คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์

คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และสนับสนุนการทำงานต่างๆ ให้เราสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในภาษาไทย

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) เครือข่าย (Network) และผู้ใช้งาน (User) ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) : คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ตรงกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด โมเด็ม เมาส์ รวมทั้งการ์ดจอ เสียง เน็ตเวิร์ค และอื่นๆ

2. ซอฟต์แวร์ (Software) : คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมการทำงานต่างๆ เช่น โปรแกรมเอกสาร โปรแกรมตรวจสอบไวรัส โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ

3. เครือข่าย (Network) : คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ หรือกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย เช่น เราเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนอื่นในเครือข่าย หรือส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

4. ผู้ใช้งาน (User) : คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ และมีบทบาทในการใช้งาน การดูแลรักษาและปรับแต่งคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้หลายส่วนประกอบร่วมกัน โดยส่วนประกอบหลักคือการรับประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การควบคุมการทำงาน และการสื่อสาร

การรับประมวลผลข้อมูล : เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ และสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

การจัดเก็บข้อมูล : เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ได้รับ และสามารถอ่านข้อมูลที่จัดเก็บได้ตามที่ต้องการ

การควบคุมการทำงาน : เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อควบคุมการทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น การจัดการทรัพยากรของระบบ เช่น การจัดสรรหน่วยความจำและความเร็วของฮาร์ดดิสก์

การสื่อสาร : เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์หรือระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นส่วนที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) หน่วยความจำ (Memory) การ์ดจอ (Graphics Card) เมาส์ (Mouse) และคีย์บอร์ด (Keyboard) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ลำโพง (Speaker) หูฟัง (Headphone) และอุปกรณ์เกม (Gaming Accessories) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ โดยมีหลายประเภท เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่เป็นซอฟต์แวร์เชิงระบบที่จัดการทรัพยากรและโปรแกรมแอปพลิเคชันอื่น ๆ ให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีซอฟต์แวร์นานาประเภทอื่น ๆ เช่น โปรแกรมในการจัดการธุรกิจ โปรแกรมกราฟฟิก โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และอื่น ๆ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก ซึ่งทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญและสะดวกมากขึ้น โดยบางส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้แก่ อินเทอร์เน็ต (Internet) ยูทูบ (YouTube) ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

รูปแบบการใช้งานและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์มีรูปแบบหลากหลาย โดยประจำวันเราใช้คอมพิวเตอร์ตามไปกับกิจกรรมและงานที่ต้องทำ เช่น เราใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานสำนักงาน เรียนออนไลน์ สื่อสารกับผู้อื่น ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมออนไลน์

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นั้นสำคัญไม่แพ้การใช้งาน โดยเราควรทำความสะอาดคีย์บอร์ดและเมาส์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบเครื่องมือต่ออุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และดูแลรักษาอุปกรณ์เสริมอย่างถูกวิธี

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ

30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์ คํา ศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อม ความ หมาย, คํา ศัพท์ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 100 คํา, คําศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์30คํา, คําศัพท์คอมพิวเตอร์300คํา, คํา ศัพท์เทคโนโลยี 100 คํา, ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ, คํา ศัพท์คอมพิวเตอร์ อังกฤษ, ประโยค ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์

30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู
30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู

หมวดหมู่: Top 16 คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

คํา ศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อม ความ หมาย

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมความหมาย

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่แสดงอาการหนักอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งจะเพิ่มความสามารถให้เราและช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น ในบทความนี้เราจะทำการสำรวจและอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน พร้อมกับจัดทำหมวดหมู่คำศัพท์ในคอมพิวเตอร์เฉพาะด้วย

1. คอมพิวเตอร์ (Computer)
คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและดำเนินการต่างๆ โดยมีส่วนประกอบหลักคือฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรม (Software) ใช้สำหรับการทำงานต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสาร และอื่นๆ

2. เซิร์ฟเวอร์ (Server)
เซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและให้บริการกับผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ ที่ใช้ในการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ และเซิร์ฟเวอร์เว็บที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์และพร้อมให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ

3. ไพธอน (Python)
ไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความนิยมสูงในวงการไอที มีสัญญาเลขาฯ (Syntax) เข้าใจง่าย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูง สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงการเขียนโปรแกรมทั่วไป

4. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ระบบปฏิบัติการเป็นชุดคำสั่งและโปรแกรมที่จัดการและควบคุมทรัพยากรต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการหน่วยความจำ การทำงานของฮาร์ดแวร์ การจัดการไดรฟ์ และการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งาน

5. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
เว็บบราวเซอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ และแสดงผลให้เราได้เห็น มีเว็บบราวเซอร์ที่มีความนิยมมากๆ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, และ Microsoft Edge

6. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นวัสดุเทคโนโลยี เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (RAM) และการ์ดจอ (Graphics card) ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลกราฟิก

7. ซอฟต์แวร์ (Software)
ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Office ที่ใช้ในการสร้างเอกสาร รูปภาพ และสร้างสเปรดชีต เป็นต้น

8. เว็บไซต์ (Website)
เว็บไซต์คือชุดข้อมูลที่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงผ่านเว็บบราวเซอร์ ประกอบไปด้วยหน้าเว็บที่มีการออกแบบ และเนื้อหาที่นำเสนอ

9. จีพียู (GPU)
จีพียูเป็นหน่วยประมวลผลกราฟิกที่ใช้ในการแสดงผลภาพแบบสมจริง ใช้ในการเล่นเกม รันโปรแกรมกราฟิกสูง และการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์

10. ไอที (IT)
ไอทีเป็นคำย่อของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอ จัดการ และจัดเก็บข้อมูล

FAQs:

1. ดีไซน์เว็บไซต์หมายความว่าอย่างไร?
ดีไซน์เว็บไซต์หมายถึงกระบวนการออกแบบและสร้างโครงสร้างหน้าเว็บภายในของเว็บไซต์ เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลและข้อความที่สอดคล้องกัน รวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน

2. สารสนเทศคืออะไร?
สารสนเทศคือข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ สถานะของข้อมูลที่ได้รับการจัดการและเตรียมเพื่อใช้งานผ่านตัวแทนที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ หนังสือ วรรณกรรม และหลักฐานที่นำมาใช้ในการศึกษา

3. ส่วนประกอบหลักของฮาร์ดแวร์คืออะไร?
ส่วนประกอบหลักของฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (RAM) และการ์ดจอ (Graphics card) ที่มีบทบาทสำคัญในการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลกราฟิก

4. คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร?
คอมพิวเตอร์ทำงานโดยดำเนินการตามกฎและสูตรที่ต้องการ โดยรับข้อมูลเป็นอินพุต ทำการประมวลผลโดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และให้ออกเป็นเอาต์พุตซึ่งเป็นผลลัพธ์หรือแสดงผลตามที่ต้องการ

5. คอมพิวเตอร์ต่างอยู่กี่ประเภท?
คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่ใช้ในงานประจำวัน คอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและให้บริการ และคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ที่สามารถพกพาไปใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่พักอาศัยเดิม

คํา ศัพท์ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 100 คํา

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 100 คำ

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในสมัยปัจจุบัน เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร การเล่นเกม และอื่นๆ อีกมากมาย คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 100 คำแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ

หมวดหมู่ที่ 1: ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริม
1. คีย์บอร์ด (keyboard) – อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้อนข้อมูลผ่านปุ่มต่างๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์
2. เม้าส์ (mouse) – เครื่องช่วยในการควบคุมเคอร์เซอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
3. มอนิเตอร์ (monitor) – หน้าจอที่แสดงผลของคอมพิวเตอร์
4. ปลั๊กอิน (plug-in) – หมายถึงเครื่องปฏิกรณ์เสริมที่เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน
5. ลำโพง (speaker) – อุปกรณ์เสริมที่ใช้เล่นเสียงผ่านคอมพิวเตอร์
6. แป้นพิมพ์ (printer) – อุปกรณ์ในการพิมพ์เอกสารหรือรูปภาพ
7. กล้องเว็บแคม (webcam) – กล้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งภาพผ่านอินเทอร์เน็ต
8. หูฟัง (headphones) – อุปกรณ์เสริมที่ใช้ฟังเสียงผ่านคอมพิวเตอร์
9. จอยเกม (game controller) – อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์
10. คาร์ดแร็ดเดอร์ (card reader) – อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลบนบัตรหน่วยความจำ

หมวดหมู่ที่ 2: ซอฟต์แวร์และโปรแกรม
11. เว็บบราวเซอร์ (web browser) – โปรแกรมในการเรียกดูเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
12. ระบบปฏิบัติการ (operating system) – ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์
13. โปรแกรมแต่งภาพ (photo editing software) – โปรแกรมที่ใช้แก้ไขและปรับแต่งภาพถ่าย
14. โปรแกรมสำหรับการเขียน (word processing software) – โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเอกสารและการจัดการข้อความ
15. โปรแกรมสำหรับการแก้ไขวิดีโอ (video editing software) – โปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งวิดีโอ
16. เกมคอมพิวเตอร์ (computer game) – เกมที่เล่นในคอมพิวเตอร์
17. อินเทอร์เน็ต (internet) – ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
18. โปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟิก (graphic design software) – โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและสร้างกราฟิก
19. เอนไซค์โภชนาการ (nutrition software) – โปรแกรมที่ใช้ในการติดตามและวิเคราะห์สารอาหารในอาหาร
20. ซอฟต์แวร์โทรทัศน์ (TV software) – โปรแกรมที่ใช้ดูรายการทีวีผ่านคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ที่ 3: เครือข่ายและการเชื่อมต่อ
21. เครือข่าย (network) – ระบบที่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน
22. ไวไฟ (Wi-Fi) – เทคโนโลยีสัญญาณไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต
23. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet) – เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้สัญญาณไร้สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
24. ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (next generation computer) – รุ่นของคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า
25. บัญชีผู้ใช้ (user account) – บัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
26. โฮมเพจ (homepage) – หน้าแรกของเว็บไซต์
27. ค่า IP (IP address) – หมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
28. เซิร์ฟเวอร์ (server) – คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานในเครือข่าย
29. เราเตอร์ (router) – อุปกรณ์ที่นำทางชุมสายข้อมูลระหว่างเครือข่าย
30. อินเตอร์เฟซ (interface) – ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ

หมวดหมู่ที่ 4: การเว็บและอินเทอร์เน็ต
31. เว็บไซต์ (website) – สโมสรของเอกสารที่ขึ้นตรงกับอินเทอร์เน็ต
32. พอร์ทัล (portal) – เว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านบางอย่างเช่นรวบรวมเนื้อหาหรือบริการต่างๆ
33. เครื่องมือสืบค้น (search engine) – เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
34. ฐานข้อมูล (database) – ชุดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและค้นหาได้
35. เว็บบอท (web bot) – โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ่านและวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์
36. อีเมล (email) – ระบบของการส่งและรับข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต
37. เว็บแอปพลิเคชัน (web application) – โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
38. เว็บฟอรั่ม (web forum) – เว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ความคิดเห็นและการพูดคุยได้
39. ชัตเตอร์ (chatroom) – ห้องแชทที่ใช้ในการสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
40. พอร์ตัลชนวน (cyberbullying) – การกระทำที่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อก่อกวนหรือข่มขู่ผู้อื่น

หมวดหมู่ที่ 5: ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
41. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) – โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อทำลายข้อมูลหรือทำให้คอมพิวเตอร์เสียหาย
42. เวียงแฟช (phishing) – เทคนิคการหลอกลวงผู้ใช้ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ต
43. ไซเบอร์คอม (cyber crime) – การกระทำอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ต
44. รหัสผ่าน (password) – ชุดของอักขระที่ใช้เข้าถึงบัญชีหรือระบบคอมพิวเตอร์
45. การสำรวจเว็บไซต์ (website scanning) – กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์
46. การเข้ารหัส (encryption) – กระบวนการแปลงข้อมูลให้มีลักษณะสามารถอ่านได้แค่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
47. การสำรวจโทรศัพท์มือถือ (mobile scanning) – กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ
48. มัลแวร์ (malware) – โปรแกรมที่ทำลายคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
49. ระบบการตรวจจับสแปม (spam filter) – โปรแกรมหรือระบบที่ใช้ป้องกันการรับสแปม
50. การสำรวจหลอกขาด (phishing scan) – กระบวนการตรวจสอบหน้าเว็บที่อาจเป็นเว็บไซต์หลอกขาด

หมวดหมู่ที่ 6: คอมพิวเตอร์และการออนไลน์ในชีวิตประจำวัน
51. บัญชีผู้ใช้ (user profile) – ข้อมูลที่บ้านอุปกรณ์เก็บเกี่ยวเกี่ยวกับผู้ใช้หรือผู้ใช้งาน
52. โซเชียลมีเดีย (social media) – แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้โพสต์และแชร์เนื้อหากับผู้อื่น
53. บล็อก (blog) – เว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความและโพสต์เนื้อหาพร้อมแชร์กับผู้อื่น
54. ออนไล

มี 47 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์.

คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู - Youtube
30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู – Youtube
Ejercicio Interactivo De จับคู่คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Ejercicio Interactivo De จับคู่คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์
57 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
57 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
รูปแบบหรือโครงสร้างของลำดับคำในประโยคและวลี,ระเบียบของภาษาในการเขียนโปรแกรม  มีลักษณะเช่นเดียวกับไวยากรณ์ (คอมพิวเตอร์),Syntax ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร |  Wordy Guru
รูปแบบหรือโครงสร้างของลำดับคำในประโยคและวลี,ระเบียบของภาษาในการเขียนโปรแกรม มีลักษณะเช่นเดียวกับไวยากรณ์ (คอมพิวเตอร์),Syntax ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C | Meowdemy
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C | Meowdemy
ศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา – ราชบัณฑิตยสภา
ศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา – ราชบัณฑิตยสภา
ศัพท์ภาษาจีน:คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ตอนที่2
ศัพท์ภาษาจีน:คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ตอนที่2
30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู - Youtube
30 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ใครงง ต้องดู – Youtube
Computerist แปลว่า นักคอมพิวเตอร์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Computerist แปลว่า นักคอมพิวเตอร์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
การเฟท (คอมพิวเตอร์) เป็นการนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง  เพื่อทำการประมวลผล  บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ,การอ่านเข้ามา  ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
การเฟท (คอมพิวเตอร์) เป็นการนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ,การอ่านเข้ามา ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E | Meowdemy
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E | Meowdemy
รวมใหม่ 63 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน สถานศึกษา ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน  มีคำว่าอะไรบ้าง
รวมใหม่ 63 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน สถานศึกษา ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงค์บทความ: คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คํา ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.