มัลติมีเดีย คืออะไร

มัลติมีเดีย คืออะไร

มัลติมีเดียคือคำที่ใช้ในการอธิบายถึงสื่อที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลาย สื่อมัลติมีเดียช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเพลงในรูปแบบที่หลากหลายได้ ตั้งแต่ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถติดตามและแบ่งปันเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ซึ่งได้รับความนิยม เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

รูปแบบของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียมีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งได้แก่ ภาพถ่าย เป็นรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวิดีโอ ซึ่งมักถูกนำไปรวมกับเนื้อหาอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น วิดีโอ เป็นรูปภาพที่เคลื่อนไหวและมีเสียง ในสมัยใหม่โดยเฉพาะ วิดีโอสามารถแสดงเนื้อหาที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น สื่อเสียง เป็นรูปแบบที่มีเสียงอยู่ในรูปของเพลง อัลบั้ม พอดแคสต์ เป็นต้น พอดแคสต์เป็นการกระจายเนื้อหาที่อัดเสียงไว้เป็นไฟล์เสียงที่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตามผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

วัตถุประสงค์และการใช้งานของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้งานมัลติมีเดียมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น

1. การศึกษาและการช่วยสอน: มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาและการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และรับข้อมูลในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น มัลติมีเดียช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามบทเรียนได้อย่างเข้มข้นและผสมผสานรูปภาพเข้ากับเนื้อหาเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สื่อการสื่อสาร: มัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร ได้แก่ การสร้างสื่อโฆษณา เพลง วิดีโอ ปลอกสินค้า เป็นต้น สื่อมัลติมีเดียช่วยสร้างความสนใจและความท้าทายในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถใช้มัลติมีเดียในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย เช่น การส่งข้อความ การโทรศัพท์ การสตรีมวิดีโอ เป็นต้น

3. ความบันเทิง: มัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในการให้ความบันเทิง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผ่อนคลายและสนุกสนาน เช่น การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การเล่นเกม สื่อมัลติมีเดียช่วยให้ผู้ใช้รับประสบการณ์ทางการบันเทิงที่หลากหลายและสมจริงมากขึ้น

การสร้างและการแจกจ่ายมัลติมีเดีย

การสร้างมัลติมีเดียมักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และเรียกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การถ่ายทอดภาพถ่าย การบันทึกเสียง การสร้างกราฟิก การโปรแกรม และอื่นๆ เนื่องจากมัลติมีเดียมีลักษณะที่หลากหลาย ผู้สร้างมัลติมีเดียจึงต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหา

การแจกจ่ายมัลติมีเดียสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งได้แก่

1. อินเทอร์เน็ต: อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สำคัญในการแจกจ่ายมัลติมีเดีย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โครงข่ายสังคม คลับวิดีโอ และอื่นๆ

2. อุปกรณ์พกพา: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงมัลติมีเดียผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. สื่อช่องทางมวลชน: การแจกจ่ายมัลติมีเดียยังสามารถทำได้ผ่านทางสื่อช่องทางมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

ประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การอัดเสียงหรือแผ่นเสียงที่ใช้ระบบคอมแพคต์ สู่การถ่ายทอดภาพทีวีสี ที่ปรากฏขึ้นในทศวรรษที่ 20

สิ่งที่ทำให้มัลติมีเดียเป็นที่น่าสนใจนั้นคือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมัลติมีเดียได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งทำให้มีการเข้าถึงและการใช้งานมัลติมีเดียที่ง่ายขึ้น เช่น ความจุข้อมูลที่สูงขึ้น ต้นทุนที่ถูกลง และความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ทัศนคติและความเห็นต่อมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียได้รับความสนใจในปัจจุบันเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและบันเทิง แม้ว่ามัลติมีเดียจะมีข้อดีและความสามารถหลายอย่าง แต่ก็ยังอาจเกิดข้อจำกัดหรือผลกระทบทางเชิงลบบางอย่างได้ บางคนอาจกลัวว่าการใช้มัลติมีเดียจะช่วยส่งเสริมความตายของการถ่ายทอดข้อมูลและการสื่อสารแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ มีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลท

Lubเทริน L มัลติมีเดีย (Multi Media)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: มัลติมีเดีย คืออะไร สื่อมัลติมีเดีย, สื่อมัลติมีเดียย่อมาจากอะไร, ให้ทำการอธิบายเกี่ยวกับการนำมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย, Cross Media คือ, ความ สำคัญของมัลติมีเดีย, ความ เป็น มา ของมัลติมีเดีย, คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดีย, Multimedia

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มัลติมีเดีย คืออะไร

Lubเทริน l มัลติมีเดีย (Multi Media)
Lubเทริน l มัลติมีเดีย (Multi Media)

หมวดหมู่: Top 44 มัลติมีเดีย คืออะไร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย: การเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เฉียบพลันมากเช่นนี้ สื่อมัลติมีเดียเป็นสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องเข้าถึงและศึกษาเพื่อเข้าสัมพันธ์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียง. สื่อมัลติมีเดีย หรือ Multimedia ถูกนิยามว่าเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลหรือความคิดผ่านช่องทางต่างๆ ที่แตกต่างกันไป, เช่น ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, รูปแบบข้อความ และสัญชาติภาพ.

สื่อมัลติมีเดียมีประโยชน์มากมายหลากหลายด้านสำหรับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในบันเทิง, การศึกษา, การทำธุรกิจ, และการสื่อสาร. เป็นตัวอย่าง ในด้านบันเทิง สื่อมัลติมีเดียได้รับความนิยมอย่างมากในวงการภาพยนตร์และวิดีโอเกม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงได้. ในด้านการศึกษา สื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเป็นสื่อการสอน เช่น วิดีโอบทเรียน สื่อสังคมออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม. ในด้านธุรกิจ สื่อมัลติมีเดียได้เป็นตัวช่วยในการเผยแพร่หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้กับผู้บริโภค โดยทำให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณค่าของสิ่งที่บริษัทนั้นๆมีให้.

การใช้สื่อมัลติมีเดียไม่เพียงแค่ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ แต่ยังสามารถใช้งานบนโทรทัศน์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆก็ได้. นอกจากนี้, สื่อมัลติมีเดียยังมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของสังคมด้วย โดยเปลี่ยนวิถีการเชื่อมต่อของผู้คน และสร้างพื้นที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ในช่วงเวลานี้, ผู้คนสามารถแชร์เนื้อหาของตัวเองออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่หลากหลายและเชื่อมโยงกัน.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย:

คำถามที่ 1: สื่อมัลติมีเดียว่าอะไรบ้าง?

คำตอบ: สื่อมัลติมีเดียรวมถึงการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, รูปแบบข้อความ และสัญชาติภาพ. ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางเช่น เกมวิดีโอ, ภาพยนตร์, เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ เป็นต้น

คำถามที่ 2: สื่อมัลติมีเดียมีประโยชน์อย่างไร?

คำตอบ: สื่อมัลติมีเดียมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ในด้านบันเทิง เช่น ช่วยให้ผู้คนสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงได้ ในด้านการศึกษา เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้และการสอน ในด้านธุรกิจ เป็นสื่อที่ช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้กับผู้บริโภค.

คำถามที่ 3: สื่อมัลติมีเดียสามารถใช้งานได้อย่างไร?

คำตอบ: สื่อมัลติมีเดียสามารถใช้งานได้ผ่านทางหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โทรทัศน์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ

สื่อมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารในยุคที่เราอยู่ การรับชมและใช้สื่อมัลติมีเดียให้เกิดประโยชน์และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัวเราได้อย่างมากขึ้น. กับการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สื่อมัลติมีเดียนั้นเป็นความต้องการสำคัญสำหรับการเอาชนะอุปสรรคของการเรียนรู้และการสื่อสารในอายุของเทคโนโลยีดิจิทัล.

สื่อมัลติมีเดียย่อมาจากอะไร

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นคำที่ผู้คนคุ้นเคยและใช้งานบ่อยครั้งในปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในหลากหลายประเภทของสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง เพื่อนๆถ่ายทอดสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการให้คำแนะนำเรื่องการสังคม โดยสื่อมัลติมีเดียนั้นเกิดจากการรวมกันของสื่อต่าง ๆ ต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ มัลติเมเดีย และเสียงพร้อมกันในหน้าต่างหนึ่ง

สื่อมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในวงการสื่อสารเพราะความสามารถในการสร้างสรรค์และกระตุ้นความสนใจของผู้รับชมได้มากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สื่อมัลติมีเดียกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรา

การใช้สื่อมัลติมีเดียมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการสร้างสรรค์ สื่อมัลติมีเดียช่วยให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น นักศึกษาและผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว แผนที่และตัวอักษร ทำให้ข้อความที่ฝึกหัดถูกจดจำได้ง่ายและสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างรวดเร็ว สื่อมัลติมีเดียยังช่วยสร้างกลไกในการตลาดออนไลน์ที่ได้ผล ด้วยเหตุนี้หลายบริษัทโฆษณาลงทุนในการสร้างอาร์ตเวิร์กแบบมัลติมีเดียซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการทางธุรกิจของพวกเขา

เนื่องจากความสามารถของสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายและน่าสนใจ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียได้แก่:

คำถามที่ 1: สื่อมัลติมีเดียย่อมาจากอะไร?
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ถูกย่อมาจาก “Multi” ซึ่งแปลว่า “หลาย” และ “Media” ซึ่งแปลว่า “สื่อ” ดังนั้นความหมายของการย่อคำว่า “สื่อมัลติมีเดีย” คือ สื่อที่มีภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และเสียง เข้ามารวมกันในหนึ่งมุมมอง

คำถามที่ 2: สื่อมัลติมีเดียมีการใช้งานอย่างไรในชีวิตประจำวัน?
สื่อมัลติมีเดียมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่การดูภาพยนตร์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ผ่านวิดีโอการสอนออนไลน์ การฟังเพลง การสร้างเอกสารพร้อมกับภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

คำถามที่ 3: สิ่งที่ทำให้สื่อมัลติมีเดียมีความเป็นมาตรฐานสูงคืออะไร?
สิ่งที่ทำให้สื่อมัลติมีเดียมีความเป็นมาตรฐานสูงคือคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และเสียง นอกเหนือจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอ HD หรือ โฆษณาออนไลน์ที่ออกแบบให้กับเว็บไซต์หลักของบริษัท

คำถามที่ 4: สื่อมัลติมีเดียมีการใช้งานในอุตสาหกรรมและอาชีพใดบ้าง?
สื่อมัลติมีเดียมีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมและอาชีพ เช่น การตลาดและโฆษณา ศึกษาและการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ ภาพยนตร์และหนัง เกมคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อและการสร้างเนื้อหา เป็นต้น

สื่อมัลติมีเดียเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมของเราในปัจจุบัน เพราะความสามารถในการสร้างสรรค์และการกล่าวให้เห็นภาพของเรื่องราวต่าง ๆ อย่างน่าตื่นเต้น ไม่ว่าคุณจะใช้สื่อมัลติมีเดียในด้านใด มันยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและการเรียนรู้ของเราและวัฒนธรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 5: สื่อมัลติมีเดียสามารถเป็นสิ่งที่สร้างความเคลื่อนไหวในคนได้หรือไม่?
จากวิจัยและตัวอย่างที่ข้อมูลมาข้อมูลได้พบว่าสื่อมัลติมีเดียมีความสามารถในการสร้างความเคลื่อนไหวในคน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและกราฟิกที่เข้าใจง่าย หรือการนำเอาภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวมาใช้ร่วมกัน เช่น คลิปวิดีโอสั้นๆ เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้คนรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกอารมณ์ หรือมีเจตนาที่จะลงมือกระทำบางสิ่ง

พบ 8 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มัลติมีเดีย คืออะไร.

Multimedia 1
Multimedia 1
Multimedia Learning Environment
Multimedia Learning Environment
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
วิศวกรรมสื่อประสม - วิกิพีเดีย
วิศวกรรมสื่อประสม – วิกิพีเดีย
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
Multimedia Technology คืออะไร? – Sakkarin
Multimedia Technology คืออะไร? – Sakkarin
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย : จบแล้วทำงาน?
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย : จบแล้วทำงาน?
การเฟท (คอมพิวเตอร์)  เป็นการนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง  เพื่อทำการประมวลผล  บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ,การอ่านเข้ามา  ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
การเฟท (คอมพิวเตอร์) เป็นการนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ,การอ่านเข้ามา ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
23 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล ส1-3 Atc 2021 - 23_Tarnthip - หน้าหนังสือ 1  - 8 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
23 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล ส1-3 Atc 2021 – 23_Tarnthip – หน้าหนังสือ 1 – 8 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สื่อมัลติมิเดีย | Ratchani
สื่อมัลติมิเดีย | Ratchani
Multimedia - Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
Multimedia – Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) - ครูไอที
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) – ครูไอที
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย : สาขานี้เรียนอะไร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย : สาขานี้เรียนอะไร
Multimedia เบื้องต้น - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-7 หน้า | Pubhtml5
Multimedia เบื้องต้น – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-7 หน้า | Pubhtml5
Multimedia Learning Environment
Multimedia Learning Environment
ระบบเครือข่าย: มัลติมีเดีย
ระบบเครือข่าย: มัลติมีเดีย
คนสไตล์นี้ เหมาะกับอาชีพไหนใน สายโฆษณา - Ondemand
คนสไตล์นี้ เหมาะกับอาชีพไหนใน สายโฆษณา – Ondemand

ลิงค์บทความ: มัลติมีเดีย คืออะไร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ มัลติมีเดีย คืออะไร.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.