NỘI DUNG TÓM TẮT

คําสั่งย่อหน้า Html

คําสั่งย่อหน้าใน HTML
การใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML เป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดรูปแบบและการแสดงผลข้อความและเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คําสั่งย่อหน้าใน HTML มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การย่อหน้าแบบ Block-level และ Inline-level ไปจนถึงการสร้างย่อหน้าหลายระดับ และการกําหนดขนาดย่อหน้า เราจะมาเรียนรู้การใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML และดูตัวอย่างการใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML พร้อมกับคําสั่ง HTML 50 คําสั่งและตัวอย่างโค้ด HTML

การใช้งานคําสั่งย่อหน้าแบบ Block-level ในการย่อหน้า
คําสั่งย่อหน้าแบบ Block-level ใน HTML ใช้สําหรับสร้างบล็อกหรือกรอบข้อมูลที่จะรอบรวมเนื้อหาที่ต้องการให้เรียกดูร่วมกัน หรือจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของคําสั่งย่อหน้าแบบ Block-level คือ

และ

ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการสร้างบล็อกข้อความหรือพารากราฟ (paragraph) ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถอ่านหรือเรียกดูได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการใช้งานคําสั่งย่อหน้าแบบ Block-level:

นี่คือตัวอย่างข้อความย่อหน้าแบบ Block-level

สามารถเพิ่มบล็อกของข้อความได้จนเท่าที่ต้องการ

นี่คือข้อความย่อหน้าแบบพารากราฟ

ย่อหน้าเพิ่มเติม

การใช้งานคําสั่งย่อหน้าแบบ Inline-level ในการย่อหน้า
คําสั่งย่อหน้าแบบ Inline-level ใน HTML ใช้สําหรับการย่อหน้าจากบรรทัดอื่น ๆ ในคําสั่งเดียวกัน โดยใช้คําสั่ง
และ  สําหรับการเว้นวรรคหรือการย่อหน้าบรรทัดในหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการใช้งานคําสั่งย่อหน้าแบบ Inline-level:

นี่คือข้อความแบบ Inline-level

หน้านี้ย่อหน้าด้วย
คำสั่ง
เพื่อการย่อหน้าบรรทัด

คําว่า   ย่อหน้าด้วย  คําสั่ง          เว้นวรรคด้วย     คําสั่ง            ใน HTML

การสร้างย่อหน้าหลายระดับใน HTML
การสร้างย่อหน้าหลายระดับใน HTML ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าใจโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น การสร้างย่อหน้าหลายระดับใน HTML สามารถทําได้โดยใช้คําสั่ง

  และ

 • สำหรับการสร้างรายการย่อหน้า

  ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการสร้างย่อหน้าหลายระดับ:

  • หัวข้อหลัก
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
    • ย่อหน้าชั้นที่ 2
    • ย่อหน้าชั้นที่ 2
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
  • หัวข้อหลัก

  การกําหนดขนาดย่อหน้าใน HTML
  การกําหนดขนาดย่อหน้าใน HTML สามารถทําได้โดยใช้ส่วนควบคุมของ CSS ซึ่งสามารถกําหนดการย่อหน้าให้มีขนาดและรูปแบบที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การใช้คําสั่ง margin เพื่อกําหนดระยะห่างจากขอบของบรรทัดหรือกําบังซ้ายขวาของบรรทัดก็เป็นต้น

  ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการกําหนดขนาดย่อหน้า:

  นี่คือข้อความที่จะใช้งานคําสั่งย่อหน้า

  นี่คือข้อความที่ใช้งาน margin เพื่อการی่อหน้าจากซ้าย

  การใช้งานคําสั่งย่อหน้าร่วมกับ CSS
  การใช้งานคําสั่งย่อหน้าร่วมกับ CSS ช่วยให้สามารถกําหนดรูปแบบและมีการแสดงผลที่หลากหลายมากขึ้น การใช้งานคําสั่งย่อหน้าร่วมกับ CSS สามารถทําได้โดยการกําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การกําหนดสีพื้นหลังหรือแนวของบรรทัด ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างการแยกกลุ่มแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

  ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการใช้งานคําสั่งย่อหน้าร่วมกับ CSS:

  นี่คือข้อความที่กําหนดย่อหน้าด้วย margin

  นี่คือข้อความที่กําหนดสีด้วย color

  นี่คือข้อความที่กําหนดสีพื้นหลังด้วย background-color

  ตัวอย่างการใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML
  ตัวอย่างการใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML ในแบบต่าง ๆ นี้ช่วยให้การแสดงผลข้อความและเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์เป็นระเบียบเรียบร้อย ในส่วนต่อไปนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคําสั่งย่อหน้าใน HTML

  ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับการใช้งานคําสั่งย่อหน้า:

  ตัวอย่างการใช้งานคําสั่งย่อหน้าใน HTML

  ตัวอย่างคำสั่งย่อหน้าแบบ Block-level:

  นี่คือตัวอย่างข้อความย่อหน้าแบบ Block-level

  สามารถเพิ่มบล็อกของข้อความได้จนเท่าที่ต้องการ

  นี่คือข้อความย่อหน้าแบบพารากราฟ

  ย่อหน้าเพิ่มเติม

  ตัวอย่างคำสั่งย่อหน้าแบบ Inline-level:

  นี่คือข้อความแบบ Inline-level

  หน้านี้ย่อหน้าด้วย
  คำสั่ง
  เพื่อการย่อหน้าบรรทัด

  คำว่า   ย่อหน้าด้วย  คำสั่ง          เว้นวรรคด้วย     คำสั่ง            ใน HTML

  ตัวอย่างคำสั่งย่อหน้าแบบหลายระดับ:

  • หัวข้อหลัก
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
    • ย่อหน้าชั้นที่ 2
    • ย่อหน้าชั้นที่ 2
   • ย่อหน้าชั้นที่ 1
  • หัวข้อหลัก

  ตัวอย่างการกําหนดขนาดย่อหน้า:

  นี่คือข้อความที่จะใช้งานคําสั่งย่อหน้า

  นี่คือข้อความที่ใช้งานคําสั่ง margin เพื่อการย่อหน้าจากซ้าย

  ตัวอย่างการใช้งานคําสั่งย่อหน้าร่วมกับ CSS:

  นี่คือข

ภาษา Html คำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คําสั่งย่อหน้า html คําสั่งhtml 50คําสั่ง, คำสั่ง html, รวมโค้ด html, ตัวอย่างโค้ด HTML, แท็ก html ทั้งหมด, คํา สั่ง html การจัดข้อความ, ย่อหน้า ภาษาอังกฤษ, คําสั่ง html เบื้องต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่งย่อหน้า html

ภาษา HTML คำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร
ภาษา HTML คำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร

หมวดหมู่: Top 80 คําสั่งย่อหน้า Html

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

คําสั่งHtml 50คําสั่ง

คําสั่ง HTML 50 คําสั่ง: เรียนรู้ HTML อย่างละเอียดทุกคำสั่ง

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้สร้างและจัดระเบียบเว็บไซต์พื้นฐาน โดยมักจะใช้ร่วมกับภาษา CSS (Cascading Style Sheets) และ JavaScript เพื่อเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชั่นที่หลากหลายให้กับเว็บไซต์ของเรา คําสั่ง HTML ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต้องรู้เพื่อสร้างหน้าเว็บไซต์ที่มีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบ

ในบทความนี้ เราจะรู้จักกับคำสั่ง HTML 50 คำสั่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยเราจะให้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับแต่ละคำสั่งและแสดงตัวอย่างการใช้งานให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1. : คำสั่งนี้ใช้ประกาศรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งใช้ในส่วนหัวของเอกสาร HTML

ตัวอย่างการใช้งาน:หน้าเว็บไซต์ของฉัน
2. : คำสั่งนี้ใช้เริ่มต้นและสิ้นสุดของเอกสาร HTML

ตัวอย่างการใช้งาน:


3. : คำสั่งนี้ใช้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อเรื่อง (title) และลิงก์ไปยังไฟล์ CSS หรือ JavaScript ต่าง ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน:

หน้าเว็บไซต์ของฉัน

4. : คำสั่งนี้ใช้กำหนดชื่อเรื่องของเว็บไซต์</p> <p>ตัวอย่างการใช้งาน:<br /> <title>หน้าเว็บไซต์ของฉัน

5. : คำสั่งนี้ใช้กำหนดส่วนที่จะแสดงโดยตรงบนหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่างการใช้งาน:


6.

to

: คำสั่งนี้ใช้กำหนดขนาดและลักษณะของหัวข้อ

ตัวอย่างการใช้งาน:

หัวข้อระดับ 1

หัวข้อระดับ 2

หัวข้อระดับ 3

หัวข้อระดับ 4

หัวข้อระดับ 5
หัวข้อระดับ 6

7.

: คำสั่งนี้ใช้สร้างย่อหน้า (Paragraph)

ตัวอย่างการใช้งาน:

นี่คือย่อหน้าพารากราฟ

8.
: คำสั่งนี้ใช้สร้างบรรทัดใหม่ (line break)

ตัวอย่างการใช้งาน:

บรรทัดแรก
บรรทัดที่สอง

9. : คำสั่งนี้ใช้แทรกรูปภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน:
รูปภาพ

10. : คำสั่งนี้ใช้สร้างลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์หรือไฟล์อื่น ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน:
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์

11.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.