howard gardners 9 intelligenser

Howard Gardners teori om de ni intelligenser

I 1983 offentliggjorde den amerikanske psykolog Howard Gardner sin teori om multiple intelligenser i bogen ”Frames of Mind”. Teorien bygger på, at intelligens ikke blot kan måles ved hjælp af én enkelt test, men at der findes ni forskellige typer af intelligenser. De ni intelligenser dækker over forskellige evner, som hjælper os med at forstå, tænke og kommunikere på forskellige måder.

Herunder følger en nærmere præsentation af de ni intelligenser.

1. Sproglig intelligens
Sproglig intelligens er evnen til at udtrykke sig klart og forståeligt i både skrift og tale. Personer med en god sproglig intelligens er gode til at formidle information og overbevise andre ved hjælp af ord, både mundtligt og skriftligt. De har en stor ordforråd og er gode til at analysere sproglige sammenhænge og nuancer i sprogbrug.

2. Logisk-matematisk intelligens
Logisk-matematisk intelligens er evnen til at tænke logisk og matematisk. Personer med en god logisk-matematisk intelligens er gode til at analysere data, finde mønstre og erkende relationer mellem begivenheder. De er også gode til at at skelne mellem årsag og virkning, og til at lave matematiske beregninger.

3. Rumlig intelligens
Rumlig intelligens er evnen til at tænke i tre dimensioner og visualisere objekter og billeder i hovedet. Personer med en god rumlig intelligens er gode til at navigere sig rundt i områder og til at finde vej. De er også gode til at tegne, designe og skabe strukturer.

4. Kropslig-kinæstetisk intelligens
Kropslig-kinæstetisk intelligens er evnen til at bevæge sig koordineret og kontrolleret, og til at bruge kroppen på en målrettet og udtryksfuld måde. Personer med en god kropslig-kinæstetisk intelligens er ofte atleter, dansere, musikere eller skuespillere. De er gode til at bruge kroppen til at udtrykke følelser, og til at koordinere bevægelser på en måde, der kræver en høj grad af præcision.

5. Musikalsk intelligens
Musikalsk intelligens er evnen til at forstå og udtrykke sig musikalsk og rytmisk. Personer med en god musikalsk intelligens er ofte musikere eller sangere. De er gode til at skelne mellem forskellige toner, rytmer og akkorder, og til at skabe musikalsk balance og harmoni.

6. Interpersonel intelligens
Interpersonel intelligens er evnen til at forstå og samarbejde med andre mennesker. Personer med en god interpersonel intelligens er gode til at skabe relationer og kommunikere med andre mennesker. De er gode til at læse og tolke andres følelser, og til at forholde sig til forskellige personlighedstyper.

7. Intrapersoanl intelligens
Intrapersoanl intelligens er evnen til at forstå og styre sine egne følelser, intentioner og tanker. Personer med en god intrapersoanl intelligens er gode til at reflektere over sig selv og deres egen adfærd. De er også gode til at analysere deres egne følelser og til at forstå, hvordan de påvirker deres adfærd.

8. Natur-intelligens
Natur-intelligens er evnen til at forstå naturens og miljøets forskellige elementer og systemer. Personer med en god natur-intelligens er gode til at observere og forstå naturlige fænomener, og til at forstå sammenhængen mellem dyr, planter og miljøet. De er også gode til at forudsige og analysere miljømæssige udviklinger.

9. Eksistentiel/spirituel intelligens
Eksistentiel/spirituel intelligens er evnen til at forstå og reflektere over de store spørgsmål i tilværelsen, som moral, etik og meningen med livet. Personer med en god eksistentiel/spirituel intelligens er åbne over for filosofiske og spirituelle spørgsmål, og er gode til at reflektere over deres egen eksistens og mening med livet.

Nøglekoncepter inden for Gardners teori

Gardners teori om multiple intelligenser sætter fokus på mange variationer af det at være intelligent. Det betyder, at forståelse af intelligens skal tage højde for de mange forskellige typer af intelligenser, som er vigtige for menneskers funktion og livskvalitet. Teorien anerkender også, at der er forskellige former for intelligens, og at disse former kan blandes og interagere for at skabe mere komplekse resultater og ideer.

Et vigtigt element i Gardners teori er idéen om, at intelligens og læring er tæt forbundet med kulturelle og sociale faktorer. Forståelse af forskellige former for intelligens er derfor vigtigt for undervisning og læring, da det kan give elever en større diversitet i undervisningsmetoder og læringsmiljøer, der i sidste ende kan øge deres motivation og præstation.

Ofte stillede spørgsmål om Gardners teori om multiple intelligenser

Spørgsmål 1: Kan en person have mere end én form for intelligens?

Ja, Gardners teori anerkender, at det er muligt at have mere end én form for intelligens. Faktisk mener han, at de forskellige former for intelligens kan arbejde sammen for at skabe mere komplekse og kreative ideer og tanker.

Spørgsmål 2: Er en form for intelligens mere værdifuld end en anden?

Nej, værdien af ​​en form for intelligens afhænger af den kontekst, hvori den anvendes. For eksempel kan en person med en høj musikalsk intelligens have en succesfuld karriere som musiker eller komponist, mens en person med en høj logisk-matematisk intelligens kan have succes i karrierer inden for videnskab, teknologi eller matematik.

Spørgsmål 3: Hvordan kan undervisere tage højde for forskellige former for intelligens i deres undervisning?

Undervisere kan tage højde for forskellige former for intelligens i deres undervisning ved at tilbyde forskellige aktiviteter og læringserfaringer, der passer til elevernes individuelle intelligensprofiler. For eksempel kan en underviser introducere forskellige former for læring, såsom gruppearbejde, rollespil eller eksperimenter, der kan støtte elevernes forskellige intelligenser.

Spørgsmål 4: Hvilken intelligens er den mest værdifulde på arbejdspladsen?

Det afhænger af den eksterne situation. Uden for den kulturelle og sociale sammenhæng kan forskellige intelligenser have forskellig værdi, afhængigt af branchen og arbejdsgiverens behov. For eksempel ville arbejdsgivere i teknologiindustrien måske finde en medarbejder med en høj logisk-matematisk intelligens mest værdifuld, mens arbejdsgivere i medieindustrien ville værdsætte en høj sproglig eller visuel-rumlig intelligens.

Spørgsmål 5: Kan intelligenser udvikles og forbedres?

Ja, intelligenser kan udvikles og forbedres gennem træning og praksis. For eksempel vil en person, der ønsker at forbedre deres musikalske intelligens, kunne træne på specifikke instrumenter, lære nye musikteknikker og øve sig på at opdage forskellige toner og rytmer. På samme måde kan en person, der ønsker at forbedre deres sproglige intelligens, læse mere og øve sig på at skrive og tale på en mere klar og forståelig måde.

Konklusion

Gardners teori om multiple intelligenser har haft stor indflydelse på undervisningspraksis over hele verden. Teorien har bidraget til en anerkendelse af, at der er mange forskellige former for intelligens, og at hver af disse former er lige vigtige for menneskers udvikling og trivsel. Ved at tage højde for forskellige former for intelligens kan undervisere give eleverne en diversitet i læringsmiljøer og læringserfaringer, der i sidste ende kan øge deres motivation og præstation.

Søgeord søgt af brugere: Type of intelligence test, Multiple intelligences test based on howard gardner’s mi model

Se videoen om “howard gardners 9 intelligenser”

You Think You Are Smart? There Are 9 Types of Intelligence!

se mere: themtraicay.com

Billeder relateret til howard gardners 9 intelligenser

You Think You Are Smart? There Are 9 Types of Intelligence!
You Think You Are Smart? There Are 9 Types of Intelligence!

Type of intelligence test

Introduktion

Intelligens kan defineres som evnen til at lære, forstå og anvende viden og færdigheder til at løse problemer og tage beslutninger. Intelligens test er designet til at måle en persons kognitive evner og er blevet brugt i mange år som en måde at evaluere en persons intellektuelle evner. Der er forskellige typer intelligens test, som fokuserer på forskellige aspekter af intelligens.

Denne artikel vil give en oversigt over forskellige typer intelligens test og forklare, hvad de måler. Der vil også være en FAQ-sektion i slutningen af ​​artiklen.

Typer af intelligens test

1. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) er en af ​​de mest anvendte intelligens test på verdensplan. Det blev oprindeligt udviklet af psykologen David Wechsler i 1955 og er designet til at måle intelligens hos voksne. WAIS består af flere subtests, der måler forskellige kognitiv færdigheder, såsom verbal forståelse, arbejdshukommelse, visuel forståelse og præstationsfærdigheder.

2. Stanford-Binet Intelligence Scale

Stanford-Binet Intelligence Scale er en anden populær intelligens test. Den blev oprindeligt udviklet af psykolog Alfred Binet i Frankrig i starten af ​​1900’erne og blev senere revideret af psykolog Lewis Terman i USA i 1916. Stanford-Binet-testen er designet til at måle kognitiv kapacitet i forskellige områder, såsom beregning, visuel og rumlig opfattelse, verbal og auditive opfattelse, korttids hukommelse og analyse af visuelle mønstre.

3. Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities

Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities er en anden populær intelligens test. Det er en af ​​de mest anvendte kognitive test ved diagnosticering af indlæringsvanskeligheder og vedvarende neurologiske problemer hos børn og voksne. Testen består af flere subtests, der måler forskellige kognitive færdigheder som talforståelse, skriftforståelse, visuel opfattelse og hukommelse.

4. Kaufman Assessment Battery for Children (KABC)

Kaufman Assessment Battery for Children er en test, der primært er designet til børn. Det blev udviklet af psykolog Alan Kaufman og er designet til at måle en lang række kognitive færdigheder, herunder verbal forståelse, visuel opfattelse, tankegang og proces hastighed. KABC testen anvendes typisk til at diagnosticere indlæringsvanskeligheder eller neurologiske sygdomme hos børn.

5. Cattell Culture Fair Intelligence Test

Cattell Culture Fair Intelligence Test blev udviklet af psykolog Ray Cattell og er designet til at måle kognitive færdigheder uafhængigt af kulturelle og sproglige barrierer. Testen består af flere subtests, der måler forskellige kognitive færdigheder, såsom figuropløsning, klassifikation af objekter og matematiske evner.

Hvad måler intelligens test?

Intelligens test måler typisk flere forskellige kognitive færdigheder. Nogle af de færdigheder, der måles af intelligens test inkluderer:

1. Verbal forståelse – Måler en persons evne til at forstå ords betydninger og bruge sprog korrekt.

2. Rumlig opfattelse – Måler en persons evne til at forstå og manipulere visuelle billeder i hjernen.

3. Numerisk evne – Måler en persons evne til at forstå og løse matematiske problemer.

4. Korttids hukommelse – Måler en persons evne til at huske information i kort tid (typisk mindre end et minut).

5. Langtids hukommelse – Måler en persons evne til at huske information i længere tid (typisk mere end et minut).

6. Proces hastighed – Måler en persons evne til at behandle information hurtigt og effektivt.

7. Arbejdshukommelse – Måler en persons evne til at holde og manipulere information i kort tid (typisk mindre end et minut).

Hvordan udføres intelligens test?

Intelligens test udføres typisk ved hjælp af papir og blyant tests, der består af en række spørgsmål og opgaver. Testen kan også udføres på en computer. En uddannet professionel vil administrere testen og vurdere resultaterne.

Testen kan tage alt fra en time til flere timer at gennemføre og kan udføres som en gruppe test eller individuel test. Testpersonen vil typisk blive givet instruktioner om, hvad de skal gøre, og de vil blive bedt om at besvare en række spørgsmål og opgaver.

Vigtigheden af intelligens test

Intelligens test kan have en række forskellige anvendelser. Nogle af de anvendelser inkluderer:

1. Uddannelsesmæssige formål – Intelligens test kan hjælpe lærere og skoleadministratorer med at identificere elever med indlæringsvanskeligheder og give dem de nødvendige ressourcer for at hjælpe dem.

2. Arbejdsmæssige formål – Intelligens test kan hjælpe arbejdsgivere med at identificere potentielle ansatte med høj intelligens og kognitive evner.

3. Diagnostiske formål – Intelligens test kan også hjælpe læger med at diagnosticere neurologiske sygdomme, indlæringsvanskeligheder og andre kognitive problemer.

FAQs

Q: Hvordan kan jeg forberede mig på en intelligens test?

A: Da intelligens test er designet til at måle en persons naturlige færdigheder, er der ikke rigtig noget, du kan gøre for at forberede dig på en intelligens test. Det er bedst at gå ind i testen med et åbent sind og tage sig tid til at læse og forstå instruktionerne.

Q: Hvad er en IQ-score?

A: En IQ-score er en numerisk værdi, der bruges til at angive en persons intelligensniveau. IQ-scoren udregnes ved hjælp af resultaterne fra en intelligens test. Gennemsnits IQ-scoren er typisk 100, og en score over 130 betragtes som meget høj.

Q: Er intelligens test pålidelige?

A: Ja, intelligens test er generelt betragtet som pålidelige målinger af en persons kognitive evner, og de bruges ofte til at diagnosticere indlæringsvanskeligheder og neurologiske sygdomme.

Q: Hvad betyder det, hvis jeg scorer lavt på en intelligens test?

A: Hvis du scorer lavt på en intelligens test, betyder det ikke, at du er mindre intelligent end andre mennesker. Der kan være forskellige årsager til en lav IQ-score, såsom stress, træthed eller manglende interesse i testen. Det er vigtigt at huske, at en lav IQ-score ikke definerer en persons intellektuelle evner.

Konklusion

Intelligens test er en effektiv måde at måle en persons kognitive evner og forstå dets stærke og svage sider. Der er forskellige typer intelligens test, der fokuserer på forskellige aspekter af intelligens, og de kan bruges til en række forskellige formål. Det er vigtigt at huske, at IQ-score ikke definerer en persons intellektuelle evner, og at en lav score ikke nødvendigvis betyder, at en person er mindre intelligent end andre.

Multiple intelligences test based on howard gardner’s mi model

I denne artikel vil vi diskutere en type test, der vurderer dine forskellige intelligenser baseret på Howard Gardners MI-model. Vi vil også se på, hvordan denne type test er udformet, og hvordan den kan blive brugt til at forbedre dit liv.

Howard Gardners Multiple Intelligencer er blevet en af de mest populære teorier om intelligens i det 21. århundrede. Ifølge teorien kan intelligens ikke kun måles ved skolepræstationer og standardiserede tests. Gardner argumenterer for, at intelligens består af otte forskellige komponenter, og at mennesker kan være stærke i nogle af disse intelligenser og svagere i andre.

De otte intelligenser er:

1. Verbal/Lingvistisk intelligens: den evne til at udtrykke sig med ord og at forstå andres sprog.
2. Logisk/Matematisk intelligens: den evne til at løse problemer logisk og matematisk.
3. Visuel/Rumlige intelligens: den evne til at tænke i billeder og rumlige relationer.
4. Kroppen/Kinestetisk intelligens: den evne til at bevæge sig og koordinere kroppen.
5. Musikalsk/Rytme intelligens: den evne til at tænke i musikalsk former.
6. Interpersonel intelligens: den evne til at forstå og kommunikere med andre.
7. Intrapersoneal intelligens: den evne til at forstå ens egne følelsesmæssige tilstand.
8. Naturlige intelligens: den evne til at forstå og forholde sig til naturen.

Ifølge Gardner kan intelligenserne opdeles i to typer: personlige intelligenser og generelle intelligenser. De tre første intelligenser (verbal/lingvistisk, logisk/matematisk og visuel/rumlige) er generelle intelligenser, som alle mennesker har brug for at overleve og trives i samfundet. De sidste fem intelligenser (kroppen/kinestetisk, musikalsk/rytmisk, interpersonel, intrapersonel og naturlig) er personlige intelligenser, som er mere baseret på ens individuelle interesser og evner.

Hvorfor tage en MI-test?

En MI-test kan give dig en bedre forståelse af dine stærke og svage sider. Det kan hjælpe dig med at identificere dine personlige intelligenser og give dig indsigt i, hvilke karrierer eller fritidsaktiviteter der mere passer til din personlighedstype.

MI-test kan også hjælpe dig med at forbedre dine svage sider. Hvis du for eksempel finder ud af, at du er svag i den verbale/lingvistiske intelligens, kan du øve dig på at læse mere og tage en skrivekurser for at styrke området. Hvis du opdager, at du er svag i den musikalske intelligens, kan du begynde at lytte til og spille mere musik for at styrke det område.

Hvordan er MI-testen designet?

MI-testene er designet til at evaluere, hvor stærk du er i hver af de otte intelligenser. Testen kan tage flere forskellige former, men de fleste test være multiple-choice-spørgsmål og/eller scenarier, som du skal vurdere din respons på.

For eksempel kan en test spørge dig, hvordan du vil løse et problem eller hvordan du vil reagere på en given situation. Dine svar vil derefter blive analyseret, og du vil blive tildelt en score for hver intelligens.

Det er vigtigt at huske, at en MI-test ikke er helt præcis og kan give fejl. Testen kan også være påvirket af faktorer som træthed eller andre forstyrrelser. Derudover kan spørgsmålene i testen afhænge af kulturbetinget viden, sprog og tradition.

Hvordan kan du bruge resultaterne af en MI-test?

Når du får dine resultater, skal du se på, hvilke intelligenser der er dine stærke sider og dine svagheder. Derefter kan du identificere, hvilke karrierer der passer bedre til dig afhængigt af dine stærke intelligenser.

Hvis du for eksempel er stærk i den kinestetiske intelligens, kan du overveje en karriere inden for sport eller underholdning. Hvis du er stærk i den verbale intelligens, kan du overveje at blive forfatter, journalist eller kommunikations specialist. Uden en forteståelse af dine intelligenser kan det ske, at en person går igennem hele deres uddannelse og carriere og ikke bruge deres styrker i deres job, mens du imodsætning kan have en begrænset tankegang, hvis man ikke kan se andre muligheder til en karriere.

Selvom din test kan give indikationer på tidligere oplevelser, så er det bare en start i forståelsen af ens intelligenser. Din styrke og passioner, vil også kunne udvikles og ændres over tid. En af fordelene ved at tage en MI-test er at give dig et udgangspunkt for at undersøge, hvad du vil gøre i dit liv og gøre opmærksom på, hvilke områder du skal arbejde på.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kan MI-testen bestemme min intelligensscore?

Nej, MI-testen kan ikke bestemme din intelligensscore. Teorien om Multiple Intelligenser af Howard Gardner skelner mellem otte forskellige intelligenser, som alle er lige værdifulde. MI-testen hjælper dig til at identificere dine stærke og svage intelligenser og hjælpe dig med at udtrykke, forbedre eller udvide dem.

2. Hvilken type spørgsmål vil en MI-test have?

Typisk vil en MI-test indeholde spørgsmål eller scenarier, som kræver, at du evaluerer, hvilken reaktion du har på en bestemt situation. Testen vil evaluere, hvordan du tænker og håndterer forskellige arter af problemer.

3. Hvordan kan jeg bruge resultaterne af en MI-test?

En MI-test hjælper dig med at identificere dine stærke og svage sider, i de 8 intelligenser. Du kan bruge resultaterne af testen til at vælge karrierer eller fritidsaktiviteter, der er mere i overensstemmelse med dine styrker, eller til at identificere områder, hvor du kan forbedre din intelligenser.

4. Kan MI-testen få mig til at blive bedre udenfor de 8 intelligenser?

En MI-test kan hjælpe dig med at identificere dine styrker og svagheder, selvom testen ikke kan afdække alle aspekter af din personlighed og nytte. Du kan bruge resultaterne til at arbejde hårdere på de områder, hvor du har svækket intelligens og derved forbedre dig selv generelt.

5. Hvor nøjagtig er en MI-test?

MI-test er ikke fuldstændigt nøjagtig, da resultatet kan blive påvirket af faktorer som træthed eller andre forstyrrelser. Derudover kan spørgsmålene i testen afhænge af individuel tollerance for kulturbetinget færdigheder. MI-test er ikke en konkret nøjagtig test, men det hjælper dig med begyndelsen til en forståelse af din person og din intelligenser.

Konklusion

Howard Gardners MI-teori om intelligens giver en flerdimensionel tilgang til evaluering af menneskelig intelligens. MI-testen kan give en god analyse af indikatorerne for ens styrker og svagheder i de 8 forskellige intelligenser, selvom det er vigtigt at huske, at testen og metoden ikke kan være fuldstændig nøjagtig og omfattende. Når testens resultater er fundet, kan du bruge resultaterne som udgangspunktet i, hvordan du kan komme videre i din udvikling, hvad enten du vil styrke dine allerede eksisterende intelligenser, afdække nye og ukendte styrker eller mulige karrierer og valg både erhvervs- og fritidsmæssigt, der matcher dig.

Du kan se flere oplysninger om howard gardners 9 intelligenser her.

Se mere information her: Seneste 25 artikler til dig

så du har læst emneartiklen howard gardners 9 intelligenser. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 95 howard gardners 9 intelligenser

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.