NỘI DUNG TÓM TẮT

คํา สั่ง พื้นฐาน Html

คำสั่ง HTML พื้นฐาน เป็นการสร้างหน้าเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML (HyperText Markup Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างและเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ เราสามารถใช้คำสั่ง HTML เพื่อกำหนดรูปแบบ การจัดรูปแบบ และคุณสมบัติต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ได้

คำสั่งสไตล์ที่ใช้ใน HTML ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างหลากหลาย ด้วยการใช้แท็ก `


สไตล์ของเว็บไซต์

นี่คือรูปแบบของเนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์```

ในตัวอย่างข้างต้น เราได้กำหนดสไตล์ให้กับเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วยการใช้แท็ก `