เช่น

“`
int *p;
“`

### 2. คำสั่งแบบเลือกตามเงื่อนไข

คำสั่งแบบเลือกตามเงื่อนไข (if else) เป็นตัวอย่างการใช้งานโดยภาษา C และสามารถนำไปใช้งานทั่วไปเพื่อตัดสินใจที่ต้องการ สำหรับคำสั่งแบบเลือกตามเงื่อนไข สามารถใช้งานได้ตามตัวอย่างนี้

“`
if (expression) {
// คำสั่งที่ต้องการจะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
} else {
// คำสั่งที่ต้องการจะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
}
“`
### 3. การวนซ้ำแบบลูบในภาษาซี

การวนซ้ำสามารถทำได้หลายรูปแบบในภาษา C แต่สองรูปแบบที่ได้รับความนิยมคือลูป for และ while

“`
for (initialization; condition; increment/decrement) {
// คำสั่งที่ต้องการจะทำซ้ำ
}

while(condition) {
// คำสั่งที่ต้องการจะทำซ้ำ
}
“`

### 4. ตัวดำเนินการทางด้านเลขคณิตศาสตร์และตรรกะ

ภาษาซีมีตัวดำเนินการทางด้านเลขคณิตศาสตร์และตรรกะที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ เช่น +, -, *, / เป็นต้น

## FAQ
### คำถามที่ 1: ภาษา C แตกต่างจากภาษา C++ อย่างไร?
คำตอบ: ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาต่อมาจากภาษา C โดยได้เพิ่มฟีเจอร์แบบวัตถุร่วมกับความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพและกำหนดและเพิ่มส่วนมากของการใช้งาน

### คำถามที่ 2: ฉันสามารถติดตั้งภาษา C ได้จากที่ไหน?
คำตอบ: คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็คเกจของภาษา C ได้ฟรีจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และคุณยังสามารถใช้โปรแกรมคอมไพเลอร์ออนไลน์เพื่อเขียนและรันโปรแกรมภาษา C ได้เช่นกัน

### คำถามที่ 3: ฉันควรเรียนรู้ภาษา C ก่อนภาษาอื่นหรือไม่?
คำตอบ: ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่สำคัญด้วย เรียนรู้ภาษา C จะช่วยเสริมสร้างการเข้าใจเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมโดยรวม และช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดและเข้าใจไลน์โค้ดที่เขียนขึ้นในภาษา C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ-

ภาษาซีเบื้องต้น

ภาษาซีเบื้องต้น: รู้จักกับภาษาเดียวกันของโลก

ภาษาซี (C language) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกยุคที่ผ่านมา พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชื่อดังที่ชื่อว่าเคน ทอมป์ ในปี ค.ศ. 1972 และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ความเรียบง่ายและความโดดเด่นของภาษาซี ทำให้มีความนิยมสูงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียนรู้ถึงภาษาซีเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจและมีความสนใจทางด้านโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบทความนี้เราจะพาคุณสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาซีเบื้องต้นมากขึ้น

ความหมายและความสำคัญของภาษาซี
ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมในระดับสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้รับการออกแบบมาให้สามารถสร้างโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาซีเพิ่มความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และอื่น ๆ

ภาษาซีเป็นเสมือนภาษากลางของโลกของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหลายภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันกับภาษาซี เช่น ภาษาซีพลัสพลัส (C++) และ ภาษาซีชาร์พลัสพลัส (C#) ซึ่งทั้งสองภาษาดังกล่าวเหล่านี้บูรณาการออกแบบมาจากภาษาซี แต่มีการแก้ไขและปรับปรุงให้สามารถทำงานได้มากขึ้นในระดับต่างๆ

การเรียนรู้ภาษาซีเบื้องต้น
หากคุณต้องการศึกษาและพัฒนาภาษาซีในระดับเบื้องต้น คุณสามารถเริ่มต้นได้จากการเข้าถึงหนังสือเรียนหรือคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์อีกจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาซีคุณควรทำความเข้าใจในส่วนประกอบสำคัญของภาษา เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ เงื่อนไขและการควบคุม เป็นต้น การมีความเข้าใจภาษาซีเบื้องต้นที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆ ได้และต่อยอดไปสู่ระดับที่ยากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของภาษาซีเบื้องต้น:
1. มีความยืดหยุ่นสูง: ภาษาซีถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยและยืดหยุ่นต่อการพัฒนาโปรแกรมผู้ใช้สามารถควบคุมความซับซ้อนของโปรแกรมได้อย่างมีอิสระ

2. ด้านประสิทธิภาพสูง: ภาษาซีมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจำและการใช้ทรัพยากรของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ไม่มีการตีความที่มีการจำกัด: ภาษาซีมีการตีความที่มีความยืดหยุ่นอย่างสูง ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถนำไปใช้กับงานที่หลากหลายได้อย่างอิสระ

4. มีการใช้สำหรับระบบฮาร์ดแวร์: ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความสามารถในการเข้าถึงและติดต่อกับหน่วยความจำที่อยู่ในระบบ

5. ถูกนำไปใช้ในงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ: ภาษาซีมีความสามารถในการใช้งานและปรับได้หลายแพลตฟอร์ม ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เข้ากับระบบที่ต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับภาษาซีเบื้องต้น:

คำถาม 1: ภาษาซีเหมาะสำหรับใคร?
คำตอบ: ภาษาซีเหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนที่ต้องการเขียนโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูงและประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมในภาษาซีสามารถนำไปใช้ในหลากหลายงานได้ เช่น การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคำนวณทางวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ

คำถาม 2: หากต้องการเรียนรู้ภาษาซีเบื้องต้น ควรเริ่มต้นที่ไหน?
คำตอบ: หากต้องการศึกษาและเรียนรู้ภาษาซีเบื้องต้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการศึกษาหนังสือเรียน หรือเข้ารับคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

คำถาม 3: ความแตกต่างระหว่างภาษาซีกับภาษาอื่น ๆ คืออะไร?
คำตอบ: ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์และเบื้องหลังของฮาร์ดแวร์ แต่ถือว่าเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ได้ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม 4: มีรหัสตัวอย่างในภาษาซีเบื้องต้นที่สามารถศึกษาได้ไหม?
คำตอบ: ใช่ครับ มีหลายตัวอย่างของรหัสภาษาซีเบื้องต้นที่สามารถศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทั้งในหนังสือเรียนและออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ในสรุป, ภาษาซีเบื้องต้นเป็นภาษาโปรแกรมที่สำคัญและถูกนำมาใช้ในส่วนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความรู้และการเข้าใจพื้นฐานของภาษาซีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกคน หากคุณสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกของภาษาซีเบื้องต้น จะเป็นเริ่มต้นที่ดีที่คุณยื่นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งกว่าเดิม

พบ 45 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาซี.

รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
สอนภาษาซี C: รู้จักกับภาษา C: Hello, World! - Youtube
สอนภาษาซี C: รู้จักกับภาษา C: Hello, World! – Youtube
1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C - Youtube
1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C – Youtube
ข้อดีของภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 1 | 9Expert Training
ข้อดีของภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 1 | 9Expert Training
ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รู้จักภาษา C - ครูไอที
รู้จักภาษา C – ครูไอที
ภาษาซีนับจำนวนสระภาษาอังกฤษอย่างไร - Pantip
ภาษาซีนับจำนวนสระภาษาอังกฤษอย่างไร – Pantip
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) - Youtube
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) – Youtube
ถามเรื่องเขียนโปรแกรมภาษาซีหน่อยค่าาาาา - Pantip
ถามเรื่องเขียนโปรแกรมภาษาซีหน่อยค่าาาาา – Pantip
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี - ครูไอที
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี – ครูไอที
เรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซี
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios
ภาษาซีชาร์ป - วิกิพีเดีย
ภาษาซีชาร์ป – วิกิพีเดีย
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (1) – Ide – Tamemo.Com
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (1) – Ide – Tamemo.Com
ภาษาC (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) - Sanook! พีเดีย
ภาษาC (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษา - วิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง Codingnotes : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษา – วิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง Codingnotes : Inspired By Lnwshop.Com
Basics Of C Programming - แอปพลิเคชันใน Google Play
Basics Of C Programming – แอปพลิเคชันใน Google Play
บทความ สอนใช้งาน Arduino โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ Arduino - ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
บทความ สอนใช้งาน Arduino โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ Arduino – ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
Programming เขียนโปรแกรมภาษาซีฉบับสมบูรณ์ Update ใหม่ล่าสุด! นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงขั้นนำไปใช้นำเสนอด้วยตัวอย่างพร้อมแบบทดสอบเพิ่มทักษะอธิบายด้วย ภาษาพูดมันส์ ๆ อ่านง่ายนำไปต่อยอดได้นิรุ ธ อำนวยศิลป์ Www.Thaidev.Com - Bookpanich ...
Programming เขียนโปรแกรมภาษาซีฉบับสมบูรณ์ Update ใหม่ล่าสุด! นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงขั้นนำไปใช้นำเสนอด้วยตัวอย่างพร้อมแบบทดสอบเพิ่มทักษะอธิบายด้วย ภาษาพูดมันส์ ๆ อ่านง่ายนำไปต่อยอดได้นิรุ ธ อำนวยศิลป์ Www.Thaidev.Com – Bookpanich …
แนะนำภาษา C – Perspective
แนะนำภาษา C – Perspective
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
ขอถามเรื่อง Pointer ในภาษาซีหน่อยครับ - Pantip
ขอถามเรื่อง Pointer ในภาษาซีหน่อยครับ – Pantip
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ - Dplus Shop ร้านหนังสือออนไลน์ 24 ชม. หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือแต่งภาพ หนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ Dplusguide หนังสือกล้อง หนังสือภาษาจีนสำหรับเด็ก ในเครือสำนักพิมพ์โปรวิชั่น ...
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ – Dplus Shop ร้านหนังสือออนไลน์ 24 ชม. หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือแต่งภาพ หนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ Dplusguide หนังสือกล้อง หนังสือภาษาจีนสำหรับเด็ก ในเครือสำนักพิมพ์โปรวิชั่น …
การเขียนโปรแกรม ภาษาซี สำหรับวิศวกรรม ผู้เขียน ธันวา ศรีประโมง - Thebookbun : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนโปรแกรม ภาษาซี สำหรับวิศวกรรม ผู้เขียน ธันวา ศรีประโมง – Thebookbun : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Devc++: Code และคำสั่งพื้นฐาน ในภาาC
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Devc++: Code และคำสั่งพื้นฐาน ในภาาC
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 3 | 9Expert Training
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 3 | 9Expert Training
04 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
04 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
โครงสร้างภาษาซีสำหรับ C Robot Simulator - Krumon-Robot อุปกรณ์ ชิ้น ส่วน หุ่นยนต์ ขนาดเล็ก : Inspired By Lnwshop.Com
โครงสร้างภาษาซีสำหรับ C Robot Simulator – Krumon-Robot อุปกรณ์ ชิ้น ส่วน หุ่นยนต์ ขนาดเล็ก : Inspired By Lnwshop.Com
ภาษาซี Cs102 ติว Lab ไฟนอล Struct (1) - Youtube
ภาษาซี Cs102 ติว Lab ไฟนอล Struct (1) – Youtube
B2S หนังสือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา C | Central.Co.Th
B2S หนังสือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา C | Central.Co.Th
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ในภาษา C C++ | Trueid Creator
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ในภาษา C C++ | Trueid Creator
กูรูโปรแกรมเมอร์ ช่วยแนะนำโค้ดภาษาซี หน่อยคะ !!!!! - Pantip
กูรูโปรแกรมเมอร์ ช่วยแนะนำโค้ดภาษาซี หน่อยคะ !!!!! – Pantip
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น ภาษาซี ภาษาแอสแซมบลี้) ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น ภาษาซี ภาษาแอสแซมบลี้) ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function – Benzneststudios
ซ่อมMcu: โครงสร้างภาษาซี C Language Structure
ซ่อมMcu: โครงสร้างภาษาซี C Language Structure
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา C : บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา - Bookpanich : Inspired By Lnwshop.Com
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา C : บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา – Bookpanich : Inspired By Lnwshop.Com
ข้อดีของภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 1 | 9Expert Training
ข้อดีของภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 1 | 9Expert Training
หนังสือ โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++ | Allonline
หนังสือ โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++ | Allonline
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ - Simplify-Publishing : Inspired By Lnwshop.Com
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ – Simplify-Publishing : Inspired By Lnwshop.Com
ทำกราฟแท่งด้วยภาษา C แบบง่ายๆ ด้วยการนำค่าที่ได้จาก Arrays มาใช้ For Loop
ทำกราฟแท่งด้วยภาษา C แบบง่ายๆ ด้วยการนำค่าที่ได้จาก Arrays มาใช้ For Loop
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack - Glurgeek.Com
โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack – Glurgeek.Com
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
ภาษาซีพลัสพลัส | Pdf
ภาษาซีพลัสพลัส | Pdf

ลิงค์บทความ: ภาษาซี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษาซี.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.