มัลติมีเดีย หมาย ถึง

มัลติมีเดีย หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสื่อที่ใช้หลายลักษณะหรือมีความหลากหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหว (motion pictures) จนถึงสื่อออนไลน์แบบเกมส์ (online games) และโซเชียลมีเดีย (social media) เป็นต้น คำว่า “มัลติมีเดีย” ประกอบด้วยคำว่า “มัลติ” ซึ่งหมายถึง “หลาย” และ “มีเดีย” ซึ่งหมายถึง “สื่อ” ในภาษาอังกฤษที่เรียก “media” ดังนั้น มัลติมีเดียหมายถึง “สื่อหลายองค์ประกอบ” หรือ “สื่อที่มีความหลากหลายประเภทหรือลักษณะต่าง ๆ”

ประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดีย

การใช้สื่อมัลติมีเดียมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษสี่เท่านั้น ซึ่งคิดค้นโดยชาวอินเดีย โดยใช้สื่อที่อยู่ในรูปแบบของแผ่นดินขนาดเล็กที่สร้างเสียงเมื่อถูกหมุนเร็ว สื่อแบบนี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วเอเชียและยุโรป ในศตวรรษที่สิบเอ็ด ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่การใช้รูปภาพเคลื่อนไหวและเสียง (audiovisual) ไปจนถึงเกมคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกสูง โดยต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการสร้างสื่อที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ใช้งาน ดังนั้น มัลติมีเดียคือผลสร้างสรรค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คอยเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียมีลักษณะการใช้สื่อหลายองค์ประกอบ โดยสื่อเหล่านี้สามารถรวมกันให้ได้มากมายในรูปแบบเดียวกัน หลายภาษาใช้คำว่า “มัลติมีเดีย” เป็นคำสรรเสริญในการอธิบายรูปแบบที่หลากหลายนี้ สามารถวัดตามองค์ประกอบหลักสองประเภทได้คือ สื่อแบบนิ่ง (still media) และสื่อแบบเคลื่อนไหว (moving media)

ในสื่อแบบนิ่ง สามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลักคือ ภาพนิ่ง (still image) การเขียน (writing) ภาพวาด (drawing) และภาพถ่าย (photography) ส่วนสื่อแบบเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ ภาพเคลื่อนไหว (moving image) เสียง (sound) และวีดีโอเกม (video games)

หลักการทำงานของมัลติมีเดีย

การทำงานของมัลติมีเดียอาศัยหลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อที่หลากหลายองค์ประกอบขึ้น โดยปัจจุบันนักออกแบบและสร้างสื่อได้ใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างสื่อ โปรแกรมมัลติมีเดีย (multimedia software) เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างสื่อแบบมัลติมีเดีย ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือตกแต่งสื่อได้ในลักษณะที่ต้องการ

สื่อมัลติมีเดียที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

มัลติมีเดียมีการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน ภาพยนตร์ (films) เพลง (music) โฆษณา (advertisements) วิทยุ (radio) อินเทอร์เน็ต (internet) แอปพลิเคชันมือถือ (mobile applications) และเกมคอมพิวเตอร์ (computer games) เป็นต้น การใช้มัลติมีเดียในส่วนต่าง ๆ นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลและความบันเทิงได้อย่างหลากหลาย

การใช้มัลติมีเดียในการการศึกษาและการเรียนรู้

ในสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ มัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในการอธิบายและสื่อสารความรู้แก่ผู้เรียน การใช้สื่อแบบนิ่งและสื่อแบบเคลื่อนไหวช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพถ่ายตัวอย่างหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

การใช้มัลติมีเดียในกีฬาและศิลปะ

มัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจในกีฬา โดยการใช้การแสดงภาพเคลื่อนไหวและการแบ่งประเภทการแข่งขันเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจกฎของกีฬา ในศิลปะ มัลติมีเดียเพิ่มความเป็นเรื่องน่าสนใจและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมผ่านการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ที่ผู้ชมจะไม่ลืมได้

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในธุรกิจและสื่อประชาสัมพันธ์

ในธุรกิจและสื่อประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความสนใจและตลาดสินค้า โดยใช้การสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโปรโมชั่นสินค้า การสร้างแบรนด์ (branding) ยึดตลาด (market positioning) และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ผลกระทบของมัลติมีเดียในสังคมและวัฒนธรรม

มัลติมีเดียทำให้สารสนเทศและความบันเทิงเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปถึงทุกภูมิภาคของโลก โดยสามารถสื่อสารกันได้ทันท่วงทีทั้งหลายที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นของตนเองและส่งต่อให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยกัน ทำให้มีการกระจายข้อมูลและความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องข่าวปลอม (fake news) และสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความสับสน การแกล้งให้เกิดความเครียด (cyberbullying) และการละเมิดสิทธิผู้อื่น

อนาคตของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียยังคงเป็นสื่อที่ส

Lubเทริน L มัลติมีเดีย (Multi Media)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: มัลติมีเดีย หมาย ถึง สื่อมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง, text หมายถึงองค์ประกอบข้อใดของมัลติมีเดีย, โปรแกรมมัลติมีเดีย, องค์ประกอบ มัลติมีเดีย, สื่อมัลติมีเดียย่อมาจากอะไร, still image หมายถึงองค์ประกอบข้อใดของมัลติมีเดีย, มัลติมีเดียมีกี่ประเภท, ประโยชน์ มัลติมีเดีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มัลติมีเดีย หมาย ถึง

Lubเทริน l มัลติมีเดีย (Multi Media)
Lubเทริน l มัลติมีเดีย (Multi Media)

หมวดหมู่: Top 35 มัลติมีเดีย หมาย ถึง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

สื่อมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นอีกหนึ่งวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการรวมภาพ ข้อความ รูปแบบเสียง และภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียสามารถรับสื่อที่ต้องการได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเสียง คอนเทนท์การเรียนการสอน หรือการสร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์

สื่อมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

สื่อมัลติมีเดียประกอบด้วยหลายประเภทภายใต้หมวดหมู่ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความสามารถและเป้าหมายที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและโปรแกรมในการสร้างสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ดังนี้คือรายละเอียดของสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ:

1. เนื้อหาจำพวกภาพ (Image)

ภาพถ่าย รูปสเก็ต งานวาดภาพดิจิตอล เป็นต้น สามารถใช้สร้างภาพประกอบหรือปรับแต่งภาพที่มีอยู่ให้สมดุลย์และสื่อความหมายได้

2. เนื้อหาจำพวกเสียง (Audio)

เสียงพูด ผลงานดนตรี หรือเสียงพิสูจน์ทักษะ โดยสามารถเป็นส่วนประกอบของวิดีโอหรือการนำเสนอคอนเทนต์อื่น ๆ

3. เนื้อหาจำพวกวิดีโอ (Video)

สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยการบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวชุดต่อเนื่อง โดยใช้กล้องวีดีโอ บันทึกรายการทีวี หรือการสร้างภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ

4. เนื้อหาจำพวกแอนิเมชั่น (Animation)

การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สร้างความรู้สึกด้วยการเปลี่ยนแปลงภาพชุดต่อเนื่อง หรือการใช้เทคนิคการสร้างโมเดล 2D หรือ 3D เพื่อสร้างทรัพยากรสื่อ

5. เนื้อหารูปแบบสายตา (Textual Content)

หมายถึงข้อความขนาดย่อหรือเต็มรูปแบบที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอหรือเมื่อผู้ใช้หมุนลากเคอร์เซอร์ส่วนกลางเพื่อขยายหรือย่อขนาดของตัวหนังสือ

โดยสื่อมัลติมีเดียสามารถใช้ได้ในหลากหลายวิธี เช่น การสื่อสารทางระบบจอภาพแบบแผนที่ที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุในเวลาที่แท้จริง การศึกษาระบบทางสายตาที่โปรแกรมทันสมัยเพื่อเสริมสร้างและความสามารถในการเรียนรู้ หรือการสร้างเกมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

FAQs:
1. สื่อมัลติมีเดียมีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษา?
สื่อมัลติมีเดียมีการนำเสนอเนื้อหาแบบมากมาย เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียงเข้าด้วยกัน ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า

2. สื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในธุรกิจอย่างไร?
สื่อมัลติมีเดียเป็นอัตราหยุดยั้งการทำธุรกิจที่สำคัญ การสร้างสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพสามารถเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขายผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิผล

3. สื่อมัลติมีเดียสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ชมอย่างไร?
สื่อมัลติมีเดียสามารถสร้างความสนใจหรือที่เรียกว่า “เตะความเหนื่อยของสายตา” (Flicker fatigue) ได้ โดยล่วงลับลงไปยังสมองผู้ชม ทำให้เกิดความสนใจหรือจงใจจากสิ่งที่ถูกนำเสนอในสื่อเพื่อความสนุกสนานกับผู้ชม

Text หมายถึงองค์ประกอบข้อใดของมัลติมีเดีย

Text หมายถึงองค์ประกอบข้อใดของมัลติมีเดีย

ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกันเองได้ง่ายขึ้นและไกลกว่าเดิม หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารเป็นมัลติมีเดีย ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบหนึ่งในมัลติมีเดีย นั่นคือ “Text” ซึ่งอยู่ที่ฐานของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

Text หมายถึง..อะไรและประโยชน์ที่ได้รับจาก Text

Text หมายถึงข้อความหรือตัวหนังสือที่ปรากฎอยู่ในสื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ อีเมลล์ ข้อความในแอปพลิเคชัน เป็นต้น เราใช้ Text เพื่อเสนอข้อมูล และสื่อสารกับผู้อื่นในโลกดิจิทัล

การใช้ Text ในการสื่อสารมีประโยชน์อย่างมากมาย ด้วยความทันสมัยและรวดเร็ว โดย Text มีความสามารถในการส่งถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานสามารถเขียนและสร้าง Text ด้วยตนเองเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยไม่ต้องพกพาข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น ภาพ หรือเสียง และตรงข้ามกัน Text ยังช่วยสื่อสารกันได้อย่างเหมาะสมแม้ว่าจะห่างไกลกันอยู่ ข้อความสามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายและอัปเดตข้อมูลได้โดยรวดเร็ว

Text ใช้ทำงานอย่างไรในสื่อ

Text สามารถใช้สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในหลากหลายวิธีได้ นอกจากที่เราเคยกล่าวมาแล้วเช่น เว็บไซต์ อีเมลล์ และแอปพลิเคชัน เราสามารถเห็น Text ในโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter นอกจากนี้ยังมีการใช้ Text ในการแสดงความคิดเห็น สั่งซื้อสินค้า จองตั๋ว ฯลฯ

Text ยังใช้สื่อสารในการจัดรูปแบบ ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความสวยงาม ดังนั้น Text เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบกราฟิกและยูไอ ด้วยการใช้คำสั่งต่าง ๆ เราสามารถเปลี่ยนลักษณะตัวอักษร ความหนาและความเอียง เพื่อกำหนดรูปแบบที่ต้องการ

FAQs:

1. Q: Text หมายถึงอะไร?
A: Text หมายถึงข้อความหรือตัวหนังสือที่ปรากฏในสื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ อีเมลล์ และแอปพลิเคชัน

2. Q: สิ่งที่นับถือว่าเป็น Text ได้บ้าง?
A: เราสามารถพบเจอ Text ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การอ่านข้อความในเว็บไซต์ อัปเดตสถานะในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือการส่งอีเมลล์

3. Q: Text มีประโยชน์อย่างไร?
A: Text มีความสามารถในการสื่อสารช่วยในความรวดเร็วและทันสมัย ทั้งในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในโลกดิจิทัล และการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

4. Q: Text ใช้อย่างไรในสื่อดิจิทัล?
A: Text ใช้ในสื่อดิจิทัลในหลายรูปแบบ เช่น ในเว็บไซต์ อีเมลล์ และแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงความคิดเห็น สั่งซื่อสินค้า จองตั๋ว และการจัดรูปแบบ

5. Q: Text เป็นเครื่องมืออะไรสำหรับการออกแบบ?
A: Text เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบกราฟิกและยูไอ โดยใช้ตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษรต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบและสร้างความสวยงามในสื่อนั้น

มี 32 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มัลติมีเดีย หมาย ถึง.

Multimedia 1
Multimedia 1
บทที่ 1 ความหมายมัลติมีเดีย
บทที่ 1 ความหมายมัลติมีเดีย
Multimedia 1
Multimedia 1
ระบบมัลติมีเดีย
ระบบมัลติมีเดีย
Multimedia 1
Multimedia 1
ความหมายของมัลติมีเดีย – บทเรียนออนไลน์วิชาพัฒนาเว็บไซต์ Kpru
ความหมายของมัลติมีเดีย – บทเรียนออนไลน์วิชาพัฒนาเว็บไซต์ Kpru
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
งานสือมัลติมีเดีย | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา  และประถมศึกษา : Knowledge For Thai Student | Thaigoodview.Com
งานสือมัลติมีเดีย | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge For Thai Student | Thaigoodview.Com
Computer For Learning Management: Multimedia
Computer For Learning Management: Multimedia
สื่อมัลติมีเดีย | Puangpetch
สื่อมัลติมีเดีย | Puangpetch
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล. - Puk19053 - หน้าหนังสือ 1 - 12  | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล. – Puk19053 – หน้าหนังสือ 1 – 12 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ไอคอนแนวคิดเพลงหมายถึงการร้องเพลงหรือเนื้อเพลงหรือมัลติมีเดียดิจิตอล  ภาพประกอบ 3 มิติ ภาพสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
ไอคอนแนวคิดเพลงหมายถึงการร้องเพลงหรือเนื้อเพลงหรือมัลติมีเดียดิจิตอล ภาพประกอบ 3 มิติ ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
รายงานมัลติมีเดีย E-Book - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
รายงานมัลติมีเดีย E-Book – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
Multimedia Learning Environment
Multimedia Learning Environment
ใบความรู้ที่1 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
ใบความรู้ที่1 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
วิศวกรรมสื่อประสม - วิกิพีเดีย
วิศวกรรมสื่อประสม – วิกิพีเดีย
สื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา: มกราคม 2013
สื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา: มกราคม 2013
ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสื่อมัลติมีเดีย - Flip Ebook Pages 1-20 |  Anyflip
ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสื่อมัลติมีเดีย – Flip Ebook Pages 1-20 | Anyflip
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) - ครูไอที
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) – ครูไอที
เทคโนโลยีสื่อประสม | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย
เทคโนโลยีสื่อประสม | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย
23 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล ส1-3 Atc 2021 - 23_Tarnthip - หน้าหนังสือ 1  - 8 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
23 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล ส1-3 Atc 2021 – 23_Tarnthip – หน้าหนังสือ 1 – 8 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
เอกสารการสอนวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย-Final - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-69 หน้า  | Fliphtml5
เอกสารการสอนวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย-Final – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-69 หน้า | Fliphtml5
คู่มือการเรียนรู้มัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา (1) - - หน้าหนังสือ 11 | พลิก  Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
คู่มือการเรียนรู้มัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา (1) – – หน้าหนังสือ 11 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย - Gotoknow
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย – Gotoknow
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1 - ครูประถม.คอม
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1 – ครูประถม.คอม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1 - ครูประถม.คอม
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1 – ครูประถม.คอม
สื่อมัลติมีเดีย - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Anyflip
สื่อมัลติมีเดีย – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Anyflip
Infographics : ความรู้พื้นฐาน (2) ความหมายของอินโฟกราฟิก - Mediathailand :  Education
Infographics : ความรู้พื้นฐาน (2) ความหมายของอินโฟกราฟิก – Mediathailand : Education
เดย์เทรด 101 (Day Trading 101) | แอร์โรว์ มัลติมีเดีย เดวิด บอร์แมน |  Lazada.Co.Th
เดย์เทรด 101 (Day Trading 101) | แอร์โรว์ มัลติมีเดีย เดวิด บอร์แมน | Lazada.Co.Th
ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา – Bsci2.Com เรียนออนไลน์
ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา – Bsci2.Com เรียนออนไลน์
ความหมายเกี่ยวกับมัลติมีเดีย | Namthip Assawasirirungraung
ความหมายเกี่ยวกับมัลติมีเดีย | Namthip Assawasirirungraung
วารสารศาสตร์: วารสารศาสตร์สื่อประสม
วารสารศาสตร์: วารสารศาสตร์สื่อประสม
เคลียร์ 10 คำถามคาใจ... ก่อนตัดสินใจเรียน
เคลียร์ 10 คำถามคาใจ… ก่อนตัดสินใจเรียน “มัลติมีเดีย”
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ : หน้าหลัก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) - ครูไอที
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ( Multimedia ) – ครูไอที

ลิงค์บทความ: มัลติมีเดีย หมาย ถึง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ มัลติมีเดีย หมาย ถึง.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.