คําสั่ง Html ตาราง

คําสั่ง HTML ตาราง: การสร้างและตกแต่งตารางในเว็บไซต์ของคุณ

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บไซต์ โดยผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้ HTML เพื่อกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบเว็บไซต์คือการใช้ตาราง (Table) เพื่อจัดวางข้อมูลและเนื้อหาให้เรียงระเบียบ โดยจะสามารถใช้แถวและคอลัมน์ในการจัดรูปแบบตารางได้อย่างยืดหยุ่น

ความหมายของตารางใน HTML

ตารางใน HTML เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลและเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ ตารางจะประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) โดยแถวและคอลัมน์จะสามารถกำหนดได้ตามต้องการของผู้พัฒนาเว็บไซต์

โครงสร้างของตารางใน HTML

ใน HTML ตารางจะใช้แท็ก

เพื่อทำการกำหนดโครงสร้างตาราง เราสามารถเริ่มต้นการสร้างตารางโดยใส่แท็ก

และจบการสร้างตารางด้วยแท็ก

ตัวอย่างโค้ด HTML ในการสร้างตารางพื้นฐานแสดงดังนี้:

“`html

เนื้อหาแถวที่ 1, คอลัมน์ที่ 1 เนื้อหาแถวที่ 1, คอลัมน์ที่ 2
เนื้อหาแถวที่ 2, คอลัมน์ที่ 1 เนื้อหาแถวที่ 2, คอลัมน์ที่ 2

“`

โดยแท็ก

จะใช้สำหรับกำหนดแถวในตาราง และแท็ก

จะใช้สำหรับกำหนดเนื้อหาในแต่ละคอลัมน์

การกำหนดความกว้างและความสูงของตารางใน HTML

สำหรับการกำหนดความกว้างและความสูงของตารางใน HTML เราสามารถใช้ CSS (Cascading Style Sheets) เพื่อสร้างรูปแบบและปรับแต่งตารางได้อย่างเหมาะสม

เราสามารถกำหนดความกว้างของคอลัมน์ในตารางได้โดยใช้ CSS โดยกำหนดค่าความกว้างให้กับแท็ก

หรือ

(สำหรับหัวข้อตาราง) ตัวอย่างโค้ด CSS ในการกำหนดความกว้างของคอลัมน์ แสดงดังนี้:

“`css
table td {
width: 100px;
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรากำหนดความกว้างของคอลัมน์ให้มีค่าเท่ากับ 100px

นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดความสูงของแถวในตารางได้โดยใช้ CSS โดยกำหนดค่าความสูงให้กับแท็ก

ตัวอย่างโค้ด CSS ในการกำหนดความสูงของแถว แสดงดังนี้:

“`css
table tr {
height: 50px;
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรากำหนดความสูงของแถวให้มีค่าเท่ากับ 50px

การกำหนดกลไกการจัดวางเนื้อหาในตารางใน HTML

เพื่อจัดวางเนื้อหาในตารางใน HTML และให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ต้องการ เราสามารถใช้งาน CSS ในการกำหนดรูปแบบการจัดวางเนื้อหาได้หลายวิธี

เราสามารถใช้ CSS ในการจัดวางเนื้อหาในแต่ละคอลัมน์ของตารางได้โดยกำหนดค่า CSS ให้กับแท็ก

หรือ

ตัวอย่างโค้ด CSS ในการจัดวางเนื้อหาแสดงดังนี้:

“`css
table td {
text-align: center; /* จัดเนื้อหาในแนวนอนสู่กลาง */
vertical-align: middle; /* จัดเนื้อหาในแนวตั้งสู่กลาง */
padding: 10px; /* กำหนดระยะห่างของเนื้อหาในคอลัมน์ */
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรากำหนดการจัดเนื้อหาในแนวนอนสู่กลาง (text-align: center) และการจัดเนื้อหาในแนวตั้งสู่กลาง (vertical-align: middle) โดยเพิ่มระยะห่างของเนื้อหาในคอลัมน์ด้วย (padding: 10px)

การใส่เส้นขอบในตารางใน HTML

สำหรับการใส่เส้นขอบในตารางใน HTML เราสามารถใช้ CSS ในการกำหนดรูปแบบของเส้นขอบได้ตามต้องการ

เราสามารถใช้ CSS ในการกำหนดค่าเทียบเส้นของตาราง (table border) และค่าเทียบเส้นขอบของแถว (tr border) และคอลัมน์ (td border) ตัวอย่างโค้ด CSS ในการใส่เส้นขอบในตารางแสดงดังนี้:

“`css
table {
border-collapse: collapse; /* รวมเส้นขอบ */
}

table, th, td {
border: 1px solid black; /* ใส่เส้นขอบในตาราง, หัวข้อ, และเนื้อหา */
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้คุณสมบัติ border-collapse ในการรวมเส้นขอบของตาราง เพื่อให้เส้นขอบของแถวและคอลัมน์สอดคล้องกัน และใช้คุณสมบัติ border เพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง, หัวข้อ, และเนื้อหาของตาราง

การกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษรในตารางใน HTML

ในการกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษรในตารางใน HTML เราสามารถใช้ CSS ในการกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษรตามต้องการ

เราสามารถใช้ CSS ในการกำหนดค่าสีพื้นหลัง (background-color) และค่าสีตัวอักษร (color) ให้กับแท็ก

หรือ

ตัวอย่างโค้ด CSS ในการกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษรแสดงดังนี้:

“`css
table td {
background-color: lightblue; /* กำหนดสีพื้นหลัง */
color: white; /* กำหนดสีตัวอักษร */
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรากำหนดสีพื้นหลังให้เป็นสีน้ำเงินอ่อน (lightblue) และสีตัวอักษรเป็นสีขาว (white)

การใส่ลิงค์และปุ่มในตารางใน HTML

เพื่อให้ตารางสามารถเพิ่มความสำคัญและเป็นประโยชน์มากขึ้น เราสามารถใส่ลิงค์และปุ่มในตารางใน HTML ได้

เราสามารถใช้แท็ก เพื่อสร้างลิงค์และแท็ก

การสร้างตารางใน Html

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คําสั่ง html ตาราง รวมโค้ด html, คําสั่งhtml 50คําสั่ง, HTML ตาราง, โค้ด html ตกแต่งเว็บไซต์, คำสั่งใดกำหนดแถวของตาราง, Td HTML คือ, โค้ด html สร้างเว็บ, โค้ด html สําเร็จรูป

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่ง html ตาราง

การสร้างตารางใน html
การสร้างตารางใน html

หมวดหมู่: Top 60 คําสั่ง Html ตาราง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

รวมโค้ด Html

รวมโค้ด HTML: เรียนรู้เบื้องต้นและแนะนำสำหรับผู้สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์

HTML ( HyperText Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างและจัดรูปแบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้ เราจะสรุปแสดงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML สิ่งที่ควรรู้ในการเขียนและนำไปใช้งาน

1. องค์ประกอบพื้นฐานใน HTML
HTML เป็นภาษาที่ใช้แทนด้วยแท็ก (tag) เพื่อกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
– Doctype Declaration : ใช้กำหนดรุ่นของ HTML ที่ใช้ในการพัฒนา
– Head : ใช้ในการระบุข้อมูลสำคัญเช่น สไตล์ CSS, ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อ, รายละเอียด, และคีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา
– Body : ใช้ในการกำหนดเนื้อหาและส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, ภาพ, วิดีโอ, หรือคำสั่งอื่น ๆ

2. การใช้แท็กและองค์ประกอบ
HTML ใช้แท็กเปิดและปิด (opening and closing tags) เพื่อรอบรู้ขอบเขตและลักษณะการแสดงผลของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ตัวอย่างของแท็กที่ทำหน้าที่ต่างๆ ได้แก่
– : ใช้เป็นแท็กเปิดและปิด เพื่อระบุว่าข้อมูลในเอกสารเป็น HTML
– : ใช้เพื่อรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น การเชื่อมโยง CSS และ JavaScript
: ใช้เพื่อกำหนดชื่อหน้าเว็บไซต์ (แสดงในแถบหัวเว็บบราวเซอร์)<br /> – <body data-rsssl=1> : ใช้เพื่อกำหนดเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ลิงก์</p> <p>3. ลักษณะการแสดงผลข้อมูลใน HTML<br /> HTML มีความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ได้แก่<br /> – ข้อความ : สามารถใช้แท็ก </p> <p> เพื่อกำหนดย่อหน้า หรือ </p> <h1> ถึง </p> <h6> เพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของข้อความ<br /> – รูปภาพ : ใช้แท็ก <img> เพื่อแสดงภาพที่เก็บไว้ที่เครื่องหรือบนเน็ตเวิร์ก<br /> – ลิงก์ : สามารถใช้แท็ก <a> เพื่อสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ต่างๆ หรือไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. CSS (Cascading Style Sheets)<br /> CSS เป็นภาษาระบบสไตล์ที่ใช้ในการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ ด้วยการกำหนดสีพื้นหลัง, ขนาดตัวอักษร, และลักษณะการวางเนื้อหา เราสามารถเชื่อมโยง CSS ได้ด้วยการใช้แท็ก <link> ภายในหน้า <head> เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์</p> <p>5. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)<br /> Q: การเริ่มต้นใช้งาน HTML ต้องทำอย่างไร?<br /> A: เพื่อเริ่มใช้งาน HTML คุณต้องสร้างไฟล์ใหม่ที่มีนามสกุล .html โดยใช้โปรแกรมตัวอย่าง เช่น Notepad++ หรือ Visual Studio Code จากนั้นใส่โค้ด HTML เบื้องต้นไปยังไฟล์ดังกล่าวและบันทึก</p> <p>Q: มีเครื่องมือพิเศษใดในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML ไหม?<br /> A: มีทรัพยากรและเว็บไซต์ให้ความรู้เช่น w3schools.com และ Mozilla Developer Network (MDN) ที่มีตัวอย่างโค้ดและคู่มือที่ชัดเจน</p> <p>Q: HTML สามารถใช้งานผสานกับภาษาโปรแกรมมิ่งอื่นได้หรือไม่?<br /> A: ใช่, คุณสามารถใช้งาน HTML ร่วมกับภาษาโปรแกรมมิ่งอื่น เช่น JavaScript และ PHP เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>Q: ฉันควรเรียนรู้ภาษา HTML ในระดับไหน?<br /> A: ภาษา HTML เป็นภาษาเบื้องต้นที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นได้ และสามารถเรียนรู้ความสามารถเพิ่มเติมและเทคนิคการใช้งานภาษา HTML ได้ตามความต้องการ</p> <p>ในบทความนี้เราได้รวมโค้ด HTML พื้นฐานเบื้องต้นและแนะนำสำหรับผู้สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ HTML การใช้แท็กและองค์ประกอบ เซตอักษรการแสดงผลทางด้าน CSS และคำถามที่พบบ่อยที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณเรียนรู้ HTML หากคุณต้องการที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ HTML คุณสามารถสร้างไฟล์ HTML ใหม่และใช้โค้ดในบทความเป็นแนวทาง</p></div> <h2><span id="Html_50">คําสั่งHtml 50คําสั่ง</span></h2> <div>คําสั่ง HTML 50 คําสั่ง: เหตุผลที่คุณควรรู้</p> <p>HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างและจัดรูปแบบเว็บไซต์ การเขียนโค้ด HTML เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ถึงหลายคำสั่งเพื่อสร้างตัวอักษรพื้นฐานของหน้าเว็บ.</p> <p>ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำสั่ง HTML 50 คําสั่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากมาย. เราจะศึกษาทุกคำสั่งอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของคุณเองได้อย่างมืออาชีพ.</p> <p>1. “`<!DOCTYPE>“`: เป็นคำสั่งที่ใช้ระบุเวอร์ชันของ HTML document.<br /> 2. “`<html>“`: แท็กหลักที่ใช้รวมองค์ประกอบของเว็บไซต์.<br /> 3. “`<head>“`: แท็กที่ใช้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์, คำอธิบาย, CSS, และอื่นๆ.<br /> 4. “`<title>“`: แท็กที่ใช้กำหนดชื่อของเว็บไซต์ที่จะแสดงบนแถบหัวของเว็บเบราว์เซอร์.<br /> 5. “`<body data-rsssl=1>“`: แท็กที่ใช้รวมเนื้อหาที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์.<br /> 6. “`</p> <h1>“` to “`</p> <h6>“`: แท็กสำหรับกำหนดหัวข้อเว็บไซต์ เรียงตั้งแต่ชั้นสูงสุด (h1) ถึง ชั้นต่ำสุด (h6).<br /> 7. “`</p> <p>“`: แท็กสำหรับข้อความประเภทย่อย ที่ใช้แยกย่อหน้า.<br /> 8. “`<a>“`: แท็กที่ใช้สร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บโดยระบุ URL หรือพาธ.<br /> 9. “`<img>“`: แท็กที่ใช้แสดงภาพบนหน้าเว็บไซต์โดยระบุ URL ของภาพ.<br /> 10. “`</p> <ul>“`: แท็กที่ใช้สร้างรายการแบบไม่เรียงลำดับ.<br /> 11. “`</p> <ol>“`: แท็กที่ใช้สร้างรายการแบบเรียงลำดับ.<br /> 12. “`</p> <li>“`: แท็กที่ใช้สร้างรายการในแบบรายการ ทั้งใน “` <ul>“` และ “`</p> <ol>“`.<br /> 13. “`</p> <table>“`: แท็กที่ใช้สร้างตาราง.<br /> 14. “`</p> <tr>“`: แท็กที่ใช้สร้างแถวในตาราง.<br /> 15. “`</p> <td>“`: แท็กที่ใช้สร้างเซลล์ในตาราง.<br /> 16. “`</p> <th>“`: แท็กที่ใช้สร้างเซลล์หัวตาราง.<br /> 17. “`</p> <div>“`: แท็กที่ใช้สร้างกล่องสำหรับจัดรูปแบบเนื้อหา.<br /> 18. “`<span>“`: แท็กที่ใช้สร้างข้อความหรือพื้นที่เล็ก ๆ ที่สามารถจัดรูปแบบเองได้.<br /> 19. “`</p> <form>“`: แท็กที่ใช้สร้างแบบฟอร์มสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้.<br /> 20. “`<input>“`: แท็กที่ใช้สร้างช่องป้อนข้อความ, ปุ่มกด, หรืออื่น ๆ ในแบบฟอร์ม.<br /> 21. “`<select>“`: แท็กที่ใช้สร้างกล่องเลือก.<br /> 22. “`<option>“`: แท็กที่ใช้สร้างตัวเลือกในกล่องเลือก.<br /> 23. “`<button>“`: แท็กที่ใช้สร้างปุ่มกด.<br /> 24. “`<label>“`: แท็กที่ใช้สร้างป้ายกำกับสำหรับตัวเอนทิตี้ในแบบฟอร์ม.<br /> 25. “`<textarea>“`: แท็กที่ใช้สร้างพื้นที่สำหรับป้อนข้อความที่ยาวกว่าแบบฟิลด์ป้อนข้อความธรรมดา.<br /> 26. “`<!-- -->“`: คอมเม้นท์ข้อความ HTML ที่ไม่ต้องการให้แสดงผลในเว็บไซต์.</p> <p>สรุปคำสั่ง HTML 50 คำสั่งที่คุณควรรู้ถึงและทำความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างและจัดรูปแบบเว็บไซต์ของคุณเองได้อย่างมืออาชีพ. </p></div> <div> <h2><span id="_5__html">พบ 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่ง html ตาราง.</span></h2> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://asria.org/wp-content/uploads/2022/04/html-table.jpg" alt="คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="คำสั่ง HTML 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - asria แอสเรีย"><figcaption>คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://krupiyadanai.files.wordpress.com/2013/09/t2.jpg" alt="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย" style="width:100%" title="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง HTML | เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย"><figcaption>การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://asria.org/wp-content/uploads/2022/04/html-list.jpg" alt="คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="คำสั่ง HTML 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - asria แอสเรีย"><figcaption>คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://krupiyadanai.files.wordpress.com/2013/09/t3.jpg" alt="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย" style="width:100%" title="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง HTML | เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย"><figcaption>การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/goterrestrial.com/wp-content/uploads/2021/05/example-tag-table-html.jpg?resize=826%2C550&ssl=1" alt="ภาษา Html - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -" style="width:100%" title="ภาษา HTML - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -"><figcaption>ภาษา Html – คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) –</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i.ytimg.com/vi/wYF7igSksms/maxresdefault.jpg" alt="สอน Php Html Table สร้างตาราง แสดงบนหน้าเว็บ แบบง่ายๆ (สอนทำเว็บฟรี) - Youtube" style="width:100%" title="สอน PHP HTML TABLE สร้างตาราง แสดงบนหน้าเว็บ แบบง่ายๆ (สอนทำเว็บฟรี) - YouTube"><figcaption>สอน Php Html Table สร้างตาราง แสดงบนหน้าเว็บ แบบง่ายๆ (สอนทำเว็บฟรี) – Youtube</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://asria.org/wp-content/uploads/2022/04/html-lists-and-tables.jpg" alt="คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="คำสั่ง HTML 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - asria แอสเรีย"><figcaption>คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/goterrestrial.com/wp-content/uploads/2021/05/image-19.png?resize=393%2C232&ssl=1" alt="ภาษา Html - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -" style="width:100%" title="ภาษา HTML - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -"><figcaption>ภาษา Html – คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) –</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://kb.hostatom.com/wp-content/uploads/2023/01/html-table-styling-001-1.webp" alt="Html Table Styling | Hostatom" style="width:100%" title="HTML Table Styling | hostatom"><figcaption>Html Table Styling | Hostatom</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://1.bp.blogspot.com/_PGhxI0cmqcY/SWceM0GUh-I/AAAAAAAAASk/Rp6L0XBr9m4/w1200-h630-p-k-no-nu/1001.jpg" alt="Suriya-Blog: รวมคำสั่ง Html ที่ใช้บ่อย" style="width:100%" title="SURIYA-BLOG: รวมคำสั่ง html ที่ใช้บ่อย"><figcaption>Suriya-Blog: รวมคำสั่ง Html ที่ใช้บ่อย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i.ytimg.com/vi/IjysEgnwISM/maxresdefault.jpg" alt="คำสั่ง Sql Create Table สร้างตาราง และ ลบตาราง Mysql - Youtube" style="width:100%" title="คำสั่ง SQL CREATE TABLE สร้างตาราง และ ลบตาราง MYSQL - YouTube"><figcaption>คำสั่ง Sql Create Table สร้างตาราง และ ลบตาราง Mysql – Youtube</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html2.png" alt="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit" style="width:100%" title="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรือ TextEdit"><figcaption>บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://kb.hostatom.com/wp-content/uploads/2022/12/html-table-border-005-1.webp" alt="Html Table Borders | Hostatom" style="width:100%" title="HTML Table Borders | hostatom"><figcaption>Html Table Borders | Hostatom</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://asria.org/wp-content/uploads/2022/04/html-table-color.jpg" alt="คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="คำสั่ง HTML 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ - asria แอสเรีย"><figcaption>คำสั่ง Html 🤔 การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ในเว็บเพจ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://image.slidesharecdn.com/webpagebyhtml-130818211128-phpapp01/85/webpage-by-html-1-320.jpg?cb=1675006001" alt="Webpage By Html" style="width:100%" title="Webpage by html"><figcaption>Webpage By Html</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.krumontree.com/html/images/cnn.jpg" alt="Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html" style="width:100%" title="Make a Home with HTML : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา HTML"><figcaption>Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i.ytimg.com/vi/murGhQfsOlA/maxresdefault.jpg" alt="การใช้คำสั่ง Table อย่างง่าย - Youtube" style="width:100%" title="การใช้คำสั่ง table อย่างง่าย - YouTube"><figcaption>การใช้คำสั่ง Table อย่างง่าย – Youtube</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://kb.hostatom.com/wp-content/uploads/2023/01/html-table-styling-002-1.webp" alt="Html Table Styling | Hostatom" style="width:100%" title="HTML Table Styling | hostatom"><figcaption>Html Table Styling | Hostatom</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/devbanban.com/wp-content/uploads/2020/04/p3.png?fit=1180%2C481&ssl=1&w=640" alt="ตย. Css ซ่อนปุ่ม Print ตอนสั่งพิมพ์หน้าเว็บ (Hidden Tag After Click Print Web Page Using Css) - Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]" style="width:100%" title="ตย. CSS ซ่อนปุ่ม Print ตอนสั่งพิมพ์หน้าเว็บ (hidden tag after click print web page using css) - DEVBANBAN.COM = คู่มือทำเว็บ [php, sql, codeigniter, bootstrap, html]"><figcaption>ตย. Css ซ่อนปุ่ม Print ตอนสั่งพิมพ์หน้าเว็บ (Hidden Tag After Click Print Web Page Using Css) – Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_821,h_473/https://www.borntodev.com/wp-content/uploads/2020/06/datatable-desc.png" alt="ทำ Table ให้น่าใช้ด้วย Datatables – Borntodev เริ่มต้นเรียน เขียนโปรแกรม ขั้นเทพ ! Borntodev Coding Academy" style="width:100%" title="ทำ Table ให้น่าใช้ด้วย DataTables – BorntoDev เริ่มต้นเรียน เขียนโปรแกรม ขั้นเทพ ! borntoDev Coding Academy"><figcaption>ทำ Table ให้น่าใช้ด้วย Datatables – Borntodev เริ่มต้นเรียน เขียนโปรแกรม ขั้นเทพ ! Borntodev Coding Academy</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://image.slidesharecdn.com/2-140903052909-phpapp01/85/2-html-3-320.jpg?cb=1676773166" alt="2.โครงสร้างคำสั่งของ Html" style="width:100%" title="2.โครงสร้างคำสั่งของ html"><figcaption>2.โครงสร้างคำสั่งของ Html</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://res.cloudinary.com/practicaldev/image/fetch/s--AJA-FB2S--/c_limit%2Cf_auto%2Cfl_progressive%2Cq_auto%2Cw_880/https://dev-to-uploads.s3.amazonaws.com/i/opvwusg4ko673l89np39.png" alt="Php & Mysqli ดึงข้อมูลมาแสดงบนหน้าเวป [สำหรับมือใหม่มาก ๆ ] - Dev Community" style="width:100%" title="PHP & MySQLi ดึงข้อมูลมาแสดงบนหน้าเวป [สำหรับมือใหม่มาก ๆ ] - DEV Community"><figcaption>Php & Mysqli ดึงข้อมูลมาแสดงบนหน้าเวป [สำหรับมือใหม่มาก ๆ ] – Dev Community</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.thaicreate.com/upload/stock/20170308094430.png?v=1001" alt="สอบถามปัญหาคำสั่ง การวนลูป เกี่ยวกับ ตาราง ในกรณีที่ต้องการให้ออก 2 ตาราง โดยใช้ While ในการวนลูป" style="width:100%" title="สอบถามปัญหาคำสั่ง การวนลูป เกี่ยวกับ ตาราง ในกรณีที่ต้องการให้ออก 2 ตาราง โดยใช้ while ในการวนลูป"><figcaption>สอบถามปัญหาคำสั่ง การวนลูป เกี่ยวกับ ตาราง ในกรณีที่ต้องการให้ออก 2 ตาราง โดยใช้ While ในการวนลูป</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://kb.hostatom.com/wp-content/uploads/2022/12/html-table-border-002.webp" alt="Html Table Borders | Hostatom" style="width:100%" title="HTML Table Borders | hostatom"><figcaption>Html Table Borders | Hostatom</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i.ytimg.com/vi/tMpgkxSaHQc/maxresdefault.jpg" alt="การสร้างตารางใน Html - Youtube" style="width:100%" title="การสร้างตารางใน html - YouTube"><figcaption>การสร้างตารางใน Html – Youtube</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://image.slidesharecdn.com/webpagebyhtml-130818211128-phpapp01/85/webpage-by-html-2-320.jpg?cb=1675006001" alt="Webpage By Html" style="width:100%" title="Webpage by html"><figcaption>Webpage By Html</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://krupiyadanai.files.wordpress.com/2013/09/t4.jpg" alt="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย" style="width:100%" title="การสร้างตารางด้วยคำสั่ง HTML | เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย"><figcaption>การสร้างตารางด้วยคำสั่ง Html | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/support.content.office.net/th-th/media/0cf61bba-56d2-4b1e-9a49-e69553797326.jpg?w=1200&ssl=1" alt="ภาษา Html - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -" style="width:100%" title="ภาษา HTML - คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) -"><figcaption>ภาษา Html – คำสั่งหลักที่ใช้บ่อย (Tables) –</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://f.ptcdn.info/221/079/000/rmh8v211rcye12nrUM9Cl-o.png" alt="ช่วยด้วยครับเรื่อง Html;-; - Pantip" style="width:100%" title="ช่วยด้วยครับเรื่อง html;-; - Pantip"><figcaption>ช่วยด้วยครับเรื่อง Html;-; – Pantip</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://mindphp.com/images/articles/database.png" alt="สอน Php ติดต่อฐานข้อมูล Mysql : การใช้คำสั่งในการ Insert ข้อมูลลงฐานข้อมูล" style="width:100%" title="สอน PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySql : การใช้คำสั่งในการ INSERT ข้อมูลลงฐานข้อมูล"><figcaption>สอน Php ติดต่อฐานข้อมูล Mysql : การใช้คำสั่งในการ Insert ข้อมูลลงฐานข้อมูล</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-140903052909-phpapp01-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds" alt="2.โครงสร้างคำสั่งของ Html" style="width:100%" title="2.โครงสร้างคำสั่งของ html"><figcaption>2.โครงสร้างคำสั่งของ Html</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/image01.gif" alt="1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad" style="width:100%" title="1.4 เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วย Notepad"><figcaption>1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.itoffside.com/wp-content/uploads/2015/07/pagination-03.jpg" alt="Php Mysql Pagination แบ่งหน้าการแสดงผลด้วย Php Mysqli กรณีที่มีจำนวนแถวข้อมูลมาก - Itoffside.Com | บทความการเขียนโปรแกรม เรื่องราวข้อมูลเทคโนโลยี" style="width:100%" title="PHP MySQL Pagination แบ่งหน้าการแสดงผลด้วย PHP Mysqli กรณีที่มีจำนวนแถวข้อมูลมาก - itOffside.com | บทความการเขียนโปรแกรม เรื่องราวข้อมูลเทคโนโลยี"><figcaption>Php Mysql Pagination แบ่งหน้าการแสดงผลด้วย Php Mysqli กรณีที่มีจำนวนแถวข้อมูลมาก – Itoffside.Com | บทความการเขียนโปรแกรม เรื่องราวข้อมูลเทคโนโลยี</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.designil.com/wp-content/uploads/2023/01/chatGPT.jpg" alt="Chatgpt คืออะไร? ใช้งานอย่างไร? วิธีป้อนคำสั่ง? มาดูกันเถอะ - Designil" style="width:100%" title="ChatGPT คืออะไร? ใช้งานอย่างไร? วิธีป้อนคำสั่ง? มาดูกันเถอะ - Designil"><figcaption>Chatgpt คืออะไร? ใช้งานอย่างไร? วิธีป้อนคำสั่ง? มาดูกันเถอะ – Designil</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.thaicreate.com/upload/stock/20130314141036.jpg?v=1001" alt="เขียนคำสั่ง วนลูปใน Html Tag Table โดยใช้ Jquery ทำอย่างไร" style="width:100%" title="เขียนคำสั่ง วนลูปใน html tag table โดยใช้ Jquery ทำอย่างไร"><figcaption>เขียนคำสั่ง วนลูปใน Html Tag Table โดยใช้ Jquery ทำอย่างไร</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/select2web.com/wp-content/uploads/2022/02/tcpdf-11-writehtml.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1" alt="Select2Web.Com" style="width:100%" title="select2web.com"><figcaption>Select2Web.Com</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i0.wp.com/devbanban.com/wp-content/uploads/2016/05/data.jpg?fit=1200%2C515&ssl=1" alt="เรียกข้อมูลจาก Database มาแสดง, Show Data From Database Mysql, Query - Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]" style="width:100%" title="เรียกข้อมูลจาก database มาแสดง, show data from database mysql, query - DEVBANBAN.COM = คู่มือทำเว็บ [php, sql, codeigniter, bootstrap, html]"><figcaption>เรียกข้อมูลจาก Database มาแสดง, Show Data From Database Mysql, Query – Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://i.ytimg.com/vi/EKAjJM29ZLE/hqdefault.jpg" alt="การใช้คำสั่งHtmlในการสร้างตาราง - Youtube" style="width:100%" title="การใช้คำสั่งhtmlในการสร้างตาราง - YouTube"><figcaption>การใช้คำสั่งHtmlในการสร้างตาราง – Youtube</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://peerawich.com/dc386/images/stories/dc386/work04/08.png" alt="แบบฝึกที่ 4 : เรื่องการสร้างลิงค์ไปยังเว็บเพจ แบบคำสั่ง Iframe" style="width:100%" title="แบบฝึกที่ 4 : เรื่องการสร้างลิงค์ไปยังเว็บเพจ แบบคำสั่ง IFRAME"><figcaption>แบบฝึกที่ 4 : เรื่องการสร้างลิงค์ไปยังเว็บเพจ แบบคำสั่ง Iframe</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/00/Set-Image-Width-and-Height-Using-HTML-Step-2-Version-3.jpg/v4-460px-Set-Image-Width-and-Height-Using-HTML-Step-2-Version-3.jpg.webp" alt="วิธีการ กำหนดความกว้างและความสูงของรูปด้วยโค้ด Html: 4 ขั้นตอน" style="width:100%" title="วิธีการ กำหนดความกว้างและความสูงของรูปด้วยโค้ด HTML: 4 ขั้นตอน"><figcaption>วิธีการ กำหนดความกว้างและความสูงของรูปด้วยโค้ด Html: 4 ขั้นตอน</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://image.slidesharecdn.com/htmlwordpress-180619022641/85/html-wordpress-2-320.jpg?cb=1670135705" alt="Html WordPress" style="width:100%" title="Html wordpress"><figcaption>Html WordPress</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html30.png" alt="บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag" style="width:100%" title="บทที่ 15 HTML Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ tag"><figcaption>บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag</figcaption></figure> <figure><img class="lazy-load" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://www.codebee.co.th/labs/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-datatables-js-958x575.jpg" alt="วิธีใช้งาน Datatable.Js แบบ Join ข้อมูลหลาย Table และหลาย เงื่อนไข - บริษัท โค๊ดบี จำกัด" style="width:100%" title="วิธีใช้งาน Datatable.js แบบ Join ข้อมูลหลาย Table และหลาย เงื่อนไข - บริษัท โค๊ดบี จำกัด"><figcaption>วิธีใช้งาน Datatable.Js แบบ Join ข้อมูลหลาย Table และหลาย เงื่อนไข – บริษัท โค๊ดบี จำกัด</figcaption></figure> </div> <p>ลิงค์บทความ: <strong><a href="https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang">คําสั่ง html ตาราง</a></strong>.</p> <p>ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คําสั่ง html ตาราง.</p> <ul> <li><a href="http://tiger.acs.ac.th/pichetbuu/html/htmlbrief1.html?#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3,%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">สรุปคำสัง HTML</font></a></li> <li><a href="https://asria.org/html-lists-and-tables/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">คำสั่ง HTML การสร้างรายการ (List) และการสร้างตาราง (Table) ใน …</font></a></li> <li><a href="https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-html/2455-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12-html-tables.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">บทที่ 12 HTML Tables สร้างตารางด้วยแท็ก Tag ต่างๆ – Mindphp</font></a></li> <li><a href="https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit6/unit6-1.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">7.1 คำสั่งในการสร้างตาราง</font></a></li> <li><a href="https://www.w3bai.com/th/html/html_tables.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">ตาราง HTML – w3bai.com</font></a></li> <li><a href="https://code-th.com/html/lesson/tables" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">สร้างตาราง (Tables) – Code-TH.com</font></a></li> <li><a href="http://www.bkp-ssk.ac.th/html/011.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow nofollow">การสร้างตาราง</font></a></li> </ul> <p>ดูเพิ่มเติม: <a href="https://themtraicay.com/category/facts-first">https://themtraicay.com/category/facts-first</a></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload="{"align":"right","id":"12360","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","readonly":"","score":"0","best":"5","gap":"5","greet":"Rate this post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}"> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Rate this post</span> </div> </div> <!-- AI CONTENT END 2 --> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20Html%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%3A%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E - https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp" aria-label="Share on WhatsApp"><i class="icon-whatsapp"></i></a><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook" aria-label="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://twitter.com/share?url=https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter" aria-label="Share on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20Html%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%3A%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&body=Check%20this%20out:%20https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend" aria-label="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/&media=https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-803.jpg&description=%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20Html%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%3A%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest" aria-label="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://themtraicay.com/khmaasang-html-taaraang/&title=%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20Html%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%3A%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn" aria-label="Share on LinkedIn"><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div><!-- .entry-content2 --> <footer class="entry-meta text-left"> <div class="danh-muc">Danh mục: <a href="https://themtraicay.com/category/facts-first/" rel="category tag">Facts First</a></div> <div class="the-tim-kiem">Thẻ tìm kiếm: <a href="https://themtraicay.com/tag/khmaasang-html-taaraang/" rel="tag">Top 60 คําสั่ง Html ตาราง</a></div> </footer><!-- .entry-meta --> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://themtraicay.com/khmaasang-if/" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> คําสั่ง If: ทำความรู้จักกับเงื่อนไข If ในภาษาไพธอน</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://themtraicay.com/tnd-ngdueng/" rel="next">ต้นดองดึง: ต้นไม้ที่คุณควรมีในสวนบ้าน <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div class='code-block code-block-7 ai-track' data-ai='WzcsMCwiQmxvY2sgNyIsIiIsMl0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9667893342421979" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 81 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-9667893342421979" data-ad-slot="5499717967"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-8 ai-track' data-ai='WzgsMCwiQmxvY2sgOCIsIiIsMl0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3991806106281052" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 82 Mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-3991806106281052" data-ad-slot="7184582143"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-9 ai-track' data-ai='WzksMCwiQmxvY2sgOSIsIiIsMl0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8125651445871253" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 85 duy Mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-8125651445871253" data-ad-slot="2769026114"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-10 ai-track' data-ai='WzEwLDAsIkJsb2NrIDEwIiwiIiwyXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6611367629571662" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 86 mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-6611367629571662" data-ad-slot="8098795294"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-11 ai-track' data-ai='WzExLDAsIkJsb2NrIDExIiwiIiwyXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8337973219936610" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 83 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-8337973219936610" data-ad-slot="8050436015"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-12 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-track' data-ai='WzEyLDAsIkJsb2NrIDEyIiwiIiwyXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7763777606361935" crossorigin="anonymous"></script> <!-- themtraicay.com tai khoan adsense 90 mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-7763777606361935" data-ad-slot="1740562976"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/khmaasang-html-taaraang/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://themtraicay.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> <span class="required-field-message" aria-hidden="true">Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required" aria-hidden="true">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='12360' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><img width="300" height="167" src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2019/01/banner-02-300x167.jpg" class="image wp-image-234 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2019/01/banner-02-300x167.jpg 300w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2019/01/banner-02.jpg 369w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></aside> <aside id="flatsome_recent_posts-2" class="widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title "><span>Bài viết – kinh nghiệm </span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-ngsangewyphraphuumi/" title="เครื่องสังเวยพระภูมิ: ดีเอสทีพลัสต์ปลุกกระแสศรัทธาในวัฒนธรรมไทย">เครื่องสังเวยพระภูมิ: ดีเอสทีพลัสต์ปลุกกระแสศรัทธาในวัฒนธรรมไทย</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ekhruue-ngsangewyphraphuumi/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaay-ain-phaasaa-chii/" title="เครื่องหมายในภาษาซี: ทฤษฎีและการใช้งาน">เครื่องหมายในภาษาซี: ทฤษฎีและการใช้งาน</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaay-ain-phaasaa-chii/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaaye-kbaar/" title="เครื่องหมายเอ็กบาร์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานและความสำคัญ">เครื่องหมายเอ็กบาร์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานและความสำคัญ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaaye-kbaar/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaayainphaasaachii/" title="เครื่องหมายในภาษาซี: คำอธิบายและความสำคัญของเครื่องหมายในภาษาซี">เครื่องหมายในภาษาซี: คำอธิบายและความสำคัญของเครื่องหมายในภาษาซี</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaayainphaasaachii/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2101.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/enguue-naikh-if/" title="เงื่อนไข If: การเข้าใจและการใช้งานในชีวิตประจำวัน">เงื่อนไข If: การเข้าใจและการใช้งานในชีวิตประจำวัน</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/enguue-naikh-if/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2100.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r/" title="เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น">เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2099.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/enguue-naikhthaangphaasaa/" title="เงื่อนไขทางภาษา: การสื่อสารเข้าใจและสื่อสารเป็นภาษาไทย">เงื่อนไขทางภาษา: การสื่อสารเข้าใจและสื่อสารเป็นภาษาไทย</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/enguue-naikhthaangphaasaa/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2098.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r-dwy-taw-e-ng/" title="เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง: งานใหม่สะดวก สร้างสรรค์ และเตรียมสำหรับอนาคต">เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง: งานใหม่สะดวก สร้างสรรค์ และเตรียมสำหรับอนาคต</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r-dwy-taw-e-ng/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2097.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ecchtphuut-khuue/" title="เจตภูต คืออะไร? เรียนรู้ว่าอย่างไร">เจตภูต คืออะไร? เรียนรู้ว่าอย่างไร</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ecchtphuut-khuue/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2096.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://themtraicay.com/ecchaakrungphaalii/" title="เจ้ากรุงพาลี: สัญญาณห้ามพลาดในการเยือนเมืองเปลี่ยวลาว">เจ้ากรุงพาลี: สัญญาณห้ามพลาดในการเยือนเมืองเปลี่ยวลาว</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://themtraicay.com/ecchaakrungphaalii/#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </aside><aside id="categories-3" class="widget widget_categories"><span class="widget-title "><span>Chuyên mục bài viết</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-65"><a href="https://themtraicay.com/category/blog/">Blog</a> (2.748) </li> <li class="cat-item cat-item-4987"><a href="https://themtraicay.com/category/facts-first/">Facts First</a> (2.157) </li> <li class="cat-item cat-item-2816"><a href="https://themtraicay.com/category/img/">Img</a> (2.171) </li> <li class="cat-item cat-item-24"><a href="https://themtraicay.com/category/tin-tuc/" title="Vào tháng 03 hàng năm tại các khu vực miền tây và miền bắc nước ta là thời điểm những trang trại nhãn bắt đầu nở hoa đây cũng là thời điềm những nhà nuôi ong ở các nơi sẽ tiến hành di chuyển đàn ong đến thu hoạch mật ong hoa nhãn. Các chú ong khi được đưa đến đây sẽ làm việc chăm chỉ ngày đêm. Ban ngày đi hút mật đưa về tổ, ban đêm tiến hành luyện mật qua một quá trình dài. Khi mật đủ chín, chủ trại nuôi ong của Hilobee mới tiến hành quay lấy mật. Đặc thù hoa nhãn có hương vị rất đặc trưng và dễ nhận biết.">Kiến Thức</a> (1) </li> </ul> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section footer-section" id="section_1671656949"> <div class="bg section-bg fill bg-fill " > <div class="section-bg-overlay absolute fill"></div> </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small" id="row-1561994954"> <div id="col-1720496124" class="col medium-3 small-6 large-3" > <div class="col-inner dark" > <h3><img src="https://web.archive.org/web/20210618022230im_/https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2018/07/logo-them-trai-cay.png" alt="Thèm trái cây" /></h3> <p><span style="font-size: 85%;">Chuyên cung cấp các loại hoa quả nhập khẩu, nội địa và các loại thực phẩm từ thiên nhiên.</span></p> </div> </div> <div id="col-258310650" class="col medium-3 small-6 large-3" > <div class="col-inner dark" > <h3>Liên hệ</h3> <p>399/41 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh<br />0889.39.02.92<br />hi@themtraicay.com</p> </div> </div> <div id="col-378500855" class="col medium-3 small-6 large-3" > <div class="col-inner dark" > <h3>Tin tức</h3> <div class="row large-columns-1 medium-columns-1 small-columns-1 row-xsmall"> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-ngsangewyphraphuumi/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:0%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องสังเวยพระภูมิ: ดีเอสทีพลัสต์ปลุกกระแสศรัทธาในวัฒนธรรมไทย</h5> <div class="is-divider"></div> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaay-ain-phaasaa-chii/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:0%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="สอนภาษา C - เครื่องหมายเปรียบเทียบ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายในภาษาซี: ทฤษฎีและการใช้งาน</h5> <div class="is-divider"></div> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaaye-kbaar/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:0%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="วิธีการใส่ X Bar ใน Microsoft Word แบบง่าย ๆ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายเอ็กบาร์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานและความสำคัญ</h5> <div class="is-divider"></div> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaayainphaasaachii/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:0%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="สอนภาษา C - เครื่องหมายเปรียบเทียบ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายในภาษาซี: คำอธิบายและความสำคัญของเครื่องหมายในภาษาซี</h5> <div class="is-divider"></div> </div> </div> </div> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="col-494286715" class="col medium-3 small-12 large-3" > <div class="col-inner" > <div class="row large-columns-3 medium-columns-1 small-columns-1 slider row-slider slider-nav-reveal slider-nav-light slider-nav-push" data-flickity-options='{"imagesLoaded": true, "groupCells": "100%", "dragThreshold" : 5, "cellAlign": "left","wrapAround": true,"prevNextButtons": true,"percentPosition": true,"pageDots": false, "rightToLeft": false, "autoPlay" : false}'> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-ngsangewyphraphuumi/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2105-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องสังเวยพระภูมิ: ดีเอสทีพลัสต์ปลุกกระแสศรัทธาในวัฒนธรรมไทย</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เครื่องสังเวยพระภูมิ1.1 คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เครื่องสังเวยพระภูมิ2 ของไหว้ศาลพระภูมิ3 คำ บูชา ถวาย อาหาร พระภูมิ เจ้าที่4 ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaay-ain-phaasaa-chii/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="สอนภาษา C - เครื่องหมายเปรียบเทียบ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2104-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายในภาษาซี: ทฤษฎีและการใช้งาน</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เครื่องหมาย ใน ภาษา ซี1.1 สอนภาษา C – เครื่องหมายเปรียบเทียบ1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เครื่องหมาย ใน ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaaye-kbaar/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="วิธีการใส่ X Bar ใน Microsoft Word แบบง่าย ๆ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2103-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายเอ็กบาร์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานและความสำคัญ</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เครื่องหมายเอ็กบาร์1.1 วิธีการใส่ X Bar ใน Microsoft Word แบบง่าย ๆ1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เครื่องหมายเอ็กบาร์2 ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/ekhruue-nghmaayainphaasaachii/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="สอนภาษา C - เครื่องหมายเปรียบเทียบ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2102-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เครื่องหมายในภาษาซี: คำอธิบายและความสำคัญของเครื่องหมายในภาษาซี</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เครื่องหมายในภาษาซี1.1 สอนภาษา C – เครื่องหมายเปรียบเทียบ1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เครื่องหมายในภาษาซี2 % ต่างๆในภาษา C3 && ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/enguue-naikh-if/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2101.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="สูตร Excel if 3 เงื่อนไข เรียนรู้วิธีการใช้สูตร Excel if 3 เงื่อนไข ทำอย่างไร" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2101.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2101-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เงื่อนไข If: การเข้าใจและการใช้งานในชีวิตประจำวัน</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เงื่อนไข If1.1 สูตร Excel If 3 เงื่อนไข เรียนรู้วิธีการใช้สูตร Excel If 3 ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2100.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2100.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2100-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เรียน โปรแกรม คอมพิวเตอร์1.1 อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรียน โปรแกรม คอมพิวเตอร์2 ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/enguue-naikhthaangphaasaa/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2099.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ตะลุยข้อสอบจริง ก.พ.ภาค ก. เงื่อนไขภาษา" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2099.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2099-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เงื่อนไขทางภาษา: การสื่อสารเข้าใจและสื่อสารเป็นภาษาไทย</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เงื่อนไขทางภาษา1.1 ตะลุยข้อสอบจริง ก.พ.ภาค ก. เงื่อนไขภาษา1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เงื่อนไขทางภาษา2 ข้อสอบเงื่อนไขภาษา พร้อมเฉลย Pdf3 โจทย์เงื่อนไขภาษา ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://themtraicay.com/eriiyn-opraekrm-kh-mphiwet-r-dwy-taw-e-ng/" class="plain"> <div class="box box-default box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-image" > <div class="image-cover" style="padding-top:56.25%;"> <img width="480" height="360" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20480%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2098.jpg" class="lazy-load attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2098.jpg 480w, https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-2098-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> </div> </div> <div class="box-text text-center" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง: งานใหม่สะดวก สร้างสรรค์ และเตรียมสำหรับอนาคต</h5> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">NỘI DUNG TÓM TẮT1 เรียน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ด้วย ตัว เอง1.1 อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯1.2 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ... </p> </div> </div> <div class="badge absolute top post-date badge-circle-inside"> <div class="badge-inner"> <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th7</span> </div> </div> </div> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style> #section_1671656949 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; } #section_1671656949 .section-bg-overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.67); } #section_1671656949 .section-bg.bg-loaded { background-image: url(https://themtraicay.com/wp-content/uploads/2019/07/banner-main-002.png); } #section_1671656949 .ux-shape-divider--top svg { height: 150px; --divider-top-width: 100%; } #section_1671656949 .ux-shape-divider--bottom svg { height: 150px; --divider-width: 100%; } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-1" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-33"><a href="https://themtraicay.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-30"><a href="https://themtraicay.com/cua-hang/">Cửa hàng #Halona</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-743"><a href="https://themtraicay.com/danh-muc/vinafruit/">Trái Cây Việt Nam</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-32"><a href="https://themtraicay.com/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://themtraicay.com/lien-he/">Liên hệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-912"><a href="https://themtraicay.com/category/tin-tuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1118"><a href="https://themtraicay.com/category/blog/">Blog</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-10732"><a href="https://themtraicay.com/category/facts-first/">Facts First</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> <div style="padding-top: 5px"><strong>Copyright 2018 © <a href="https://themtraicay.com/">Bản quyền thuộc về Themtraicay.com</a></div> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div class='code-block code-block-1 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzEsMCwiQmxvY2sgMSIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 25%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-1-72782446' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-1-72782446' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMScgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgxNzMnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTgzMzc5NzMyMTk5MzY2MTAiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdGhlbXRyYWljYXkuY29tIHRhaSBraG9hbiBhZHNlbnNlIDgzIGR1eSBwYyAwMSA3ODAqNDAwIC0tPgo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSIKICAgICBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6NzgwcHg7aGVpZ2h0OjQwMHB4IgogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItODMzNzk3MzIxOTkzNjYxMCIKICAgICBkYXRhLWFkLXNsb3Q9IjgxODY4NTY3MTgiPjwvaW5zPgo8c2NyaXB0PgogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7Cjwvc2NyaXB0Pg==' data-block='1'><span class='ai-check-block' data-ai-block='1' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38173'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-2 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzIsMCwiQmxvY2sgMiIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: -15%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-2-61346352' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-2-61346352' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMicgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgxNTMnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTgzMzc5NzMyMTk5MzY2MTAiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdGhlbXRyYWljYXkuY29tIHRhaSBraG9hbiBhZHNlbnNlIDgzIGR1eSBwYyAwMiA3ODAqNDAwIC0tPgo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSIKICAgICBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6NzgwcHg7aGVpZ2h0OjQwMHB4IgogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItODMzNzk3MzIxOTkzNjYxMCIKICAgICBkYXRhLWFkLXNsb3Q9IjMxMTM5MjI2MTkiPjwvaW5zPgo8c2NyaXB0PgogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7Cjwvc2NyaXB0Pg==' data-block='2'><span class='ai-check-block' data-ai-block='2' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38153'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-3 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzMsMCwiQmxvY2sgMyIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 50%; text-align: center; right: 10%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-3-51823953' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-3-51823953' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMycgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgxNTYnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTgzMzc5NzMyMTk5MzY2MTAiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdGhlbXRyYWljYXkuY29tIHRhaSBraG9hbiBhZHNlbnNlIDgzIGR1eSBwYyAwMyAzNzAqNzAwIC0tPgo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSIKICAgICBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MzcwcHg7aGVpZ2h0OjcwMHB4IgogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItODMzNzk3MzIxOTkzNjYxMCIKICAgICBkYXRhLWFkLXNsb3Q9Ijk4NTEzMDgwODEiPjwvaW5zPgo8c2NyaXB0PgogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7Cjwvc2NyaXB0Pg==' data-block='3'><span class='ai-check-block' data-ai-block='3' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38156'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-4 ai-viewport-3 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzQsMCwiQmxvY2sgNCIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-4-62008116' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-4-62008116' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNCcgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNTEnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTgzMzc5NzMyMTk5MzY2MTAiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdGhlbXRyYWljYXkuY29tIHRhaSBraG9hbiBhZHNlbnNlIDgzIGR1eSBtb2JpIDAyIDQwMCo0MDAgLS0+CjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIgogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jazt3aWR0aDo0MDBweDtoZWlnaHQ6NDAwcHgiCiAgICAgZGF0YS1hZC1jbGllbnQ9ImNhLXB1Yi04MzM3OTczMjE5OTM2NjEwIgogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iODgyMDQwOTM5MCI+PC9pbnM+CjxzY3JpcHQ+CiAgICAgKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsKPC9zY3JpcHQ+' data-block='4'><span class='ai-check-block' data-ai-block='4' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38351'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-5 ai-viewport-3 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzUsMCwiQmxvY2sgNSIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-5-17789144' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-5-17789144' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNScgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNTAnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTgzMzc5NzMyMTk5MzY2MTAiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdGhlbXRyYWljYXkuY29tIHRhaSBraG9hbiBhZHNlbnNlIDgzIGR1eSBtb2JpIDAzIDQwMCo0MDAgLS0+CjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIgogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jazt3aWR0aDo0MDBweDtoZWlnaHQ6NDAwcHgiCiAgICAgZGF0YS1hZC1jbGllbnQ9ImNhLXB1Yi04MzM3OTczMjE5OTM2NjEwIgogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMTYwOTI2OTI1MSI+PC9pbnM+CjxzY3JpcHQ+CiAgICAgKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsKPC9zY3JpcHQ+' data-block='5'><span class='ai-check-block' data-ai-block='5' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38350'></span></div> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar text-center"> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase nav-anim" data-tab="1"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchform" action="https://themtraicay.com/"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <label class="screen-reader-text" for="woocommerce-product-search-field-1">Tìm kiếm:</label> <input type="search" id="woocommerce-product-search-field-1" class="search-field mb-0" placeholder="Tìm kiếm…" value="" name="s" /> <input type="hidden" name="post_type" value="product" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" value="Tìm kiếm" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-33"><a href="https://themtraicay.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-30"><a href="https://themtraicay.com/cua-hang/">Cửa hàng #Halona</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-743"><a href="https://themtraicay.com/danh-muc/vinafruit/">Trái Cây Việt Nam</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-32"><a href="https://themtraicay.com/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://themtraicay.com/lien-he/">Liên hệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-912"><a href="https://themtraicay.com/category/tin-tuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1118"><a href="https://themtraicay.com/category/blog/">Blog</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-10732"><a href="https://themtraicay.com/category/facts-first/">Facts First</a></li> </ul> </div> </div> <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide"> <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div> <div class="account-container lightbox-inner"> <div class="account-login-inner"> <h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3> <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post"> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email <span class="required">*</span></label> <input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" /> </p> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="password">Mật khẩu <span class="required">*</span></label> <input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" /> </p> <p class="form-row"> <label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> <input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span> </label> <input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="3279e17c70" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/khmaasang-html-taaraang/" /> <button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button> </p> <p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> <a href="https://themtraicay.com/tai-khoan/lost-password/">Quên mật khẩu?</a> </p> </form> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <style id='global-styles-inline-css' type='text/css'> body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--preset--color--white: #ffffff;--wp--preset--color--pale-pink: #f78da7;--wp--preset--color--vivid-red: #cf2e2e;--wp--preset--color--luminous-vivid-orange: #ff6900;--wp--preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--preset--color--vivid-green-cyan: #00d084;--wp--preset--color--pale-cyan-blue: #8ed1fc;--wp--preset--color--vivid-cyan-blue: #0693e3;--wp--preset--color--vivid-purple: #9b51e0;--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple: linear-gradient(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange: linear-gradient(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray: linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum: linear-gradient(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preset--gradient--blush-light-purple: linear-gradient(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preset--gradient--blush-bordeaux: linear-gradient(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preset--gradient--electric-grass: linear-gradient(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preset--gradient--midnight: linear-gradient(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preset--duotone--dark-grayscale: url('#wp-duotone-dark-grayscale');--wp--preset--duotone--grayscale: url('#wp-duotone-grayscale');--wp--preset--duotone--purple-yellow: url('#wp-duotone-purple-yellow');--wp--preset--duotone--blue-red: url('#wp-duotone-blue-red');--wp--preset--duotone--midnight: url('#wp-duotone-midnight');--wp--preset--duotone--magenta-yellow: url('#wp-duotone-magenta-yellow');--wp--preset--duotone--purple-green: url('#wp-duotone-purple-green');--wp--preset--duotone--blue-orange: url('#wp-duotone-blue-orange');--wp--preset--font-size--small: 13px;--wp--preset--font-size--medium: 20px;--wp--preset--font-size--large: 36px;--wp--preset--font-size--x-large: 42px;}.has-black-color{color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-color{color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-color{color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red) !important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray) !important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum) !important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple) !important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electric-grass-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--electric-grass) !important;}.has-midnight-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--midnight) !important;}.has-small-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--small) !important;}.has-medium-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--medium) !important;}.has-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--large) !important;}.has-x-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--x-large) !important;} </style> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.6.3' id='swv-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/themtraicay.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6.3' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/jquery.validate.min.js?ver=2.0.0' id='jquery.validate-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/jquery.bpopup.min.js?ver=2.0.0' id='bpopup-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.3' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.0.5' id='wp-util-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.7.0.0' id='jquery-blockui-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-variation-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_variation_params = {"wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_no_matching_variations_text":"R\u1ea5t ti\u1ebfc, kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ee7a b\u1ea1n. H\u00e3y ch\u1ecdn m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p kh\u00e1c.","i18n_make_a_selection_text":"Ch\u1ecdn c\u00e1c t\u00f9y ch\u1ecdn cho s\u1ea3n ph\u1ea9m tr\u01b0\u1edbc khi cho s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0o gi\u1ecf h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n.","i18n_unavailable_text":"R\u1ea5t ti\u1ebfc, s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y hi\u1ec7n kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i. H\u00e3y ch\u1ecdn m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p kh\u00e1c."}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=7.0.0' id='wc-add-to-cart-variation-js'></script> <script type='text/javascript' id='devvn-quickbuy-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var devvn_quickbuy_array = {"ajaxurl":"https:\/\/themtraicay.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","siteurl":"https:\/\/themtraicay.com","popup_error":"\u0110\u1eb7t h\u00e0ng th\u1ea5t b\u1ea1i. Vui l\u00f2ng \u0111\u1eb7t h\u00e0ng l\u1ea1i. Xin c\u1ea3m \u01a1n!","out_of_stock_mess":"H\u1ebft h\u00e0ng!","price_decimal":".","num_decimals":"0","currency_format":"\u20ab"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/devvn-quick-buy.js?ver=2.0.0' id='devvn-quickbuy-script-js'></script> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/themtraicay.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"59c42bf816"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.3.4' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"HI\u1ec6N","visibility_hide":"\u1ea8N","visibility_hide_by_default":"1","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2106' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/themtraicay.com\/gio-hang\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=7.0.0' id='wc-add-to-cart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.7.0.0' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' id='woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=7.0.0' id='woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-cart-fragments-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e2b4718c89af43e9f890f796b4cee8a6","fragment_name":"wc_fragments_e2b4718c89af43e9f890f796b4cee8a6","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=7.0.0' id='wc-cart-fragments-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.15.0"},"ajaxurl":"https:\/\/themtraicay.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","assets_url":"https:\/\/themtraicay.com\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"},"is_mini_cart_reveal":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=73f46355bcf2c3523058b8bb8a710ff0' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.15.0' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=86139120af6d24a0a99de589473913ce' id='flatsome-theme-woocommerce-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://themtraicay.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.0.5' id='comment-reply-js'></script> <!--[if IE]> <script type='text/javascript' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/intersection-observer-polyfill@0.1.0/dist/IntersectionObserver.js?ver=0.1.0' id='intersection-observer-polyfill-js'></script> <![endif]--> <script> /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; function ai_run_scripts(){var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}};$jscomp.arrayIterator=function(a){return{next:$jscomp.arrayIteratorImpl(a)}};$jscomp.makeIterator=function(a){var b="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];return b?b.call(a):$jscomp.arrayIterator(a)}; (function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var b=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),b=!0);if(!b){var f=window.Cookies,c=window.Cookies=a();c.noConflict=function(){window.Cookies=f;return c}}})(function(){function a(){for(var a=0,c={};a<arguments.length;a++){var b=arguments[a],e;for(e in b)c[e]=b[e]}return c}function b(f){function c(){}function d(b,e,d){if("undefined"!==typeof document){d=a({path:"/"},c.defaults,d);"number"===typeof d.expires&&(d.expires=new Date(1* new Date+864E5*d.expires));d.expires=d.expires?d.expires.toUTCString():"";try{var g=JSON.stringify(e);/^[\{\[]/.test(g)&&(e=g)}catch(n){}e=f.write?f.write(e,b):encodeURIComponent(String(e)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);b=encodeURIComponent(String(b)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);g="";for(var k in d)d[k]&&(g+="; "+k,!0!==d[k]&&(g+="="+d[k].split(";")[0]));return document.cookie=b+"="+e+g}} function e(a,b){if("undefined"!==typeof document){for(var c={},e=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],d=0;d<e.length;d++){var g=e[d].split("="),h=g.slice(1).join("=");b||'"'!==h.charAt(0)||(h=h.slice(1,-1));try{var l=g[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);h=(f.read||f)(h,l)||h.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(b)try{h=JSON.parse(h)}catch(m){}c[l]=h;if(a===l)break}catch(m){}}return a?c[a]:c}}c.set=d;c.get=function(a){return e(a,!1)};c.getJSON=function(a){return e(a, !0)};c.remove=function(b,c){d(b,"",a(c,{expires:-1}))};c.defaults={};c.withConverter=b;return c}return b(function(){})});AiCookies=Cookies.noConflict(); ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var b=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==b&&(b={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a].hasOwnProperty("d")||(b[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(b.hasOwnProperty(a))for(var f in b[a]){if("x"==f){var c="",d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h);var e=new Date;e=b[a][f]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");b[a].hasOwnProperty("i")||b[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==f){if(0!=b[a][f])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+b[a][f]+" pageviews",!1}else if("i"==f){c="";d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h); if(0==b[a][f]&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>b[a][f]&&d==c){e=new Date;e=-b[a][f]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");b[a].hasOwnProperty("c")||b[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==f&&0==b[a][f]&&(e=new Date,c=Math.round(e.getTime()/1E3),e=b[a].it-c,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+ Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==f){c="";d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h);if(0==b[a][f]&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>b[a][f]&&d==c){e=new Date;e=-b[a][f]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");b[a].hasOwnProperty("i")|| b[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==f&&0==b[a][f]&&(e=new Date,c=Math.round(e.getTime()/1E3),e=b[a].ct-c,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status="OK";return!0}; ai_check_and_insert_block=function(a,b){if(null==a)return!0;var f=document.getElementsByClassName(b);if(f.length){f=f[0];var c=f.closest(".code-block");if(ai_check_block(a))ai_insert_code(f),c&&(c.classList.remove("ai-list-block"),c.style.visibility="",c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position=""));else{var d=f.closest("div[data-ai]");if(null!=d&&"undefined"!=typeof d.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&& e.constructor===Array&&(e[1]="",d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))}d=c.querySelectorAll(".ai-debug-block");c&&d.length&&(c.classList.remove("ai-list-block"),c.style.visibility="",c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position=""))}f.classList.remove(b)}f=document.querySelectorAll("."+b+"-dbg");f=$jscomp.makeIterator(f);for(c=f.next();!c.done;c=f.next())c=c.value,c.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,c.querySelector(".ai-cookie-data").textContent= ai_get_cookie_text(a),c.classList.remove(b+"-dbg")};function ai_load_cookie(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a}function ai_get_cookie(a,b){var f="",c=ai_load_cookie();c.hasOwnProperty(a)&&c[a].hasOwnProperty(b)&&(f=c[a][b]);return f} function ai_set_cookie(a,b,f){var c=ai_load_cookie();if(""===f){if(c.hasOwnProperty(a)){delete c[a][b];a:{b=c[a];for(d in b)if(b.hasOwnProperty(d)){var d=!1;break a}d=!0}d&&delete c[a]}}else c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a][b]=f;0===Object.keys(c).length&&c.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",c,{expires:365,path:"/"});return c} ai_get_cookie_text=function(a){var b=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==b&&(b={});return b.hasOwnProperty(a)?JSON.stringify(b[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}",""):""}; ai_insert=function(b,l,u){var r=-1!=l.indexOf(":eq")?jQuery(l):document.querySelectorAll(l);Array.prototype.forEach.call(r,function(g,w){selector_string=g.hasAttribute("id")?"#"+g.getAttribute("id"):g.hasAttribute("class")?"."+g.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var k=document.createElement("div");k.innerHTML=u;var m=k.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=w+1);m=k.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var t="";"before"== b?t=ai_front.insertion_before:"after"==b?t=ai_front.insertion_after:"prepend"==b?t=ai_front.insertion_prepend:"append"==b?t=ai_front.insertion_append:"replace-content"==b?t=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==b&&(t=ai_front.insertion_replace_element);-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&&(m.innerText=t+" "+l+" ("+g.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange().createContextualFragment(k.innerHTML);"before"==b?g.parentNode.insertBefore(m,g):"after"== b?g.parentNode.insertBefore(m,g.nextSibling):"prepend"==b?g.insertBefore(m,g.firstChild):"append"==b?g.insertBefore(m,null):"replace-content"==b?g.innerHTML=k.innerHTML:"replace-element"==b&&(g.parentNode.insertBefore(m,g),g.parentNode.removeChild(g))})}; ai_insert_code=function(b){function l(m,t){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(t):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+t+" ")}function u(m,t){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(t):m.className+=" "+t)}function r(m,t){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(t):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+t.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof b){var g=!1;if(l(b,"no-visibility-check")||b.offsetWidth||b.offsetHeight||b.getClientRects().length){g= b.getAttribute("data-code");var w=b.getAttribute("data-insertion"),k=b.getAttribute("data-selector");if(null!=g)if(null!=w&&null!=k){if(-1!=k.indexOf(":eq")?jQuery(k).length:document.querySelectorAll(k).length)ai_insert(w,k,b64d(g)),r(b,"ai-viewports")}else g=document.createRange().createContextualFragment(b64d(g)),b.parentNode.insertBefore(g,b.nextSibling),r(b,"ai-viewports");g=!0;b=b.getElementsByClassName("ai-check-block");"undefined"!=typeof b[0]&&b[0].parentNode.removeChild(b[0])}else w=b.previousElementSibling, l(w,"ai-debug-bar")&&l(w,"ai-debug-script")&&(r(w,"ai-debug-script"),u(w,"ai-debug-viewport-invisible")),r(b,"ai-viewports");return g}};ai_insert_list_code=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];if("undefined"!=typeof l){var u=ai_insert_code(l),r=l.closest("div.code-block");r&&(u||r.removeAttribute("data-ai"),r.classList.remove("ai-list-block"),r.style.visibility="",r.classList.contains("ai-remove-position")&&(r.style.position=""));l.classList.remove(b);u&&ai_process_elements()}}; ai_insert_viewport_code=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];"undefined"!=typeof l&&(ai_insert_code(l),l.classList.remove(b),ai_process_elements())};ai_insert_code_by_class=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];"undefined"!=typeof l&&(ai_insert_code(l),l.classList.remove(b))}; ai_insert_client_code=function(b,l){var u=document.getElementsByClassName(b)[0];if("undefined"!=typeof u){var r=u.getAttribute("data-code");null!=r&&ai_check_block()&&ai_check_and_insert_block()&&(u.setAttribute("data-code",r.substring(Math.floor(l/19))),ai_insert_code_by_class(b),u.remove())}};ai_process_elements_active=!1; function ai_process_elements(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data"));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data"));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks()},5);ai_process_elements_active=!0} var Arrive=function(b,l,u){function r(q,c,d){k.addMethod(c,d,q.unbindEvent);k.addMethod(c,d,q.unbindEventWithSelectorOrCallback);k.addMethod(c,d,q.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function g(q){q.arrive=x.bindEvent;r(x,q,"unbindArrive");q.leave=y.bindEvent;r(y,q,"unbindLeave")}if(b.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var w=0,k=function(){var q=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector; return{matchesSelector:function(c,d){return c instanceof HTMLElement&&q.call(c,d)},addMethod:function(c,d,e){var a=c[d];c[d]=function(){if(e.length==arguments.length)return e.apply(this,arguments);if("function"==typeof a)return a.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(c,d){d&&d.options.onceOnly&&1==d.firedElems.length&&(c=[c[0]]);for(var e=0,a;a=c[e];e++)a&&a.callback&&a.callback.call(a.elem,a.elem);d&&d.options.onceOnly&&1==d.firedElems.length&&d.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(d.target, d.selector,d.callback)},checkChildNodesRecursively:function(c,d,e,a){for(var f=0,h;h=c[f];f++)e(h,d,a)&&a.push({callback:d.callback,elem:h}),0<h.childNodes.length&&k.checkChildNodesRecursively(h.childNodes,d,e,a)},mergeArrays:function(c,d){var e={},a;for(a in c)c.hasOwnProperty(a)&&(e[a]=c[a]);for(a in d)d.hasOwnProperty(a)&&(e[a]=d[a]);return e},toElementsArray:function(c){"undefined"===typeof c||"number"===typeof c.length&&c!==b||(c=[c]);return c}}}(),m=function(){var q=function(){this._eventsBucket= [];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};q.prototype.addEvent=function(c,d,e,a){c={target:c,selector:d,options:e,callback:a,firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(c);this._eventsBucket.push(c);return c};q.prototype.removeEvent=function(c){for(var d=this._eventsBucket.length-1,e;e=this._eventsBucket[d];d--)c(e)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(e),(e=this._eventsBucket.splice(d,1))&&e.length&&(e[0].callback=null))};q.prototype.beforeAdding=function(c){this._beforeAdding= c};q.prototype.beforeRemoving=function(c){this._beforeRemoving=c};return q}(),t=function(q,c){var d=new m,e=this,a={fireOnAttributesModification:!1};d.beforeAdding(function(f){var h=f.target;if(h===b.document||h===b)h=document.getElementsByTagName("html")[0];var n=new MutationObserver(function(v){c.call(this,v,f)});var p=q(f.options);n.observe(h,p);f.observer=n;f.me=e});d.beforeRemoving(function(f){f.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(f,h,n){h=k.mergeArrays(a,h);for(var p=k.toElementsArray(this), v=0;v<p.length;v++)d.addEvent(p[v],f,h,n)};this.unbindEvent=function(){var f=k.toElementsArray(this);d.removeEvent(function(h){for(var n=0;n<f.length;n++)if(this===u||h.target===f[n])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(f){var h=k.toElementsArray(this);d.removeEvent("function"===typeof f?function(n){for(var p=0;p<h.length;p++)if((this===u||n.target===h[p])&&n.callback===f)return!0;return!1}:function(n){for(var p=0;p<h.length;p++)if((this===u||n.target===h[p])&&n.selector=== f)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(f,h){var n=k.toElementsArray(this);d.removeEvent(function(p){for(var v=0;v<n.length;v++)if((this===u||p.target===n[v])&&p.selector===f&&p.callback===h)return!0;return!1})};return this},x=new function(){function q(e,a,f){return k.matchesSelector(e,a.selector)&&(e._id===u&&(e._id=w++),-1==a.firedElems.indexOf(e._id))?(a.firedElems.push(e._id),!0):!1}var c={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};x=new t(function(e){var a= {attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};e.fireOnAttributesModification&&(a.attributes=!0);return a},function(e,a){e.forEach(function(f){var h=f.addedNodes,n=f.target,p=[];null!==h&&0<h.length?k.checkChildNodesRecursively(h,a,q,p):"attributes"===f.type&&q(n,a,p)&&p.push({callback:a.callback,elem:n});k.callCallbacks(p,a)})});var d=x.bindEvent;x.bindEvent=function(e,a,f){"undefined"===typeof f?(f=a,a=c):a=k.mergeArrays(c,a);var h=k.toElementsArray(this);if(a.existing){for(var n=[],p=0;p<h.length;p++)for(var v= h[p].querySelectorAll(e),z=0;z<v.length;z++)n.push({callback:f,elem:v[z]});if(a.onceOnly&&n.length)return f.call(n[0].elem,n[0].elem);setTimeout(k.callCallbacks,1,n)}d.call(this,e,a,f)};return x},y=new function(){function q(e,a){return k.matchesSelector(e,a.selector)}var c={};y=new t(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(e,a){e.forEach(function(f){f=f.removedNodes;var h=[];null!==f&&0<f.length&&k.checkChildNodesRecursively(f,a,q,h);k.callCallbacks(h,a)})});var d=y.bindEvent;y.bindEvent= function(e,a,f){"undefined"===typeof f?(f=a,a=c):a=k.mergeArrays(c,a);d.call(this,e,a,f)};return y};l&&g(l.fn);g(HTMLElement.prototype);g(NodeList.prototype);g(HTMLCollection.prototype);g(HTMLDocument.prototype);g(Window.prototype);l={};r(x,l,"unbindAllArrive");r(y,l,"unbindAllLeave");return l}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0); var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.createTemplateTagFirstArg=function(a){return a.raw=a};$jscomp.createTemplateTagFirstArgWithRaw=function(a,k){a.raw=k;return a};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var k=0;return function(){return k<a.length?{done:!1,value:a[k++]}:{done:!0}}};$jscomp.arrayIterator=function(a){return{next:$jscomp.arrayIteratorImpl(a)}};$jscomp.makeIterator=function(a){var k="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];return k?k.call(a):$jscomp.arrayIterator(a)}; jQuery(function(a){function k(h){h=h.match(p);return null!=h&&1<h.length&&"string"===typeof h[1]&&0<h[1].length?h[1].toLowerCase():null}function y(h){try{var f=Date.parse(h);isNaN(f)&&(f=null)}catch(z){f=null}return f}Array.prototype.includes||(Array.prototype.includes=function(h){return!!~this.indexOf(h)});var p=/:\/\/(.[^/:]+)/i;ai_process_lists=function(h){function f(d,b,g){if(0==d.length){if("!@!"==g)return!0;b!=g&&("true"==g.toLowerCase()?g=!0:"false"==g.toLowerCase()&&(g=!1));return b==g}if("object"!= typeof b&&"array"!=typeof b)return!1;var e=d[0];d=d.slice(1);if("*"==e)for(b=$jscomp.makeIterator(Object.entries(b)),e=b.next();!e.done;e=b.next()){if(e=$jscomp.makeIterator(e.value),e.next(),e=e.next().value,f(d,e,g))return!0}else if(e in b)return f(d,b[e],g);return!1}function z(d,b,g){if("object"!=typeof d||-1==b.indexOf("["))return!1;b=b.replace(/]| /gi,"").split("[");return f(b,d,g)}function T(){"function"==typeof __tcfapi&&(a("#ai-iab-tcf-status").text("DETECTED"),__tcfapi("getTCData",2,function(d, b){b?(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok"),"tcloaded"==d.eventStatus||"useractioncomplete"==d.eventStatus?(ai_tcData=d,d.gdprApplies?a("#ai-iab-tcf-status").text("DATA LOADED"):jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("GDPR DOES NOT APPLY"),a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"),setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)):"cmpuishown"==d.eventStatus&&(ai_cmpuishown=!0,a("#ai-iab-tcf-status").text("CMP UI SHOWN"),a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"))): (a("#ai-iab-tcf-status").text("__tcfapi getTCData failed"),a("#ai-iab-tcf-bar").removeClass("status-ok").addClass("status-error"))}))}function K(d){"function"==typeof __tcfapi?"undefined"==typeof ai_tcData_requested&&(ai_tcData_requested=!0,T(),url_parameters_need_tcData=!0):d&&(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-error").removeClass("status-ok"),a("#ai-iab-tcf-status").text("MISSING: __tcfapi function not found"))}h=null==h?a("div.ai-list-data"):h.filter(".ai-list-data");if(h.length){h.removeClass("ai-list-data"); var C=document.cookie.split(";");C.forEach(function(d,b){C[b]=d.trim()});var L=getAllUrlParams(window.location.search);if(null!=L.referrer)var q=L.referrer;else q=document.referrer,""!=q&&(q=k(q));var F=window.navigator.userAgent,G=F.toLowerCase();if("undefined"!==typeof MobileDetect)var M=new MobileDetect(F);h.each(function(){var d=a(this).closest("div.code-block"),b=!0,g=a(this).attr("referer-list");if("undefined"!=typeof g){g=b64d(g).split(",");var e=a(this).attr("referer-list-type"), m=!1;a.each(g,function(u,c){if(""==c)return!0;if("*"==c.charAt(0))if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(1,c.length-2),-1!=q.indexOf(c))return m=!0,!1}else{if(c=c.substr(1),q.substr(-c.length)==c)return m=!0,!1}else if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(0,c.length-1),0==q.indexOf(c))return m=!0,!1}else if("#"==c){if(""==q)return m=!0,!1}else if(c==q)return m=!0,!1});switch(e){case "B":m&&(b=!1);break;case "W":m||(b=!1)}}if(b&&(g=a(this).attr("client-list"),"undefined"!=typeof g&&"undefined"!== typeof M))switch(g=b64d(g).split(","),e=a(this).attr("client-list-type"),m=!1,a.each(g,function(u,c){if(""==c)return!0;if("*"==c.charAt(0))if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(),-1!=G.indexOf(c))return m=!0,!1}else{if(c=c.substr(1).toLowerCase(),G.substr(-c.length)==c)return m=!0,!1}else if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==G.indexOf(c))return m=!0,!1}else if(M.is(c))return m=!0,!1}),e){case "B":m&&(b=!1);break;case "W":m||(b= !1)}var N=g=!1;if(b&&(e=a(this).attr("parameter-list"),"undefined"!=typeof e)){e=b64d(e).split(",");var r=a(this).attr("parameter-list-type"),O=[];C.forEach(function(u){u=u.split("=");try{var c=JSON.parse(decodeURIComponent(u[1]))}catch(P){c=decodeURIComponent(u[1])}O[u[0]]=c});var v=!1,D=a(this);a.each(e,function(u,c){var P=c.split("&&");a.each(P,function(V,n){var w=!0;n=n.trim();"!!"==n.substring(0,2)&&(w=!1,n=n.substring(2));var t=n,x="!@!",Q=-1!=n.indexOf("["),R=0==n.indexOf("euconsent-v2")&& -1!=n.indexOf("[");-1!=n.indexOf("=")&&(x=n.split("="),t=x[0],x=x[1],Q=-1!=t.indexOf("["),R=0==t.indexOf("euconsent-v2")&&-1!=t.indexOf("["));if(R)a("#ai-iab-tcf-bar").show(),"object"==typeof ai_tcData?(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok"),t=t.replace(/]| /gi,"").split("["),t.shift(),v=(t=f(t,ai_tcData,x))?w:!w):(D.addClass("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?K(!1):"undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){K(!0)},200)));else if(Q)v=(t= z(O,t,x))?w:!w;else{var H=!1;"!@!"==x?C.every(function(U){return U.split("=")[0]==n?(H=!0,!1):!0}):H=-1!=C.indexOf(n);v=H?w:!w}if(!v)return!1});if(v)return!1});switch(r){case "B":v&&(b=!1);break;case "W":v||(b=!1)}a(this).hasClass("ai-list-manual")&&(b?(D.removeClass("ai-list-data"),D.removeClass("ai-list-manual")):(g=!0,D.addClass("ai-list-data")));e=a(this).data("debug-info");if("undefined"!=typeof e&&(e=a("."+e),0!=e.length)){var l=e.parent();l.hasClass("ai-debug-info")&&l.remove()}}l=a(this).prevAll(".ai-debug-bar.ai-debug-lists"); e=""==q?"#":q;l.find(".ai-debug-name.ai-list-info").text(e).attr("title",F);l.find(".ai-debug-name.ai-list-status").text(b?ai_front.visible:ai_front.hidden);e=!1;if(b){var E=a(this).attr("scheduling-start");l=a(this).attr("scheduling-end");var A=a(this).attr("scheduling-days");if("undefined"!=typeof E&&"undefined"!=typeof l&&"undefined"!=typeof A){e=!0;var I=parseInt(a(this).attr("scheduling-fallback"));r=parseInt(a(this).attr("gmt"));var B=y(b64d(E))+r;l=y(b64d(l))+r;E=b64d(A).split(",");A=a(this).attr("scheduling-type"); var J=(new Date).getTime()+r,S=new Date(J);r=S.getDay();0==r?r=6:r--;B=J>=B&&J<l&&E.includes(r.toString());switch(A){case "B":B=!B}B||(b=!1);A=S.toISOString().split(".")[0].replace("T"," ");l=a(this).prevAll(".ai-debug-bar.ai-debug-scheduling");l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-info").text(A+" "+r);l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-status").text(b?ai_front.visible:ai_front.hidden);b||0==I||(l.removeClass("ai-debug-scheduling").addClass("ai-debug-fallback"),l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-status").text(ai_front.fallback+ "="+I))}}if(g||N)return!0;a(this).css({visibility:"",position:"",width:"",height:"","z-index":""});b?(d.css({visibility:""}),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""}),"undefined"!=typeof a(this).data("code")&&(b=b64d(a(this).data("code")),a(this).append(b),ai_process_element(this))):e&&!B&&0!=I?(d.css({visibility:""}),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""}),a(this).next(".ai-fallback").removeClass("ai-fallback"),"undefined"!=typeof a(this).data("fallback-code")?(b=b64d(a(this).data("fallback-code")), a(this).append(b),ai_process_element(this)):a(this).hide(),b=d.attr("data-ai"),"undefined"!==typeof b&&!1!==b&&(b=a(this).attr("fallback-tracking"),"undefined"!==typeof b&&!1!==b&&d.attr("data-ai",b))):(a(this).hide(),d.removeAttr("data-ai").removeClass("ai-track"),d.find(".ai-debug-block").length?(d.css({visibility:""}).removeClass("ai-close"),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""})):d.hide());a(this).attr("data-code","");a(this).attr("data-fallback-code","");d.removeClass("ai-list-block")})}}; a(document).ready(function(h){setTimeout(function(){ai_process_lists();(jQuery("#ai-iab-tcf-bar").length||jQuery(".ai-list-manual").length)&&"function"==typeof __tcfapi&&"function"==typeof ai_load_blocks&&__tcfapi("addEventListener",2,function(f,z){z&&"useractioncomplete"===f.eventStatus&&(ai_tcData=f,ai_load_blocks(),jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("DATA LOADED"),jQuery("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"))});if("function"==typeof ai_load_blocks)jQuery(document).on("cmplzEnableScripts", function(f){"all"===f.consentLevel&&ai_load_blocks()});jQuery("#ai-iab-tcf-bar").click(function(){AiCookies.remove("euconsent-v2",{path:"/",domain:"."+window.location.hostname});jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("COOKIE DELETED")})},5)})}); function ai_process_element(a){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(a);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data",a));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data",a));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(a)},5)} function getAllUrlParams(a){var k=a?a.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);a={};if(k){k=k.split("#")[0];k=k.split("&");for(var y=0;y<k.length;y++){var p=k[y].split("="),h=void 0,f=p[0].replace(/\[\d*\]/,function(z){h=z.slice(1,-1);return""});p="undefined"===typeof p[1]?"":p[1];f=f.toLowerCase();p=p.toLowerCase();a[f]?("string"===typeof a[f]&&(a[f]=[a[f]]),"undefined"===typeof h?a[f].push(p):a[f][h]=p):a[f]=p}}return a}; jQuery(function(b){function m(b,c){c||(c=window.location.href);b=b.replace(/[\[\]]/g,"\\$&");var a=(new RegExp("[?&]"+b+"(=([^&#]*)|&|#|$)")).exec(c);return a?a[2]?decodeURIComponent(a[2].replace(/\+/g," ")):"":null}function n(d){d.removeClass("ai-ip-data");var c=!1;if(""!=ai_ip_data){try{var a=JSON.parse(ai_ip_data),h=a[0],p=a[1],g=a[2],k=a[3]}catch(q){return}var l=h+", "+p;null!=g&&null!=k&&(l=l+":"+g+":"+k);null==g&&(g="");null==k&&(k="");null!=a&&d.each(function(){var a=b(this).closest("div.code-block"); c=!0;var e=b(this).attr("ip-addresses");if("undefined"!=typeof e){e=e.split(",");var d=b(this).attr("ip-address-list"),f=!1;b.each(e,function(b,a){if("*"==a.charAt(0))if("*"==a.charAt(a.length-1)){if(a=a.substr(1,a.length-2),-1!=h.indexOf(a))return f=!0,!1}else{if(a=a.substr(1),h.substr(-a.length)==a)return f=!0,!1}else if("*"==a.charAt(a.length-1)){if(a=a.substr(0,a.length-1),0==h.indexOf(a))return f=!0,!1}else if("#"==a){if(""==h)return f=!0,!1}else if(a==h)return f=!0,!1});switch(d){case "B":f&& (c=!1);break;case "W":f||(c=!1)}}if(c&&(e=b(this).attr("countries"),"undefined"!=typeof e))switch(e=e.split(","),d=b(this).attr("country-list"),f=!1,b.each(e,function(a,b){var c=b.trim().split(":");if(null==c[1]||""==g)c[1]="";if(null==c[2]||""==k)c[2]="";var d=c.join(":").toUpperCase();c=(p+":"+(""==c[1]?"":g)+":"+(""==c[2]?"":k)).toUpperCase();if(d==c)return f=!0,!1}),d){case "B":f&&(c=!1);break;case "W":f||(c=!1)}b(this).css({visibility:"",position:"",width:"",height:"","z-index":""});e=b(this).prev(".ai-debug-bar"); e.find(".ai-debug-name.ai-ip-country").text(l);e.find(".ai-debug-name.ai-ip-status").text(c?ai_front.visible:ai_front.hidden);c?(a.css({visibility:""}),a.hasClass("ai-remove-position")&&a.css({position:""}),"undefined"!=typeof b(this).data("code")&&(e=b64d(b(this).data("code")),b(this).append(e),b(this).attr("data-code",""),ai_process_element(this))):(b(this).hide(),a.removeAttr("data-ai"),a.find(".ai-debug-block")?(a.css({visibility:""}).removeClass("ai-close"),a.hasClass("ai-remove-position")&& a.css({position:""})):a.hide());a.removeClass("ai-list-block")})}}ai_process_ip_addresses=function(d){d=null==d?b("div.ai-ip-data"):d.filter(".ai-ip-data");if(d.length)if(d.removeClass("ai-ip-data"),"undefined"!=typeof ai_ip_data)n(d);else{var c="/wp-admin/admin-ajax.php?action=ai_ajax&ip-data=ip-address-country-city&ai_check=f0086a42a6&ver="+((new Date).getTime()+"-"+Math.round(1E5*Math.random())),a=m("ai-debug-ip-address");null!=a&&(c+="&ai-debug-ip-address="+a);a=m("ai-debug-country"); null!=a&&(c+="&ai-debug-country="+a);b.get(c,function(a){ai_ip_data=a;if(""==a){var b="Ajax request returned empty data, geo-targeting disabled";console.error(b);"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([b,c,0])}else try{JSON.parse(a)}catch(g){b="Ajax call returned invalid data, geo-targeting disabled",console.error(b,a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([b,c,0])}n(d)}).fail(function(a,c,d){b("div.ai-ip-data").each(function(){b(this).css({display:"none",visibility:"", position:"",width:"",height:"","z-index":""}).removeClass("ai-ip-data").hide()})})}};b(document).ready(function(b){setTimeout(function(){ai_process_ip_addresses()},5)})}); function ai_process_element(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data",b));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data",b));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b)},5)}; (function(d,h){"function"===typeof define&&define.amd?define(["jquery"],function(n){return h(n)}):"object"===typeof module&&module.exports?module.exports=h(require("jquery")):h(d.jQuery)})(this,function(d){(function(h){h.fn.iframeTracker=function(n){"function"==typeof n&&(n={blurCallback:n});var l=this.get();if(null===n||!1===n)h.iframeTracker.untrack(l);else if("object"==typeof n)h.iframeTracker.track(l,n);else throw Error("Wrong handler type (must be an object, or null|false to untrack)");return this}; h.iframeTracker={focusRetriever:null,focusRetrieved:!1,handlersList:[],isIE8AndOlder:!1,init:function(){try{!0===h.browser.msie&&9>h.browser.version&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(l){try{9>navigator.userAgent.match(/(msie) ([\w.]+)/i)[2]&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(w){}}h(window).focus();h(window).blur(function(l){h.iframeTracker.windowLoseFocus(l)});h("body").append('<div style="position:fixed; top:0; left:0; overflow:hidden;"><input style="position:absolute; left:-300px;" type="text" value="" id="focus_retriever" readonly="true" /></div>'); this.focusRetriever=h("#focus_retriever");this.focusRetrieved=!1;var n=this;h(document).mousemove(function(l){!document.activeElement||"IFRAME"!==document.activeElement.tagName||document.activeElement.hasAttribute("id")&&0===h(document.activeElement).attr("id").indexOf("dsq-")||(h.iframeTracker.focusRetriever.focus(),h.iframeTracker.focusRetrieved=!0);if(document.activeElement&&"A"==document.activeElement.tagName)for(var w in n.handlersList)try{n.handlersList[w].focusCallback(document.activeElement)}catch(y){}}); if(this.isIE8AndOlder){this.focusRetriever.blur(function(l){l.stopPropagation();l.preventDefault();h.iframeTracker.windowLoseFocus(l)});h("body").click(function(l){h(window).focus()});h("form").click(function(l){l.stopPropagation()});try{h("body").on("click","form",function(l){l.stopPropagation()})}catch(l){console.log("[iframeTracker] Please update jQuery to 1.7 or newer. (exception: "+l.message+")")}}},track:function(n,l){l.target=n;h.iframeTracker.handlersList.push(l);h(n).bind("mouseover",{handler:l}, h.iframeTracker.mouseoverListener).bind("mouseout",{handler:l},h.iframeTracker.mouseoutListener)},untrack:function(n){if("function"!=typeof Array.prototype.filter)console.log("Your browser doesn't support Array filter, untrack disabled");else{h(n).each(function(x){h(this).unbind("mouseover",h.iframeTracker.mouseoverListener).unbind("mouseout",h.iframeTracker.mouseoutListener)});var l=function(x){return null===x?!1:!0},w;for(w in this.handlersList){for(var y in this.handlersList[w].target)-1!==h.inArray(this.handlersList[w].target[y], n)&&(this.handlersList[w].target[y]=null);this.handlersList[w].target=this.handlersList[w].target.filter(l);0===this.handlersList[w].target.length&&(this.handlersList[w]=null)}this.handlersList=this.handlersList.filter(l)}},mouseoverListener:function(n){n.data.handler.over=!0;try{n.data.handler.overCallback(this,n)}catch(l){}},mouseoutListener:function(n){n.data.handler.over=!1;h.iframeTracker.focusRetriever.focus();try{n.data.handler.outCallback(this,n)}catch(l){}},windowLoseFocus:function(n){for(var l in this.handlersList)if(!0=== this.handlersList[l].over)try{this.handlersList[l].blurCallback(n)}catch(w){}}};h(document).ready(function(){h.iframeTracker.init()})})(d)});ai_tracking_finished=!1; jQuery(document).ready(function(d){function h(b,m,f,a,c,q,g){b=b.replace("[EVENT]",m);b=b.replace("[BLOCK_NUMBER]",f);b=b.replace("[BLOCK_NAME]",a);b=b.replace("[BLOCK_COUNTER]",c);b=b.replace("[VERSION_NUMBER]",q);b=b.replace("[VERSION_NAME]",g);b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NUMBER]",f+(0==q?"":" - "+q));return b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NAME]",a+(""==g?"":" - "+g))}function n(b,m,f,a,c,q,g){var e=h("Ad Inserter Pro",b,m,f,a,c,q),p=h("[EVENT]",b,m,f,a,c,q),k=h("[BLOCK_NUMBER] - [BLOCK_VERSION_NAME]",b,m,f,a,c,q);if("function"!= typeof ai_external_tracking_event||0!=ai_external_tracking_event({event:b,block:m,block_name:f,block_counter:a,version:c,version_name:q},e,p,k,g))"function"==typeof window.ga?(b="send","string"==typeof ai_ga_tracker_name?b=ai_ga_tracker_name+"."+b:(m=ga.getAll()[0].get("name"),"t0"!=m&&(b=m+"."+b)),ga(b,"event",{eventCategory:e,eventAction:p,eventLabel:k,nonInteraction:g})):"function"==typeof window.gtag?gtag("event","impression",{event_category:e,event_action:p,event_label:k,non_interaction:g}): "function"==typeof window.__gaTracker?__gaTracker("send","event",{eventCategory:e,eventAction:p,eventLabel:k,nonInteraction:g}):"object"==typeof _gaq&&_gaq.push(["_trackEvent",e,p,k,void 0,g]),"object"==typeof _paq&&_paq.push(["trackEvent",e,p,k])}function l(b,m){var f=b[0],a=b[1];if(Number.isInteger(a))if("undefined"==typeof ai_check_data&&"undefined"==typeof ai_check_data_timeout)ai_check_data_timeout=!0,setTimeout(function(){l(b,m)},2500);else{ai_cookie=ai_load_cookie();for(var c in ai_cookie)if(parseInt(f)== parseInt(c))for(var q in ai_cookie[c])if("c"==q){var g=ai_cookie[c][q];if(0<g)if(ai_set_cookie(c,"c",g-1),1==g){g=d("span[data-ai-block="+f+"]").data("ai-cfp-time");var e=new Date;e=Math.round(e.getTime()/1E3);var p=e+604800;ai_set_cookie(c,"c",-p);setTimeout(function(){d("span[data-ai-block="+f+"]").closest("div[data-ai]").remove()},50);"undefined"!=typeof g&&(p=e+86400*g,ai_set_cookie(f,"x",p),d("span.ai-cfp").each(function(t){t=d(this).data("ai-block");var u=d(this);setTimeout(function(){u.closest("div[data-ai]").remove()}, 50);ai_set_cookie(t,"x",p)}))}else ai_set_cookie(c,"c",g-1)}else if("cpt"==q)if(g=ai_cookie[c][q],0<g){if(ai_set_cookie(c,"cpt",g-1),1==g){g=d("span[data-ai-block="+f+"]").data("ai-cfp-time");e=new Date;e=Math.round(e.getTime()/1E3);var k=d(this);setTimeout(function(){k.closest("div[data-ai]").remove()},50);"undefined"!=typeof g&&(p=e+86400*g,ai_set_cookie(f,"x",p),d("span.ai-cfp").each(function(t){t=d(this).data("ai-block");var u=d(this);setTimeout(function(){u.closest("div[data-ai]").remove()}, 50);ai_set_cookie(t,"x",p)}))}}else ai_check_data.hasOwnProperty(c)&&ai_check_data[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data[c].hasOwnProperty("ct")?ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&&(e=new Date,0>=ai_cookie[c].ct-Math.round(e.getTime()/1E3)&&(e=Math.round(e.getTime()/1E3),ai_set_cookie(c,"cpt",ai_check_data[c].cpt-1),ai_set_cookie(c,"ct",Math.round(e+86400*ai_check_data[c].ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(c,"cpt",""), ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(c,"ct",""));x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"f0086a42a6",click:f,version:a,type:m},async:!0}).done(function(t){});if(B){var v=b[2],r=b[3];n("click",f,v,b[4],a,r,!1)}"function"==typeof ai_click_action&&ai_click_action(f,v,a,r)}}function w(){ai_check_data={};if("undefined"==typeof ai_iframe){ai_cookie=ai_load_cookie();d(".ai-check-block").each(function(){var a= d(this).data("ai-block"),c=d(this).data("ai-delay-pv"),q=d(this).data("ai-every-pv"),g=d(this).data("ai-hash"),e=d(this).data("ai-max-imp"),p=d(this).data("ai-limit-imp-per-time"),k=d(this).data("ai-limit-imp-time"),v=d(this).data("ai-max-clicks"),r=d(this).data("ai-limit-clicks-per-time"),t=d(this).data("ai-limit-clicks-time");if("undefined"!=typeof c&&0<c){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].d=c;var u="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")&& (u=ai_cookie[a].d);""===u&&ai_set_cookie(a,"d",c-1)}"undefined"!=typeof q&&2<=q&&(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews||ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")||(ai_cookie.hasOwnProperty(a)||(ai_cookie[a]={}),ai_cookie[a].d=0),ai_check_data[a].e=q);if("undefined"!=typeof e&&0<e){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].i=e,ai_check_data[a].h=g,q=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&& (ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(q=ai_cookie[a].i),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===q||c!=g)ai_set_cookie(a,"i",e),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(ai_set_cookie(a,"i",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")||ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof p&&0<p&&"undefined"!=typeof k&&0<k){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].ipt=p;ai_check_data[a].it= k;e=c="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&(c=ai_cookie[a].ipt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&(e=ai_cookie[a].it));if(""===c||""===e)ai_set_cookie(a,"ipt",p),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*k));0<e&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),e<=c&&(ai_set_cookie(a,"ipt",p),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*k))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(a,"ipt",""), ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(a,"it",""));if("undefined"!=typeof v&&0<v){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].c=v,ai_check_data[a].h=g,p=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(p=ai_cookie[a].c),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===p||c!=g)ai_set_cookie(a,"c",v),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(ai_set_cookie(a,"c",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")|| ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof r&&0<r&&"undefined"!=typeof t&&0<t){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].cpt=r;ai_check_data[a].ct=t;g=v="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&(v=ai_cookie[a].cpt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&(g=ai_cookie[a].ct));if(""===v||""===g)ai_set_cookie(a,"cpt",r),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*t));0<g&& (c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),g<=c&&(ai_set_cookie(a,"cpt",r),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*t))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(a,"cpt",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(a,"ct",""))});for(var b in ai_cookie)for(var m in ai_cookie[b])if("d"==m){var f=ai_cookie[b][m];0<f?ai_set_cookie(b,"d",f-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("e")?ai_set_cookie(b,"d",ai_check_data[b].e-1): ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("d")||ai_set_cookie(b,"d","")}}}function y(){if(D){var b=document.documentElement.clientWidth,m=window.innerWidth,f=b<m?m:b,a=0;d.each(E,function(q,g){if(f>=g)return a=F[q],!1});b=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof b)var c=b==b64d("bWFzaw==");"string"===typeof b&&"boolean"===typeof c&&c&&(B&&n("ad blocking",0,G[a-1],0,0,"",!0),a|=128);x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post", data:{action:"ai_ajax",ai_check:"f0086a42a6",views:[0],versions:[a]},async:!0}).done(function(q){})}w();ai_tracking_finished=!0;ai_process_impressions()}var x=1,B=0,D=1,C=0,E=[980,768,0],F=[1,2,3],G=JSON.parse(b64d("WyJEZXNrdG9wIiwiVGFibGV0IiwiUGhvbmUiXQ=="));Number.isInteger=Number.isInteger||function(b){return"number"===typeof b&&isFinite(b)&&Math.floor(b)===b};ai_install_standard_click_trackers=function(b){"undefined"== typeof b&&(b=d("body"));b=d("div.ai-track[data-ai]:visible a",b);var m=d();b.each(function(){var f=d(this).find("div.ai-lazy"),a=d(this).find("div.ai-manual");0==f.length&&0==a.length&&(m=m.add(d(this)))});b=m;b.removeClass("ai-track");0!=b.length&&(C?b.click(function(){for(var f=d(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof f.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(f.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&!f.hasClass("clicked")&&(f.addClass("clicked"), l(a,"a.click"));f=f.parent().closest("div[data-ai]")}}):b.click(function(){for(var f=d(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof f.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(f.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&(l(a,"a.click"),clicked=!0);f=f.parent().closest("div[data-ai]")}}))};ai_install_click_trackers=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=d("body"));if(C){var m=d("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]", b);"undefined"!=typeof d(b).attr("data-ai")&&d(b).hasClass("ai-track")&&d(b).is(":visible")&&(m=m.add(b));var f=d();m.each(function(){var a=d(this).find("div.ai-lazy"),c=d(this).find("div.ai-manual");0==a.length&&0==c.length&&(f=f.add(d(this)))});m=f;m.removeClass("ai-track");0!=m.length&&m.iframeTracker({blurCallback:function(){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked")){wrapper.addClass("clicked");l(this.ai_data,"blurCallback");for(var a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!= typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&l(c,"blurCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}},overCallback:function(a){a=d(a).closest("div[data-ai]");if("undefined"!=typeof a.attr("data-ai")){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])?(wrapper=a,this.ai_data=c):(null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked"),this.ai_data=wrapper= null)}},outCallback:function(a){null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked");this.ai_data=wrapper=null},focusCallback:function(a){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked"))for(wrapper.addClass("clicked"),l(this.ai_data,"focusCallback"),a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!=typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&l(c,"focusCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}, wrapper:null,ai_data:null,block:null,version:null})}ai_install_standard_click_trackers(b)};ai_process_impressions=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=d("body"));var m=[],f=[],a=[],c=[],q=[],g=d("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]",b);"undefined"!=typeof d(b).attr("data-ai")&&d(b).hasClass("ai-track")&&d(b).is(":visible")&&(g=g.add(b));0!=g.length&&d(g).each(function(){if("undefined"!=typeof d(this).attr("data-ai")){var k=JSON.parse(b64d(d(this).attr("data-ai"))); if("undefined"!==typeof k&&k.constructor===Array){var v=0,r=d(this).find("div.ai-rotate[data-info]");1==r.length&&(v=JSON.parse(b64d(r.data("info")))[1]);if(Number.isInteger(k[0])&&0!=k[0]&&Number.isInteger(k[1])){r=0;var t=d(this).hasClass("ai-no-tracking"),u=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof u)var A=u==b64d("bWFzaw==");if("string"===typeof u&&"boolean"===typeof A){var z=d(this).outerHeight();u=d(this).find(".ai-attributes");u.length&&u.each(function(){z>=d(this).outerHeight()&& (z-=d(this).outerHeight())});u=d(this).find(".ai-code");u.length&&(z=0,u.each(function(){z+=d(this).outerHeight()}));A&&0===z&&(r=128)}A=d(this).find("div.ai-lazy");u=d(this).find("div.ai-manual");if(0!=A.length||0!=u.length)t=!0;if(!t)if(0==v)m.push(k[0]),f.push(k[1]|r),a.push(k[2]),c.push(k[3]),q.push(k[4]);else for(t=1;t<=v;t++)m.push(k[0]),f.push(t|r),a.push(k[2]),c.push(k[3]),q.push(k[4])}}}});ai_cookie=ai_load_cookie();for(var e in ai_cookie)if(m.includes(parseInt(e)))for(var p in ai_cookie[e])"i"== p?(b=ai_cookie[e][p],0<b&&(1==b?(b=new Date,b=Math.round(b.getTime()/1E3)+604800,ai_set_cookie(e,"i",-b)):ai_set_cookie(e,"i",b-1))):"ipt"==p&&(b=ai_cookie[e][p],0<b?ai_set_cookie(e,"ipt",b-1):ai_check_data.hasOwnProperty(e)&&ai_check_data[e].hasOwnProperty("ipt")&&ai_check_data[e].hasOwnProperty("it")?ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("it")&&(b=new Date,0>=ai_cookie[e].it-Math.round(b.getTime()/1E3)&&(b=Math.round(b.getTime()/1E3),ai_set_cookie(e,"ipt",ai_check_data[e].ipt), ai_set_cookie(e,"it",Math.round(b+86400*ai_check_data[e].it)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(e,"ipt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(e,"it","")));if(m.length&&(x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"f0086a42a6",views:m,versions:f},async:!0}).done(function(k){k=k.trim();if(""!=k&&(k=JSON.parse(k),"undefined"!=typeof k["#"])){var v=Math.round((new Date).getTime()/ 1E3)+43200,r;for(r in k["#"])ai_cookie.hasOwnProperty(k["#"][r])&&ai_cookie[k["#"][r]].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(k["#"][r],"x",v)}}),B))for(e=0;e<m.length;e++)n("impression",m[e],a[e],q[e],f[e],c[e],!0)};jQuery(window).on("load",function(){setTimeout(y,1200);setTimeout(ai_install_click_trackers,1300)})}); ai_run_120791811509 = function(){ ai_document_write=document.write;document.write=function(a){"interactive"==document.readyState?(console.error("document.write called after page load: ",a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push(["document.write called after page load",a,0])):ai_document_write.call(document,a)}; ai_check_and_insert_block (5, 'ai-check-5-17789144'); ai_check_and_insert_block (4, 'ai-check-4-62008116'); ai_check_and_insert_block (3, 'ai-check-3-51823953'); ai_check_and_insert_block (2, 'ai-check-2-61346352'); ai_check_and_insert_block (1, 'ai-check-1-72782446'); }; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_120791811509 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_120791811509); ai_js_code = true; } function ai_wait_for_jquery(){function b(b,c){var a=document.createElement("script");a.src=b;var d=document.getElementsByTagName("head")[0],e=!1;a.onload=a.onreadystatechange=function(){e||this.readyState&&"loaded"!=this.readyState&&"complete"!=this.readyState||(e=!0,c&&c(),a.onload=a.onreadystatechange=null,d.removeChild(a))};d.appendChild(a)}window.jQuery?ai_run_scripts():(ai_jquery_waiting_counter++,4==ai_jquery_waiting_counter&&b("https://themtraicay.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=3.6.0",function(){b("https://themtraicay.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=6.0.5",null)}),30>ai_jquery_waiting_counter&& setTimeout(function(){ai_wait_for_jquery()},50))}ai_jquery_waiting_counter=0;ai_wait_for_jquery(); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 5.2.1 on 2023-09-23 17:44:56 -->