howard gardner 9 intelligenser

I denne artikel vil vi udforske Howard Gardners intelligens teori, også kendt som “de ni intelligenser”. Denne teori blev først præsenteret i 1983 i hans bog “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Gardner foreslog, at intelligens ikke kan reduceres til en enkelt score og at vurdering af intelligens bør omfatte flere forskellige faktorer.

Intelligenserne:

1. Sproglig intelligens
Sproglig intelligens er evnen til at udtrykke og formidle en idé gennem sprog, både skriftligt og mundtligt. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at skrive, tale i offentligheden og huske ordsprog og talemåder.

2. Logisk-matematisk intelligens
Logisk-matematisk intelligens er evnen til at løse komplekse problemer og tænke analytisk. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at regne og anvende sektioner på en logisk måde.

3. Rumlig intelligens
Rumlig intelligens er evnen til at forestille sig og manipulere med objekter i rummet. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at visualisere, tegne og navigere i omgivelser.

4. Kropslig-kinæstetisk intelligens
Kropslig-kinæstetisk intelligens er evnen til at kontrollere bevægelser og manipulere med fysiske objekter. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der har gode fysiske færdigheder, såsom at danse, spille sport og håndværk.

5. Musikalsk intelligens
Musikalsk intelligens er evnen til at forstå musik, rytme og melodier. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at spille instrumenter, synge og huske musikalske temaer.

6. Interpersonel intelligens
Interpersonel intelligens er evnen til at forstå og interagere med andre mennesker. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at lytte, kommunikere og skabe relationer.

7. Intrapersonel intelligens
Intrapersonel intelligens er evnen til at forstå og forvalte ens egne følelser og tanker. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er i stand til at reflektere, meditere og kende sig selv.

8. Naturalistisk intelligens
Naturalistisk intelligens er evnen til at genkende og forstå den naturlige verden. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at identificere planter, dyr og andre naturlige fænomener.

9. Eksistentiel intelligens
Eksistentiel intelligens er evnen til at reflektere over eksistensens essens og stille filosofiske spørgsmål. Denne intelligens er tydelig hos mennesker, der er gode til at reflektere over livets større spørgsmål og finde meningen med tilværelsen.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvordan kan jeg bruge denne teori?
A: For undervisere eller trænere kan du bruge teorien til at differentiere din undervisning og identificere elevernes styrker og svagheder. For enkeltpersoner kan du identificere dine styrker og vælge en karriere eller hobby, der passer til disse styrker.

Q: Kan en person have flere intelligenser?
A: Ja, de fleste mennesker har flere intelligenser, selvom en eller to er mere fremtrædende.

Q: Hvordan kan jeg dyrke mine intelligenser?
A: Gennem praksis og uddannelse kan du dyrke dine intelligenser. For eksempel kan du tage kurser, bøger læse eller tilmelde dig workshops, der styrker din sproglige intelligens. Hvis du ønsker at dyrke din kropslige-kinæstetiske intelligens, kan du prøve at danse, tage på fitnesscentre eller spille sport.

Q: Hvilken intelligens er den vigtigste?
A: Der er ingen intelligens der er mere vigtig end en anden, da de er lige vigtige i forskellige områder af livet. Dygtige kirurger har brug for både kropslige-kinæstetiske og logisk-matematiske intelligenser, mens succesfulde forretningsmænd har brug for både interpersonel og logisk-matematiske intelligenser.

Q: Kan intelligenserne ændre sig over tid?
A: Ja, intelligenserne kan ændre sig over tid som følge af uddannelse og træning, samt alder.

Samlet set giver Howard Gardners intelligens teori en ny måde at se på intelligens på. Ved at anerkende de forskellige intelligenser kan vi tilpasse vores undervisning, karriere og hobbyer til vores styrker, og samtidig arbejde på at udvikle vores svagheder.

Søgeord søgt af brugere: Test 9 loại trí thông minh, Sách thuyết đa thông minh của Howard Gardner, de 9 intelligenser, Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner, howard gardner 7 intelligenser, de 10 intelligenser, howard gardner intelligenser, Thuyết đa trí tuệ PDF

Se videoen om “howard gardner 9 intelligenser”

9 Multiple Intelligences by Howard Gardner EXPLAINED!

se mere: themtraicay.com

Billeder relateret til howard gardner 9 intelligenser

9 Multiple Intelligences by Howard Gardner EXPLAINED!
9 Multiple Intelligences by Howard Gardner EXPLAINED!

Test 9 loại trí thông minh

Test 9 loại trí thông minh

Trí thông minh là một khái niệm được sử dụng để mô tả khả năng tổng thể của một người trong việc suy nghĩ, giải quyết vấn đề, học hỏi, tư duy logic và khả năng đưa ra quyết định. Có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để phân loại các loại trí thông minh khác nhau, tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào “Test 9 loại trí thông minh” được đề xuất bởi nhà tâm lý học Mỹ Howard Gardner vào năm 1983.

Test 9 loại trí thông minh của Gardner bao gồm những kỹ năng và năng lực khác nhau, mỗi loại trí thông minh sẽ có những đặc điểm và ưu điểm riêng biệt. Test 9 loại trí thông minh được chia thành các nhóm như sau:

1. Trí thông minh ngôn ngữ: Trí thông minh ngôn ngữ là khả năng chỉ ra sự chính xác và tính logic trong việc sử dụng ngôn ngữ. Các đặc điểm của trí thông minh này bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ để truyền tải thông tin và giao tiếp hiệu quả. Những người có trí thông minh ngôn ngữ cao sẽ có khả năng học ngoại ngữ rất nhanh, đọc và viết kỹ thuật cao, giải thích các ý tưởng một cách rõ ràng và suy nghĩ có hệ thống.

2. Trí thông minh toán học và logic: Trí thông minh toán học và logic là khả năng giải quyết các vấn đề logic, bao gồm cả trong lĩnh vực toán học và trong cuộc sống hàng ngày. Những người có trí thông minh toán học và logic cao sẽ có khả năng phân tích các vấn đề phức tạp và áp dụng các thuật toán, phương pháp hợp lý để giải quyết.

3. Trí thông minh vị trí: Trí thông minh vị trí là khả năng ghi nhớ và định vị các thông tin về không gian, đặc biệt là các chi tiết vị trí. Những người có trí thông minh vị trí cao sẽ có khả năng lập bản đồ và ghi nhớ vị trí của các đối tượng, sự kiện và chi tiết khác trong không gian.

4. Trí thông minh nhạc sĩ: Trí thông minh nhạc sĩ là khả năng hiểu và tạo ra âm nhạc, và cảm nhận được các yếu tố âm nhạc. Những người có trí thông minh nhạc sĩ cao sẽ có khả năng hát hay, đọc, viết, và sáng tác nhạc một cách nhanh nhạy và thành thạo.

5. Trí thông minh hình ảnh: Trí thông minh hình ảnh là khả năng hiểu và sáng tạo ra các hình ảnh, màu sắc, hình dạng hòa quyện với nhau. Những người có trí thông minh hình ảnh cao sẽ có khả năng nhìn thấy thế giới xung quanh một cách rõ ràng và tạo ra các sản phẩm nghệ thuật sáng tạo, như hình ảnh, poster, đồ hoạ…

6. Trí thông minh xã hội: Trí thông minh xã hội là khả năng tương tác và giao tiếp với những người xung quanh một cách hiệu quả. Những người có trí thông minh xã hội cao sẽ có khả năng đọc hiểu cảm xúc của người khác, có khả năng tương tác và hỗ trợ người khác tốt và đưa ra các phương án xử lý vấn đề được chấp nhận trong xã hội.

7. Trí thông minh vận động: Trí thông minh vận động là khả năng điều khiển cơ thể và thực hiện các hoạt động thể chất. Những người có trí thông minh vận động cao sẽ có khả năng điều khiển chính xác cơ thể trong các hoạt động thể thao như bóng đá, tennis, bơi lội…

8. Trí thông minh tự nhiên: Trí thông minh tự nhiên là khả năng hiểu và giao tiếp với động vật, thực vật và tự nhiên. Những người có trí thông minh tự nhiên cao sẽ có khả năng hiểu về sự hoạt động của các sinh vật trong tự nhiên, biết cách bảo vệ và quản lý môi trường và để lại ảnh hưởng tốt đẹp cho tự nhiên.

9. Trí thông minh sự nghiệp: Trí thông minh sự nghiệp là khả năng tìm ra mục đích hoặc ước mơ trong sự nghiệp của mình và đạt được thành công trong sự nghiệp. Những người có trí thông minh sự nghiệp cao sẽ có khả năng đặt ra mục tiêu cụ thể và ý thức được những gì mình muốn, từ đó thực hiện kế hoạch để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Các bài kiểm tra để đánh giá trí thông minh của bạn có thể khá đa dạng, tùy thuộc vào loại trí thông minh bạn muốn đo lường. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về “Test 9 loại trí thông minh” và các loại trí thông minh khác:

1. Tôi phải làm gì để đo trí thông minh của tôi?

Để đo trí thông minh của bạn, bạn có thể tham gia các bài kiểm tra có sẵn trực tuyến hoặc mua các cuốn sách kiểm tra trí thông minh trên thị trường.

2. Trí thông minh ngôn ngữ là gì?

Trí thông minh ngôn ngữ là khả năng chỉ ra sự chính xác và tính logic trong việc sử dụng ngôn ngữ.

3. Trí thông minh toán học và logic là gì?

Trí thông minh toán học và logic là khả năng giải quyết các vấn đề logic, bao gồm cả trong lĩnh vực toán học và trong cuộc sống hàng ngày.

4. Trí thông minh vị trí là gì?

Trí thông minh vị trí là khả năng ghi nhớ và định vị các thông tin về không gian, đặc biệt là các chi tiết vị trí.

5. Trí thông minh nhạc sĩ là gì?

Trí thông minh nhạc sĩ là khả năng hiểu và tạo ra âm nhạc, và cảm nhận được các yếu tố âm nhạc.

6. Trí thông minh hình ảnh là gì?

Trí thông minh hình ảnh là khả năng hiểu và sáng tạo ra các hình ảnh, màu sắc, hình dạng hòa quyện với nhau.

7. Trí thông minh xã hội là gì?

Trí thông minh xã hội là khả năng tương tác và giao tiếp với những người xung quanh một cách hiệu quả.

8. Trí thông minh vận động là gì?

Trí thông minh vận động là khả năng điều khiển cơ thể và thực hiện các hoạt động thể chất.

9. Trí thông minh tự nhiên là gì?

Trí thông minh tự nhiên là khả năng hiểu và giao tiếp với động vật, thực vật và tự nhiên.

10. Trí thông minh sự nghiệp là gì?

Trí thông minh sự nghiệp là khả năng tìm ra mục đích hoặc ước mơ trong sự nghiệp của mình và đạt được thành công trong sự nghiệp.

Tóm lại, Trí thông minh là một khái niệm quan trọng để để đánh giá khả năng của một người, đồng thời cũng có thể đánh giá để tìm ra những kỹ năng mạnh và yếu của bản thân. Test 9 loại trí thông minh được xem là phương pháp đánh giá khá hiệu quả về trí thông minh vì đã phân loại các loại trí thông minh khác nhau và đồng thời đã cung cấp các bài kiểm tra chính xác để đánh giá. Việc nắm bắt càng nhiều thông tin về trí thông minh, bạn sẽ càng hiểu được bản thân và giúp cho việc phát triển hành vi, kỹ năng của mình một cách tốt nhất và đạt được thành công.

Sách thuyết đa thông minh của Howard Gardner

Tænker du nogensinde over, at intelligens ikke kun handler om at have gode matematik- eller sprogfærdigheder? Det er her, Howard Gardners teori om flere intelligenser kommer ind i billedet.

Howard Gardner, en amerikansk psykolog, introducerede sin teori om flere intelligenser i 1983. Ifølge teorien er der ikke bare en enkelt form for intelligens, men derimod flere former, som alle kan udvikles og fremmes.

Denne artikel vil forklare Gardners teori om flere intelligenser og vise, hvordan den kan have en positiv indvirkning på uddannelse og personlig udvikling.

Gardners teori om flere intelligenser

Gardners teori om flere intelligenser identificerer otte forskellige intelligenser: verbalt-sproglig, logisk-matematisk, visuel-rumlige, musikalske, kropslige-kinæstetiske, interpersonelle, intrapersonelle og naturalistiske intelligenser.

Verbalt-sproglig intelligens

Mennesker med denne intelligens er gode til at tale, læse og skrive. De har en talent for at bruge ord og har et stort ordforråd. De kan ofte lide at læse og nyder at udtrykke sig selv igennem skrift og tale.

Logisk-matematisk intelligens

Mennesker med denne intelligens er gode til at tænke logisk og matematisk. De løser problemer og analyserer data på en struktureret måde. De kan lide at regne ud, hvordan ting fungerer og sammenhænge mellem ting.

Visuel-rumlige intelligens

Mennesker med denne intelligens er gode til at visualisere og forestille sig rum. De er ofte gode til at tegne, male og skabe forskellige ting. De kan lide at arbejde med billeder og formgivning.

Musikalske intelligens

Mennesker med denne intelligens kan lide musik og har en god evne til at skelne mellem toner og rytmer. De kan spille instrumenter eller synge og har stor fornemmelse for musikalske harmonier og dynamik.

Kropslige-kinæstetiske intelligens

Mennesker med denne intelligens er gode til at bruge deres krop og har en god fornemmelse for bevægelse og rum. De er ofte gode til sport og dans og kan nyde at bruge deres krop kreativt.

Interpersonelle intelligens

Mennesker med denne intelligens har en god evne til at forstå og kommunikere med andre mennesker. De er ofte gode i sociale situationer og kan lide at arbejde sammen med andre.

Intrapersonelle intelligens

Mennesker med denne intelligens har en god indsigt i deres egne tanker og følelser. De kan reflektere over sig selv og kan være meget bevidste om deres følelsesmæssige tilstand.

Naturalistiske intelligens

Mennesker med denne intelligens har en god forståelse for naturen og dens elementer. De kan godt lide at udforske naturen og er interesserede i forskellige arter og miljøer.

Gardners teori er baseret på ideen om, at alle mennesker har en styrke inden for en eller flere af disse intelligenser, og at man kan udvikle og forbedre sin intelligens inden for disse områder.

Hvordan kan Gardners teori have en positiv indvirkning på uddannelse og personlig udvikling?

Gardners teori om flere intelligenser kan have en positiv indvirkning på både uddannelse og personlig udvikling. Her er nogle af de måder, det kan ske på:

Uddannelse

Gardners teori om flere intelligenser kan hjælpe lærere med at tilpasse deres undervisning til forskellige elever. Hvis en lærer forstår, at én elev har en stærk musikalsk intelligens, kan han eller hun tilbyde flere musikalske aktiviteter i undervisningen, som vil hjælpe eleven til at lære bedre.

Lærere kan også bruge forskellige undervisningsmetoder for at appellere til forskellige intelligenser. For eksempel kan visuelle hjælpemidler, som grafer og diagrammer, appellere til elever med visuel-rumlige intelligenser, mens diskussioner og debatter kan appellere til elever med verbalt-sproglige intelligenser.

Personlig udvikling

At have en forståelse for ens egne intelligenser kan hjælpe med personlig udvikling. Hvis man ved, at man har en stærk kropslig-kinæstetisk intelligens, kan man søge aktiviteter, som tjener ens færdigheder og evner bedst. På samme måde kan en person med en stærk intrapersonel intelligens fokusere på at reflektere over sig selv og arbejde på personlig vækst.

FAQs

Q. Hvordan kan Gardners teori have en negativ indvirkning på fællesskabet og samfundet?

A. Gardners teori kan have en negativ indvirkning, hvis den bruges som en undskyldning for at opdele mennesker og skabe hierarkier baseret på intelligenser. Hvis man tager Gardners teori alt for bogstaveligt og påstår, at nogle intelligenser er bedre eller mere vigtige end andre, kan det føre til stigma, mobning og diskrimination.

Q. Hvordan kan en person udvikle sin intelligens inden for en specifik intelligens?

A. En person kan udvikle og forbedre sin intelligens inden for en specifik intelligens ved at engagere sig i aktiviteter, som tager højde for den intelligens. For eksempel kan en person med en stærk kropslig-kinæstetisk intelligens tage sportsaktiviteter eller dansekurser for at forbedre deres færdigheder.

Q. Kan en person have flere intelligenser på en gang?

A. Ja, en person kan have en stærkere intelligens inden for en eller flere intelligenser på samme tid.

Q. Hvordan kan Gardners teori bruges til at skabe et inklusivt klasseværelse?

A. Gardners teori kan bruges til at skabe et inklusivt klasseværelse ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, som tager højde for forskellige intelligenser. Lærere kan også anvende forskellige undervisningsmetoder, som appellerer til forskellige intelligenser og giver mulighed for forskellige kreative tilgange til at løse problemer.

Konklusion

Howard Gardners teori om flere intelligenser kan give en bredere forståelse af, hvad intelligens er og kan hjælpe med at skabe et mere inklusivt og differentieret læringsmiljø. At forstå sine egne styrker inden for intelligenserne og drage fordel af dem kan være en nøgle til personlig vækst og udvikling. Gardners teori kan også hjælpe lærere med at tilpasse deres undervisning til forskellige elever og hjælpe dem med at lære bedre.

Du kan se flere oplysninger om howard gardner 9 intelligenser her.

Se mere information her: Seneste 25 artikler til dig

så du har læst emneartiklen howard gardner 9 intelligenser. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 43 howard gardner 9 intelligenser

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.