historiske personer i usa

Historiske personer i USA

USA har en lang og kompleks historie fyldt med mange betydningsfulde personer, der har påvirket landets udvikling og formet dets kultur og politik. Fra revolutionære og præsidenter til forfattere og aktivister, er der mange amerikanske personligheder, der er kendt og respekteret over hele verden for deres bidrag til samfundet og menneskeheden som helhed. Her er et kig på nogle af de mest kendte og indflydelsesrige amerikanske historiske personer.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin var en af ​​grundlæggerne af USA og en af ​​de mest kendte amerikanske videnskabsmænd. Han var også en dygtig forfatter, opfinder og diplomat. Under sin karriere opfandt Franklin bl.a. lynaflederen, sæbefremstillingsmetoden og briller med bifokale linser. Hans talenter som forfatter førte til hans rolle som redaktør af Pennsylvania Gazette og grundlægger af Poor Richard’s Almanack, der indeholdt mange af hans populære ordsprog. Han tjente også som en diplomat for USA under besøg i Frankrig og England, hvor han hjalp med at sikre støtte og alliancer for USA’s kamp for uafhængighed.

George Washington

George Washington var den første præsident i USA og kommandør i hæren under den amerikanske revolution. Han ledte de amerikanske styrker i krigen mod Storbritannien og hjalp med at sikre sejren i 1783. Han blev valgt som præsident i 1789 og blev genvalgt i 1792. Som præsident arbejdede han for at opbygge et stærkt og forenet USA og havde en stor rolle i udviklingen af en ny forfatning, der grundlagde landets regering. Hans manglende ambition for magt og ønske om at tjene landet gør ham stadig til en central figur i USAs historie.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln var præsident i USA under den amerikanske borgerkrig og lederen af ​​udfærdigelsen af den endelige afskaffelse af slaveriet i USA. Han blev valgt til præsident i 1860 og ledte landet gennem mange af sine største kriser, herunder den forfærdelige borgerkrig. Han sluttede krigen og vandt sejren for unionen, men blev myrdet, kort efter krigen sluttede. Lincoln er respekteret for sin store lederskab, medfølelse og hans bidrag til at bane vejen for frihed og lighed i USA.

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. var en amerikansk borgerrettighedsaktivist og prædikant, der arbejdede for at fremme lighed, retfærdighed og frihed for de sorte i USA. Han ledede mange bevægelser og demonstrationer, herunder den velkendte march på Washington for beskæftigelse og frihed i 1963, hvor han holdt sin berømte “I Have a Dream” tale for at fremme borgerrettigheder i USA. King var kendt for sin fredelige og ikke-voldelige modstand mod racisme og undertrykkelse, en arv, som lever videre i dag.

Rosa Parks

Rosa Parks var en amerikansk borgerrettighedsaktivist, der nægtede at opgive sit sæde i en bus i Montgomery, Alabama, i 1955. Nægtelsen førte til en landsdækkende kampanje for borgerrettigheder og afskaffelse af racemæssig adskillelse i USA. Parks blev beskrevet som “den første dame af borgerrettighedsbevægelsen” af tusinder af mennesker, der blev inspireret af hendes mod og beslutsomhed til at kæmpe for frihed og lighed.

Susan B. Anthony

Susan B. Anthony var en kvindeaktivist og suffragette, der kæmpede for kvinders stemmeret i USA i det 19. århundrede. Hun grundlagde American Woman Suffrage Association og arbejdede hårdt for at sikre, at kvinder fik retten til at stemme og deltage i den amerikanske regering. Hendes arbejde og lederskab førte til vedtagelsen af ​​den 19. ændring af USAs forfatning, som gav kvinder stemmeret. Anthony er kendt for sit mod og sejhed, og hendes indsats har skabt en arv for frihed og lighed for kvinder i USA og verden over.

FAQs

1. Hvem var den første præsident i USA?

George Washington var den første præsident i USA og fungerede som præsident fra 1789 til 1797.

2. Hvad var Benjamin Franklins opfindelse?

Benjamin Franklin opfandt mange ting, herunder lightning rod, bifocals og Soap Manufacturing Method.

3. Hvem var Abraham Lincoln?

Abraham Lincoln var præsident i USA under den amerikanske borgerkrig og hjalp med at afskaffe slaveriet i USA.

4. Hvad er Martin Luther King Jr.’s arv?

Martin Luther King Jr. er kendt for sin arbejde i at fremme borgerrettigheder i USA og hans ikke-voldelige tilgang til modstand mod racemæssig adskillelse og undertrykkelse.

5. Hvordan påvirkede Rosa Parks historie?

Parks nægtelse af at opgive sit sæde i en bus ledte til en landsdækkende kampagne for borgerrettigheder og afskaffelse af racemæssig adskillelse i USA.

6. Hvad var Susan B. Anthonys bidrag til kvinders stemmeret i USA?

Susan B. Anthony grundlagde American Woman Suffrage Association og ledte kampagnen for kvinders stemmeret, som førte til vedtagelsen af ​​den 19. ændring af USAs forfatning.

Søgeord søgt af brugere: usa historie tidslinje, hvornår blev usa grundlagt, hvornår blev usa opdaget, kjendiser, usa i 1950’erne, usa stater

Se videoen om “historiske personer i usa”

Historien om: USA

se mere: themtraicay.com

Billeder relateret til historiske personer i usa

Historien om: USA
Historien om: USA

usa historie tidslinje

USA Historie Tidslinje

USA har en lang og fascinerende historie, der strækker sig tilbage til forhistorisk tid. I denne artikel vil vi se på nogle af de vigtigste begivenheder, der har formet USA i løbet af årene og forklare, hvordan landet blev det, det er i dag.

1. Fortidsamerika

Mange tusinder år før europæisk kolonisering levede de første mennesker i nogle områder i det, der nu er USA. Disse mennesker opbyggede avancerede civilisationer med store byer og landsbyer og havde en rig kultur og traditioner. De fleste af disse tidlige civilisationer forsvandt efter europæisk erobring.

2. European Colony

Europæisk kolonisering i Nordamerika begyndte i det 16. århundrede og fortsatte ind i det 19. århundrede. De tidlige kolonister var for det meste spaniere, franskmænd, englændere og hollændere. Engelskeskolonisterne var de mest succesfulde og etablerede 13 kolonier langs den østlige kystlinje.

3. Revolution og uafhængighed

I 1775 brød den amerikanske revolution ud, og de amerikanske kolonister kæmpede mod engelske tropper i det, der skulle blive uafhængighedskrigen. I 1776 vedtog de amerikanske kolonier en uafhængighedserklæring, og USA blev født.

4. Vestlig ekspansion

I løbet af 1800’erne ekspanderede USA vestpå, og flere stater blev tilføjet til unionen, herunder Florida, Texas, Californien og Alaska. Vestlig ekspansion førte til konflikter med de oprindelige amerikanske stammer, der håbede at bevare deres land og levevis.

5. Borgerkrig

I 1861 brød borgerkrigen ud mellem nord og syd som resultat af forskellene i økonomi og kulturelle holdninger. Konflikten varede i fire år og kostede over 600.000 menneskeliv. Slaveriet var en afgørende faktor i borgerkrigen og blev afskaffet i hele landet i 1865 med vedtagelsen af ​​den 13. ændring til forfatningen.

6. Industrialisering

I slutningen af 1800-tallet oplevede USA en industrirevolution, der omformede landets økonomi til en af de største i verden. Industrisektoren vokser og blomstrer, og USA bliver en moderniseret og urbaniseret nation.

7. Verdenskrigene

USA spillede en vigtig rolle i begge verdenskrige, der fandt sted i begyndelsen og midten af det 20. århundrede. USA trådte ind i Første Verdenskrig i 1917 og bidrog til at vinde krigen over de centrale kræfter. Anden Verdenskrig var et endnu større engagement, da USA satte sig på en ledende position i kampen mod aksemagterne. USA bidrog også med atomvåben til Afslutningen af Anden Verdenskrig med bombning af Hiroshima og Nagasaki.

8. Civil Rights Movement

I midten af ​​1900-tallet var USA stadig en opdelt nation. Racemæssig forskelsbehandling var stadig udbredt, især i sydstatene. Civil Rights Movement i 1950’erne og 1960’erne førte en hård kamp mod racisme og diskrimination og viste det amerikanske barometeret af systemiske forskelsbehandlingsproblemer.

9. 9/11 Attacks

I 2001 blev USA angrebet af terrorister, der brugte kommercielle passagerfly til at skade World Trade Center i New York City og Pentagon (USA’s militærhovedkvarter) i Arlington, Virginia. Dette angreb resulterede i mere end 3.000 døde, og ændrede USA’s politiske landskab og udenrigspolitik fuldstændig.

10. Nyere begivenheder

Siden 9/11 har USA oplevet en række begivenheder, der har formet landet og verden i høj grad. USA har erkendt sine fejl og optaget “Black Lives Matter” bevægelsen til at tackle racemæssig ulighed og forskelsbehandling i landet, og i 2020 påbegyndte en pandemi COVID-19d som siden da har over 600000 amerikanere døde. Derudover oplevede USA borgerlige uroligheder og politisk splid på grund af valgproblemerne i 2020.

FAQs

1. Hvem opdagede først Amerika?

Det er blevet opdaget, at amerikanerne var de første menneskelige beboere i Amerika for flere tusinder af år siden. Men Christopher Columbus er ofte krediteret for at have “opdaget” Amerika, da han ankom til øerne i Caribien i 1492.

2. Hvornår blev USA født?

USA blev født den 4. juli 1776, da de amerikanske kolonier vedtog en uafhængighedserklæring, der erklærede deres løsrivelse fra Storbritannien.

3. Hvorfor brød borgerkrigen ud?

Borgerkrigen brød ud på grund af mange forskellige faktorer, herunder økonomiske forskelle mellem nord og syd og kulturelle forskelle i forhold til slaveri.

4. Hvornår blev historien om afroamerikanere ændret?

Historien om afroamerikanere blev ændret i midten af ​​1900’erne under Civil Rights-bevægelsen, hvor ledere som Martin Luther King Jr. kæmpede for lige rettigheder og muligheder for mennesker i alle racemæssige grupper.

5. Hvad var 9/11-angrebene, og hvordan påvirkede de USA?

9/11-angrebene var et terrorangreb, hvor fly blev kapret og brugt som våben til at angribe World Trade Center i New York City og Pentagon i Virginia. Angrebet resulterede i døden for over 3.000 mennesker og førte til en skærpet politisk landskab og udenrigspolitik, der stadig påvirker USA i dag.

hvornår blev usa grundlagt

Hvornår blev USA grundlagt?

USA eller De Forenede Stater blev grundlagt den 4. juli 1776. Det var på denne dag, at De Tretten Kolonier i Nordamerika, der daværende var under britisk kontrol, vedtog USA’s uafhængighedserklæring og brød med Storbritannien.

Det var dog først i 1783, at Storbritannien officielt anerkendte USA’s uafhængighed. Dette blev bekræftet i Paris-aftalen, hvor Storbritannien underskrev en fredsaftale med USA og anerkendte de tidligere koloniers suverænitet.

Fra kolonier til forenede stater

Før USA’s grundlæggelse var de 13 nordamerikanske kolonier blevet etableret over en periode på mere end 150 år. De fleste kolonier blev grundlagt som handels- og forsyningsstationer for de europæiske magter, der konkurrerede om kontrol over Nordamerika. Mange af kolonisterne havde forskellige bevæggrunde for at rejse til den nye verden, herunder religiøs forfølgelse eller økonomisk udnyttelse.

I løbet af kolonitiden blev der dannet forskellige demografiske grupper, herunder engelske, hollandske og svenske bosættere. Der var også en markant tilstedeværelse af afrikanske slaver, der blev bragt til Amerika for at arbejde på plantager og i miner.

I takt med at befolkningen voksende, blev kolonierne opdelt i forskellige administrative enheder, kendt som provinser, og senere blev mange af disse provinser opdelt i mindre administrative områder, kendt som amter.

Da spændingerne mellem kolonisterne og det britiske imperium steg i løbet af det 18. århundrede, begyndte flere kolonier at arbejde sammen for at modstå britisk kontrol. Dette førte blandt andet til dannelsen af den første kontinentale kongres i 1774, som blev holdt for at koordinere modstanden mod britisk politik.

Uafhængighedserklæringen

Den Amerikanske Revolution kulminerede i 1776 med uafhængighedserklæringen, som blev skrevet af Thomas Jefferson og vedtaget af kongressen i Philadelphia.

Erklæringen er stadig et af de mest betydningsfulde dokumenter i amerikansk historie og anerkendes som grundlaget for USA’s konstitution. Det fastslog de grundlæggende principper om frihed, lighed og rettigheder for alle amerikanere.

Selvom uafhængighed blev erklæret i 1776, var der stadig meget arbejde, der skulle gøres for at sikre landets suverænitet og opbygning af en national regering.

Fra konføderation til føderation

Efter uafhængighedserklæringen blev de 13 nye stater samlet i en konføderation, der havde til formål at koordinere deres handlinger og beskytte deres uafhængighed. Denne konføderation havde imidlertid meget begrænsede beføjelser og var ude af stand til at regulere handel, beskatning og diplomatiske forhold.

Derfor blev der i 1787 indkaldt en konvention i Philadelphia for at revidere konføderationen og opbygge en ny konstitution. Det blev en lang proces med mange diskussioner og forhandlinger, men i 1788 blev USA’s nuværende forfatning vedtaget.

Den nye forfatning etablerede en føderal regering med en præsident, en kongres og en højesteret. Det gav også centralregeringen betydelige beføjelser inden for handel, beskatning og diplomati, hvorved landet blev mere samlet og stærkt.

Den første præsident

I 1789 blev George Washington den første præsident i USA og opbyggede mange af de institutioner og protokoller, der stadig er i brug i dag. Washington bidrog også til styrkelse af centralregeringens beføjelser og afslutning af indblandingen fra britisk eller anden udenlandsk magt.

Under hans ledelse blev landet også udvidet gennem opkøb af land og besættelse af indianerterritorier, en proces der førte til den tragiske fjernelse af mange tusinder af indianere fra deres hjemland.

FAQs

Spørgsmål: Hvornår blev USA uafhængig?

Svar: USA blev uafhængig den 4. juli 1776, da uafhængighedserklæringen blev vedtaget af kongressen i Philadelphia.

Spørgsmål: Hvornår blev USA’s nuværende forfatning vedtaget?

Svar: USA’s nuværende forfatning blev vedtaget i 1788 efter en konvention i Philadelphia, der havde til formål at revidere den oprindelige konføderation.

Spørgsmål: Hvem var USA’s første præsident?

Svar: USA’s første præsident var George Washington, der tiltrådte embedet i 1789.

Spørgsmål: Hvordan opnåede USA sin uafhængighed?

Svar: USA opnåede sin uafhængighed ved at bryde med Storbritannien og vedtage uafhængighedserklæringen den 4. juli 1776. Dette førte til en lang krigsperiode, hvor amerikanske styrker kæmpede mod de britiske tropper.

Spørgsmål: Hvilke principper fastslår uafhængighedserklæringen?

Svar: Uafhængighedserklæringen fastslog de grundlæggende principper om frihed, lighed og rettigheder for alle amerikanere. Det sagde også, at regeringens formål er at beskytte disse rettigheder.

Du kan se flere oplysninger om historiske personer i usa her.

Se mere information her: Seneste 25 artikler til dig

så du har læst emneartiklen historiske personer i usa. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 34 historiske personer i usa

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.