Hoe Vermeld Je Een Bron – Stappen Voor Correcte Bronvermelding

Apa Bronvermelding In Word

Keywords searched by users: hoe vermeld je een bron hoe vermeld je een bron van een website, hoe vermeld je een bron in de tekst, hoe maak je een bronvermelding in word, bronvermelding voorbeeld, wat is een bronvermelding, bronvermelding werkstuk, bronvermelding apa, wat is een bron van een tekst

1. Het belang van het vermelden van bronnen

Het vermelden van bronnen is een essentieel onderdeel van elke vorm van onderzoek of academisch werk. Het dient verschillende doelen, maar het belangrijkste is het voorkomen van plagiaat en het bieden van erkenning aan de oorspronkelijke auteur.

Plagiaat, het kopiëren of stelen van het werk van anderen zonder de juiste referenties te geven, is ten strengste verboden en wordt beschouwd als een ernstige schending van academische en ethische normen. Het vermelden van bronnen geeft aan welk werk of welke ideeën afkomstig zijn van andere auteurs, waardoor je de nodige erkenning geeft aan hun intellectuele eigendom.

Bovendien versterkt het vermelden van bronnen de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van je eigen werk. Door te laten zien dat je je onderzoek hebt gedaan en hebt gebouwd op de kennis van anderen, geef je je argumenten en claims meer waarde en ondersteuning.

Het correct vermelden van bronnen laat ook zien dat je academische integriteit waardeert en respect hebt voor het werk van anderen. Het getuigt van eerlijkheid en verantwoordelijkheid in je eigen academische inspanningen.

2. APA-stijl en bronvermelding

Een veelgebruikte stijl voor bronvermelding is de APA-stijl (American Psychological Association). Deze stijl biedt richtlijnen voor het correct vermelden van verschillende soorten bronnen, zowel in de tekst als in de literatuurlijst.

Bij het gebruik van de APA-stijl moet je in-text citaten gebruiken om aan te geven waar je informatie vandaan komt. Dit doe je door de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie tussen haakjes weer te geven. Bijvoorbeeld: (Jansen, 2019). Als er geen auteur bekend is, gebruik je de titel van het werk.

Daarnaast moet je een literatuurlijst maken aan het einde van je werk. In de literatuurlijst geef je alle gebruikte bronnen op volgens de APA-stijl, inclusief informatie zoals de auteursnamen, de publicatiedatum, de titel van het werk en het publicerende instituut of de uitgeverij.

3. Bronvermelding van boeken volgens de APA-stijl

Wanneer je een boek vermeldt volgens de APA-stijl, moet je de volgende informatie opnemen:

 • Auteur(s): geef de achternaam en initialen van de auteur(s).
 • Jaartal: geef het jaar van publicatie.
 • Titel: vermeld de titel van het boek.
 • Uitgeverij: geef de naam van de uitgeverij.

Een voorbeeld van een boekverwijzing volgens de APA-stijl zou er als volgt uitzien:

Auteur, A. A. (Jaartal). Titel van het boek. Uitgeverij.

4. Bronvermelding van websites volgens de APA-stijl

Het vermelden van websites volgens de APA-stijl vereist het volgende:

 • Auteur(s): vermeld de naam van de auteur(s), indien beschikbaar.
 • Jaartal: geef het jaar waarin de website is gepubliceerd of bijgewerkt.
 • Titel van de webpagina: vermeld de titel van de specifieke pagina die je hebt geraadpleegd.
 • URL: voeg de URL van de website toe.

Een voorbeeld van een websiteverwijzing volgens de APA-stijl zou er als volgt uitzien:

Auteur, A. A. (Jaartal). Titel van de webpagina. Geraadpleegd op dd-mm-jjjj, van < URL >

5. Verwijzen naar een bron binnen een bron (indirecte verwijzing)

Soms is het nodig om te verwijzen naar een bron die wordt genoemd in een andere bron, bijvoorbeeld wanneer je een secundaire bron gebruikt. In dit geval moet je zowel de oorspronkelijke bron als de geraadpleegde bron correct vermelden.

Je kunt dit doen door de auteur van de oorspronkelijke bron te noemen in de in-text citatie, gevolgd door “geciteerd in” en de naam van de auteur van de bron die je hebt geraadpleegd.

In de literatuurlijst vermeld je alleen de bron die je daadwerkelijk hebt geraadpleegd, niet de oorspronkelijke bron.

6. Verwijzen naar een bron zonder auteur volgens de APA-stijl

Als een bron geen specifieke auteur heeft, moet je de titel van het werk gebruiken in plaats van de auteursnaam bij het vermelden ervan in de literatuurlijst. Zorg ervoor dat je de titel op de juiste manier alfabetisch rangschikt.

Als er in de tekst een in-text citatie moet worden gedaan, gebruik je een verkorte versie van de titel. Voor langere titels kun je ook een verkorte versie van de titel tussen aanhalingstekens gebruiken.

7. APA-stijl bronvermelding voor specifieke situaties

Naast het vermelden van boeken en websites zijn er ook specifieke richtlijnen voor het vermelden van bronnen in andere situaties.

Bij het vermelden van meerdere auteurs moeten alle auteurs worden genoemd in de bronvermelding, in de volgorde waarin ze op het werk worden weergegeven.

Als een organisatie als auteur fungeert, gebruik je de volledige naam van de organisatie in de plaats van een individuele auteursnaam.

Voor persoonlijke communicatie, zoals e-mails of interviews, geef je de initialen en achternaam van de afzender, de exacte datum van de communicatie en een beschrijving van de aard van de communicatie.

Voor het verwijzen naar een samengesteld werk, zoals een hoofdstuk in een boek met verschillende auteurs, vermeld je de bijdrage en de auteurs van het specifieke hoofdstuk, gevolgd door de redacteur(en) van het boek.

8. Belangrijke richtlijnen en tips voor bronvermelding

Hier zijn enkele extra richtlijnen en tips om in gedachten te houden bij het vermelden van bronnen:

 • Gebruik paginanummers bij in-text citaten wanneer je een specifieke passage of citaat vermeldt.
 • Vermijd plagiaat door altijd de bronnen te vermelden waaruit je informatie hebt gehaald. Dit geldt voor zowel tekstuele inhoud als afbeeldingen, diagrammen of grafieken.
 • Maak gebruik van bronvermeldingssoftware zoals EndNote of Mendeley om het proces van bronvermelding te vergemakkelijken.

Het correct vermelden van bronnen is van cruciaal belang in academische en onderzoeksomgevingen. Door te verwijzen naar de bronnen die je hebt geraadpleegd, respecteer je de intellectuele eigendom van anderen, versterk je de geloofwaardigheid van je eigen werk en draag je bij aan het open en eerlijk delen van kennis.

FAQs

1. Hoe vermeld je een bron van een website?

Om een bron van een website correct te vermelden, moet je de naam van de auteur(s) (indien beschikbaar), het jaartal van publicatie, de titel van de webpagina, de URL en de datum waarop je de website hebt geraadpleegd vermelden.

2. Hoe vermeld je een bron in de tekst?

Om een bron in de tekst te vermelden, moet je de achternaam van de auteur(s) en het jaartal van publicatie tussen haakjes plaatsen. Als er geen auteur bekend is, gebruik je de titel van het werk.

3. Hoe maak je een bronvermelding in Word?

In Word kun je gebruikmaken van de functie “Bronvermelding” in de “Verwijzingen” tab om een bronvermelding te maken. Selecteer de juiste bronindeling (bijv. APA) en vul de gevraagde informatie in.

4. Wat is een bronvermelding?

Een bronvermelding is een verwijzing naar de bronnen die je hebt geraadpleegd bij het schrijven van academische of onderzoeksdocumenten. Het bevat alle nodige informatie om de bron te identificeren en te lokaliseren.

5. Wat is een bron van een tekst?

Een bron van een tekst is het materiaal of de informatie waaruit de tekst is afgeleid. Dit kan een boek, een artikel, een website of een ander soort publicatie zijn.

6. Wat is bronvermelding werkstuk?

Bronvermelding in een werkstuk verwijst naar het correct vermelden van alle gebruikte bronnen in het werkstuk, zowel in de tekst als in een aparte literatuurlijst. Dit omvat het vermelden van de auteursnamen, de titels van de bronnen en andere relevante informatie.

7. Wat is bronvermelding APA?

Bronvermelding volgens de APA-stijl is een specifieke manier om bronnen te vermelden in acad

Categories: Details 54 Hoe Vermeld Je Een Bron

APA bronvermelding in Word
APA bronvermelding in Word

Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website. Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum).Hoe vermeld je bronnen? Bronvermelding bestaat uit twee stappen: Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, de bronnenlijst ofwel literatuurlijst. In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.Wil je een gehele website als bron gebruiken, dan geef je de bronverwijzing in de tekst anders weer dan bij andere bronnen. In plaats van dat je de auteur en het publicatiejaar vermeldt, geef je als bronverwijzing van een website alleen de naam van de website weer, gevolgd door een spatie en de URL tussen haakjes.

Hoe Vermeld Je Bron In Een Tekst?

Hoe vermeld je bronnen in een tekst? Bronvermelding is een tweestapsproces. Ten eerste maak je aan het einde van je verslag een lijst met volledige vermeldingen van alle bronnen die je hebt gebruikt, dit wordt ook wel de bronnenlijst of literatuurlijst genoemd. Daarnaast maak je in de tekst telkens wanneer je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

Hoe Vermeld Je Internetbronnen?

Hoe vermeld je internetbronnen in een tekst? Als je een hele website als bron wilt gebruiken, dan dien je de bronvermelding anders weer te geven dan bij andere bronnen. In plaats van het vermelden van de auteur en het publicatiejaar, geef je slechts de naam van de website weer gevolgd door een spatie en de URL tussen haakjes. Het is belangrijk om de datum van de laatste toegang tot de website te noteren, bijvoorbeeld “29 september 2021”, om de bronvermelding compleet te maken.

Hoe Vermeld Je Een Bron Uit Een Boek?

Hoe vermeld je een bron uit een boek?
Om een bron uit een boek correct te vermelden, moet je in de tekst de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer opnemen. Bijvoorbeeld: (Achternaam auteur, jaartal, p. paginanummer). In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan. Een voorbeeld van deze vermelding zou zijn:
Achternaam, V. (jaartal). Titel van het boek. Plaats van publicatie: Uitgeverij.
Hopelijk verduidelijkt deze informatie hoe je bronnen uit boeken op de juiste manier kunt vermelden.

Hoe Vermeld Je Een Bron In Een Bron?

Hoe vermeld je een bron in een bron?

Als je de originele bron niet kunt vinden, moet je verwijzen naar deze bron via de andere bron. Dit wordt een indirecte verwijzing of een secundaire bron genoemd. In de verwijzing in de tekst voeg je zowel de auteurs van de originele bron als de auteurs van de secundaire bron toe. In de literatuurlijst plaats je alleen de door jou geraadpleegde bron.

Voorbeeld verwijzing in de tekst: (Auteur originele bron, jaartal originele bron, zoals geciteerd in Auteur secundaire bron, jaartal secundaire bron)

Voorbeeld literatuurlijst:
– Auteur secundaire bron (jaartal secundaire bron). Titel secundaire bron. Geraadpleegd op [datum] van [url].
– (Eventueel andere bronnen die je hebt geraadpleegd.)

Details 26 hoe vermeld je een bron

Apa-Stijl Opmaak Van De Literatuurlijst | Voorbeeld & Uitleg
Apa-Stijl Opmaak Van De Literatuurlijst | Voorbeeld & Uitleg
Tips Bij Het Maken Van Apa-Bronvermeldingen - Jouw Scriptiecoach
Tips Bij Het Maken Van Apa-Bronvermeldingen – Jouw Scriptiecoach
Bronnen, Bronvermeldingen En Bibliografieën Toevoegen Of Wijzigen - Microsoft Ondersteuning
Bronnen, Bronvermeldingen En Bibliografieën Toevoegen Of Wijzigen – Microsoft Ondersteuning
Bronvermeldingen Toevoegen In Een Word-Document - Microsoft Ondersteuning
Bronvermeldingen Toevoegen In Een Word-Document – Microsoft Ondersteuning
Bronnen, Bronvermeldingen En Bibliografieën Toevoegen Of Wijzigen - Microsoft Ondersteuning
Bronnen, Bronvermeldingen En Bibliografieën Toevoegen Of Wijzigen – Microsoft Ondersteuning
The Apa-Team: Zelfde Site, Verschillende Pagina'S
The Apa-Team: Zelfde Site, Verschillende Pagina’S

See more here: themtraicay.com

Learn more about the topic hoe vermeld je een bron.

See more: https://themtraicay.com/category/eten-en/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.