Kiến thức trái cây

- - in Thông tin sản phẩm
sầu riêng

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCT INFOMATION)

Tên sản phẩm (Product Name): Sầu riêng

Xuất xứ (Origin): Châu Thành, Bến Tre (From 9mekong Farm)

Ngày thu hoạch (Date of harvesting): 3/8/2018

Ngày nhập kho (Date of storage): 3/8/2018

Hạn sử dụng (Best before date): 12/8/2018