คําสั่ง Do While ภาษาซี

คำสั่ง do while ในภาษาซีคืออะไร

คำสั่ง do while เป็นคำสั่งในภาษาซีที่ใช้ในการวนลูป (loop) โดยจะทำการทดสอบเงื่อนไขที่กำหนดในบล็อก do ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะทดสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (True) จะทำงานภายใต้บล็อก do ในรอบถัดไป แล้วทดสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) คำสั่ง do while จะสิ้นสุดการทำงานของลูป

สัญลักษณ์ของคำสั่ง do while

สัญลักษณ์ของคำสั่ง do while ในภาษาซีอยู่ในรูปแบบดังนี้:

do {
// คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ
} while (เงื่อนไข);

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง do while

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง do while ในภาษาซีได้แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

#include

int main() {
int i = 1;

do {
printf(“%d “, i);
i++;
} while (i <= 10); return 0; } ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมข้างต้นคือ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โดยโปรแกรมจะแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยรับประกันว่าจะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนจะทดสอบเงื่อนไข i <= 10 อีกครั้ง ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง do while และคำสั่ง while คำสั่ง do while และคำสั่ง while ใช้ในการวนลูปในภาษาซี แต่มีความแตกต่างกันดังนี้: - คำสั่ง do while จะทำการทดสอบเงื่อนไขหลังจากที่ทำงานในบล็อก do เสมอ ขณะที่คำสั่ง while จะทำการทดสอบเงื่อนไขก่อนที่จะเริ่มทำงานในบล็อก while - คำสั่ง do while จะสามารถทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะทดสอบเงื่อนไข ในขณะที่คำสั่ง while จะต้องทำการทดสอบเงื่อนไขในครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มทำงานในบล็อก while - ถ้าเงื่อนไขในคำสั่งตรงกับเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในครั้งแรก คำสั่ง do while จะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะหยุด ในขณะที่คำสั่ง while อาจไม่ทำงานเลยถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงในครั้งแรก การทำงานของคำสั่ง do while ในกรณีที่กำหนดคำสั่งในบล็อก do ให้ทำงานจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) คำสั่ง do while จะทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ (False) ทุกครั้งที่เงื่อนไขเป็นจริง (True) กระบวนการทำงานของคำสั่ง do while จะวนการทำงานจากบล็อก do แล้วทดสอบเงื่อนไขใหม่ในทุก ๆ รอบ และสิ้นสุดลูปทันทีเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง do while ในการวนลูป เราสามารถใช้งานคำสั่ง do while ในการวนลูป เช่น เราสามารถใช้คำสั่ง do while เพื่อสร้างโปรแกรมที่ให้ผู้ใช้ทำการป้อนข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 หากจำนวนที่ผู้ใช้ป้อนไม่ได้อยู่ในช่วงตัวเลขที่กำหนด โปรแกรมจะเรียกให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลใหม่ #include

int main() {
int number;

do {
printf(“Please enter a number between 1 and 10: “);
scanf(“%d”, &number);
} while (number < 1 || number > 10);

printf(“You entered: %d”, number);

return 0;
}

ในตัวอย่างนี้ โปรแกรมจะร้องขอให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 10 และจะทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ใช้จะป้อนตัวเลขในช่วงที่ถูกต้อง หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อน

การใช้งานคำสั่ง do while กับคำสั่งอื่น ๆ

คำสั่ง do while สามารถใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ ในภาษาซี เช่น คำสั่ง if เพื่อทำการตรวจสอบเงื่อนไขภายในบล็อก do หรือคำสั่ง switch เพื่อทำการจัดการกับค่าที่ผู้ใช้ป้อนในบล็อก do ตามต้องการ

คำแนะนำในการใช้งานคำสั่ง do while

เพื่อการใช้งานคำสั่ง do while อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำที่ควรมี:

1. ต้องใช้รูปแบบที่ถูกต้องของคำสั่ง do while เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง
2. ตรวจสอบเงื่อนไขอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการวนซ้ำไม่จบที่ไม่ต้องการ
3. อย่าลืมใส่เครื่องหมายอัปเดตตัวแปรที่เกี่ยวข้องเมื่อทำงานในบล็อก do
4. ควรมีออกจากลูปได้ถ้าต้องการหยุดการทำงาน
5. คำสั่งใด ๆ ที่อยู่ภายในบล็อก do จะต้องเกริ่นนำด้วยเครื่องหมายของบล็อก {}
6. ควรเขียนโปรแกรมให้สื่อความหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและการปรับปรุงในอนาคต

ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับคำสั่ง do while

คำสั่ง do while เป็นส่วนสำคัญของภาษาซีที่ช่วยให้เราสามารถทำซ้ำคำสั่งหรือบล็อกที่กำหนดระบบงานของเราตามที่ต้องการ ตลอดจนทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าโค้ดที่เราเขียนจะต้องทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะทดสอบเงื่อนไข และสิ้นสุดแม้ว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

คำสั่ง do while เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีเมื่อเราต้องการให้โค้ดทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นเท็จ และมี โจทย์ do while พร้อมเฉลย, คำสั่ง while, คำสั่ง while ตัวอย่าง, คำสั่ง do while คือ, คำสั่ง do while สูตรคูณ, do while loop ภาษาc, คำสั่ง while, การใช้งานคำสั่ง do while มีรูปแบบอย่างไรคําสั่ง do while ภาษาซี ที่ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้อย่างตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คําสั่ง do while ภาษาซี โจทย์ do while พร้อมเฉลย, คํา สั่ง while ภาษาซี, คํา สั่ง while ตัวอย่าง, คําสั่ง do while คือ, คําสั่ง do while สูตรคูณ, do while loop ภาษาc, คำสั่ง while, การใช้งานคำสั่ง do while มีรูปแบบอย่างไร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่ง do while ภาษาซี

ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While

หมวดหมู่: Top 37 คําสั่ง Do While ภาษาซี

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

โจทย์ Do While พร้อมเฉลย

โจทย์ do while พร้อมเฉลย: คำนวณเบื้องต้นและความสำคัญในการเข้าใจการใช้งาน

ในโปรแกรมมิ่ง เรามักจะใช้โครงสร้างควบคุมต่างๆ เพื่อทำให้โปรแกรมทำงานได้ตามที่เราต้องการ โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชั่นที่น่าสนใจที่ชื่อว่า “โจทย์ do while” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทำซ้ำในภาษา C และภาษาที่อื่นๆ ที่เป็นฐานของโปรแกรมมิ่งอีกด้วย

โจทย์ do while เป็นโครงสร้างการทำซ้ำที่ทำให้โปรแกรมทำงานซ้ำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเคสที่เงื่อนไขเป็นเท็จแล้ว โปรแกรมจะทำงานในลูป do while ครั้งเดียวและจบลง

รูปแบบของโจทย์ do while มีดังนี้:

“`
do {
// ตรงนี้จะเป็นส่วนของคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ
} while (เงื่อนไข);
“`

คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำจะถูกตั้งอยู่ในส่วนของลูป do ในภาษา C และภาษาอื่น ๆ เช่น Java หรือ C++ ส่วนเงื่อนไขจะถูกตั้งในส่วนของ while ซึ่งต้องประเมินค่าเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่โปรแกรมจะทิ้งการทำงานซ้ำไว้

เรามาดูตัวอย่างการใช้งานของโจทย์ do while ในภาษา C กันหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น:

“`
#include

int main() {
int i = 1;

do {
printf(“ค่าของ i คือ %d\n”, i);
i++;
} while (i <= 5); return 0; } ``` ผลลัพธ์ที่ได้จากโค้ดข้างต้นคือ: ``` ค่าของ i คือ 1 ค่าของ i คือ 2 ค่าของ i คือ 3 ค่าของ i คือ 4 ค่าของ i คือ 5 ``` จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าโปรแกรมจะทำงานตราบใดที่เงื่อนไข i <= 5 เป็นจริง และจะหยุดทำงานทันทีที่เงื่อนไขนี้กลับเป็นเท็จ โจทย์ do while มีความสำคัญสูง เนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากโจทย์ while และโจทย์ for ซึ่งเป็นได้ให้การรันโปรแกรมข้างต้นรันได้มากกว่าหนึ่งครั้ง รวมถึงการใช้งานกับการวนซ้ำเมื่อต้องการรับค่าจากผู้ใช้ หรือปรับปรุงระบบต่อเนื่อง คำถามที่พบบ่อย (FAQs): Q: ต่างกันแต่ละภาษาโปรแกรมมิ่งในการใช้งานโจทย์ do while อย่างไร? A: โจทย์ do while สามารถใช้งานได้ในภาษาโปรแกรมมิ่งหลายภาษา เช่น C, C++, Java, และภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา แต่หลักการทำงานยังคงเดิม Q: จะใช้โจทย์ do while เมื่อไหร่? A: โจทย์ do while เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการที่จะรันโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่จำเป็นต้องระบุเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าอีกครั้งหนึ่งควรทำงานต่อหรือไม่ Q: โจทย์ do while และโจทย์ while ต่างกันอย่างไร? A: ในโจทย์ do while โปรแกรมจะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะตรวจสอบเงื่อนไข ในขณะที่ในโจทย์ while เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนเข้าสู่ลูปทำซ้ำ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อความ "Hello, World!" โดยใช้โจทย์ do while เราสามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้: ``` #include

int main() {
do {
printf(“Hello, World!\n”);
} while (0);

return 0;
}
“`

แต่ถ้าใช้โจทย์ while เราจะเขียนโค้ดได้ดังนี้:

“`
#include

int main() {
while (0) {
printf(“Hello, World!\n”);
}

return 0;
}
“`

เนื่องจากเงื่อนไขมีค่าเป็นเท็จทั้งคู่ ลูปของโจทย์ do while จะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในขณะที่โจทย์ while จะไม่ทำงานเลย

คํา สั่ง While ภาษาซี

คำสั่ง while ในภาษาซีในไทย

ในการพัฒนาภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่งสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำสั่ง while เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานของโปรแกรม คำสั่ง while มีความสามารถในการทำให้โปรแกรมทำงานและวนซ้ำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยคำสั่ง while จะรับเงื่อนไขที่เป็นจริง (เงื่อนไขวนซ้ำ) และจะทำการวนซ้ำจนกว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จ (เงื่อนไขหยุดวนซ้ำ)

การใช้งานคำสั่ง while ในภาษาซีในไทยทำให้โปรแกรมสามารถวนซ้ำการทำงานของบล็อกโค้ด (code block) ภายใน while ได้หลายรอบตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ด้วยความสามารถที่เหมาะสมของ while ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบเงื่อนไขการวนซ้ำและทำงานได้ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้

โครงสร้างคำสั่ง while มักจะมีรูปแบบพื้นฐานดังนี้:

“`
while (expression)
{
// กระบวนการที่ต้องการทำซ้ำ
}
“`

หลักการทำงานของคำสั่ง while คือเมื่อถึงจุดที่โปรแกรมต้องทำงานกับคำสั่ง while โปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุในวงเล็บ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะเรียกคำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ while และทำงานตามลำดับที่กำหนดไว้ภายในบล็อก หากเงื่อนไขยังคงเป็นจริง โปรแกรมจะทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะกลายเป็นเท็จ ที่นั้น โปรแกรมจะออกจากลูป while และดำเนินการต่อไปที่บรรทัดถัดไปหลังจบคำสั่ง while

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง while

“`c
#include

int main ()
{
// กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับตัวแปรจำนวนเต็ม
int count = 1;

// ใช้คำสั่ง while เพื่อสร้างวนซ้ำ
while( count <= 5 ) { printf("Value of count: %d\n", count); count++; } return 0; } ``` ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้จะได้ดังนี้: ``` Value of count: 1 Value of count: 2 Value of count: 3 Value of count: 4 Value of count: 5 ``` คำสั่งในบล็อกของ while ในตัวอย่างด้านบนจะถูกทำซ้ำ 5 ครั้งเนื่องจากเงื่อนไข count <= 5 เป็นจริง จำนวนรอบของการทำซ้ำและผลลัพธ์ที่แสดงออกมาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการแก้ไขฟังก์ชันในบล็อกและการอัพเดตตัวแปรที่ใช้ในเงื่อนไขวนซ้ำ คำถามที่พบบ่อย (FAQs): 1. คำสั่ง while และ do-while ต่างกันอย่างไร? คำสั่ง while และ do-while เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างการวนซ้ำในภาษาซี ความแตกต่างที่สำคัญคือในคำสั่ง while เงื่อนไขตรวจสอบจริงก่อนเข้าสู่บล็อกของ while แต่ในคำสั่ง do-while จะเข้าสู่บล็อกและทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนจากนั้นจึงตรวจสอบเงื่อนไข ดังนั้นคำสั่ง do-while จะทำให้บล็อกโค้ดทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งอยู่ทุกกรณีไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงหรือเท็จ 2. ภายในบล็อกของคำสั่ง while สามารถใส่คำสั่งอื่น เช่น if-else หรือการเรียกใช้ฟังก์ชันได้หรือไม่? ใช่, ภายในบล็อกของคำสั่ง while สามารถใส่คำสั่งอื่นๆ เช่น if-else หรือการเรียกใช้ฟังก์ชันได้ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เราสามารถเขียนคำสั่งที่ต้องการภายในบล็อกของ while ได้ตามที่เราต้องการ 3. ควรใช้คำสั่ง while ในสถานการณ์ใดบ้าง? คำสั่ง while เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องวนซ้ำจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะกลายเป็นเท็จ และจำนวนรอบของการวนซ้ำไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า คำสั่ง while มีความยืดหยุ่นและสามารถผ่านสถานการณ์เงื่อนไขที่โปรแกรมต้องการได้ 4. การใช้งานคำสั่ง while อาจ导致 infinite loop หรือไม่? ใช่, หากเราไม่ระบุเงื่อนไขให้เป็นเท็จภายในคำสั่ง while หรือไม่มีการอัพเดตตัวแปรที่ใช้เป็นเงื่อนไขวนซ้ำ โปรแกรมอาจเข้าสู่สถานะ infinite loop ซึ่งจะทำให้โปรแกรมทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องระบุเงื่อนไขหยุดวนซ้ำอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันจาก infinite loop การใช้งานคำสั่ง while ในภาษาซีในไทยมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาภาษาโปรแกรมต่างๆ การที่ได้เรียนรู้และทราบถึงการใช้งานคำสั่ง while สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมได้อย่างมาก

มี 22 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่ง do while ภาษาซี.

ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การใช้คำสั่ง While For Do While - Youtube
การใช้คำสั่ง While For Do While – Youtube
คำสั่ง While, Do-While และ For - ครูไอที
คำสั่ง While, Do-While และ For – ครูไอที
Week7(2/4) สูตรคูณแม่สอง โดยใช้คำสั่ง Do- Whileในการทำ Dev-C++ - Youtube
Week7(2/4) สูตรคูณแม่สอง โดยใช้คำสั่ง Do- Whileในการทำ Dev-C++ – Youtube
คำสั่งควบคุม
คำสั่งควบคุม
Code โปรแกรม C การหาผลมรวมตั้งแต่ค่า 1-100 โดยใช้คำสั่ง For (Ep.13) -  Youtube
Code โปรแกรม C การหาผลมรวมตั้งแต่ค่า 1-100 โดยใช้คำสั่ง For (Ep.13) – Youtube
เฉลยโปรแกรม3.2โปรแกรมแสดงสูตรคูณด้วยคำสั่งDo..While - Youtube
เฉลยโปรแกรม3.2โปรแกรมแสดงสูตรคูณด้วยคำสั่งDo..While – Youtube
คำสั่งวนซ้ำแบบ Do While | การเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำ
คำสั่งวนซ้ำแบบ Do While | การเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
สอนภาษาซี C: หัดใช้ While Loop เพื่อทำงานแบบซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไข (ตอนที่ 1) -  Youtube
สอนภาษาซี C: หัดใช้ While Loop เพื่อทำงานแบบซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไข (ตอนที่ 1) – Youtube
Week7(1/4) สูตรคูณแม่สอง โดยใช้คำสั่ง Whileในการทำ Dev-C++ - Youtube
Week7(1/4) สูตรคูณแม่สอง โดยใช้คำสั่ง Whileในการทำ Dev-C++ – Youtube
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
C - Loops (คําสั่งวนซ้ำ) - สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
C – Loops (คําสั่งวนซ้ำ) – สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
หน่วยที่ 6 การวนรอบ และหยุดการทำงานของโปรแกรม::
หน่วยที่ 6 การวนรอบ และหยุดการทำงานของโปรแกรม::
การเขียน Do While Loop ในภาษา C - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้  Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
การเขียน Do While Loop ในภาษา C – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop -  Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
การใช้งานคำสั่ง Break C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง Break C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
เขียน Code(C) หาผลรวมของ 1+2+3+.....+49+50 - Pantip
เขียน Code(C) หาผลรวมของ 1+2+3+…..+49+50 – Pantip
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) -  Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
ช่วยแปลงคำสั่งForเป็นคำสั่งWhileให้หน่อยคะ (ภาษาC) - Pantip
ช่วยแปลงคำสั่งForเป็นคำสั่งWhileให้หน่อยคะ (ภาษาC) – Pantip
C - Loops (คําสั่งวนซ้ำ) - สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
C – Loops (คําสั่งวนซ้ำ) – สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C - ครูไอที
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C – ครูไอที
การใช้งาน While และ Do...While Loop C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งาน While และ Do…While Loop C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม - ครูไอที
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม – ครูไอที
ภาษาซี] คําสั่งทําซํ้า (Iteration Statement) - Thiti.Dev
ภาษาซี] คําสั่งทําซํ้า (Iteration Statement) – Thiti.Dev
C - Loops (คําสั่งวนซ้ำ) - สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
C – Loops (คําสั่งวนซ้ำ) – สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษาซี: 2017
การเขียนโปรแกรมภาษาซี: 2017
ภาษาซี : (Unit5) การเขียนโปรแกรมคำสั่งวนซ้ำ(While , Do .. While , For) -  Youtube
ภาษาซี : (Unit5) การเขียนโปรแกรมคำสั่งวนซ้ำ(While , Do .. While , For) – Youtube
คำสั่งเงื่อนไขและลูป C++ Archives - สอนเขียนโปรแกรม C++
คำสั่งเงื่อนไขและลูป C++ Archives – สอนเขียนโปรแกรม C++
คำสั่งควบคุมเงื่อนไขด้วย Switch-Statement – Information Technology @ Ku Src
คำสั่งควบคุมเงื่อนไขด้วย Switch-Statement – Information Technology @ Ku Src
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ภาษาซี] คําสั่งทําซํ้า (Iteration Statement) - Thiti.Dev
ภาษาซี] คําสั่งทําซํ้า (Iteration Statement) – Thiti.Dev
การวนซ้ำด้วยคำสั่ง While - ครูไอที
การวนซ้ำด้วยคำสั่ง While – ครูไอที
คำสั่งในโปรแกรมภาษาซี
คำสั่งในโปรแกรมภาษาซี
โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด – Cs Developers.
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
ผังงาน | ภาษาซี
ผังงาน | ภาษาซี
การประกาศตัวแปร - ครูไอที
การประกาศตัวแปร – ครูไอที
สอนเขียนโปรแกรมภาษา C พื้นฐาน #13 การทำซ้ำโดยใช้คำสั่ง Do While - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมภาษา C พื้นฐาน #13 การทำซ้ำโดยใช้คำสั่ง Do While – Youtube
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
ผังงาน | ภาษาซี
ผังงาน | ภาษาซี
ภาษาซี
ภาษาซี
การเขียนภาษาDev C++ เบื้องต้น | เรียนง่ายสบายๆงานและพลังงาน
การเขียนภาษาDev C++ เบื้องต้น | เรียนง่ายสบายๆงานและพลังงาน
4.2 | Krubinaryit
4.2 | Krubinaryit
Java จะหาค่า Max Min โดยใช้ Do While ได้อย่างไรครับ [ตามโจทย์] - Pantip
Java จะหาค่า Max Min โดยใช้ Do While ได้อย่างไรครับ [ตามโจทย์] – Pantip
รวมเล่ม หนังสือคอมประยุกต์64 - Adobe Photoshop-Quick Selection Tool-Google  Sites | Pubhtml5
รวมเล่ม หนังสือคอมประยุกต์64 – Adobe Photoshop-Quick Selection Tool-Google Sites | Pubhtml5

ลิงค์บทความ: คําสั่ง do while ภาษาซี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คําสั่ง do while ภาษาซี.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.