ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ชุดคำสั่งนี้ประกอบด้วยคำสั่งและการแสดงผลเบื้องต้น ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะเป็นเลขฐานสอง ชุดคำสั่งทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นภาษาเครื่องและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

การประกอบของชุดคำสั่ง
ชุดคำสั่งประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ที่เขียนขึ้นในภาษาเครื่อง เช่น การบวก เลข A บวกเลข B หรือการเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำ ซึ่งทั้งหมดจะถูกกำหนดให้มีพารามิเตอร์หรือหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการกระทำต่างๆ เช่น การทำงานซ้ำ การกระทำเงื่อนไข เป็นต้น

ประเภทของชุดคำสั่ง
ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้งานและลักษณะของคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ ดังต่อไปนี้

1. คำสั่งสำหรับกำหนดค่า: คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ เช่น ตั้งค่าความเร็วการดำเนินการ เป็นต้น

2. คำสั่งทางคณิตศาสตร์: คำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น

3. คำสั่งสำหรับการควบคุม: คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการกระทำต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการทำงานซ้ำ การกระทำในเงื่อนไข หรือการกระทำร่วมกันในเวลาเดียวกัน เช่น การวนลูป การควบคุมการกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง เป็นต้น

การจัดเก็บและเรียกใช้ชุดคำสั่ง
ชุดคำสั่งจะถูกจัดเก็บเป็นรหัสภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งนี้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

การเขียนและแก้ไขชุดคำสั่ง
การเขียนชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและต้องมีความรอบคอบ คำสั่งที่เขียนอาจมีฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องการเข้าใจและจำไว้ เมื่อต้องการแก้ไขชุดคำสั่ง เราจะต้องทำการแก้ไขภายในรหัสภาษาเครื่อง ซึ่งอาจอันตรายและซับซ้อนในบางกรณี

การตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง
การตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเมื่อมีคำสั่งที่เขียนผิดพลาดอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนั้น ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งนั้นจึงต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อผิดพลาด เป็นต้น

ความสำคัญและประโยชน์ของชุดคำสั่ง
ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดคำสั่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ซึ่งการใช้ชุดคำสั่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้การทำงานด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การนำชุดคำสั่งไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
การนำชุดคำสั่งไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมแปลภาษาที่รองรับการเขียนชุดคำสั่ง เช่น ภาษา C++ ซึ่งชุดคำสั่งในรูปแบบภาษานี้จะถูกแปลงเป็นรหัสภาษาเครื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

การเรียกใช้และเรียกคืนชุดคำสั่ง
เมื่อต้องการใช้ชุดคำสั่ง เราสามารถสร้างโปรแกรมจากชุดคำสั่งนี้ขึ้นมาและเรียกใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยภาษาโปรแกรมโดยทั่วไปจะมีคำสั่งเฉพาะที่เราสามารถเรียกใช้งานชุดคำสั่งนี้ได้ ในการเรียกคืนชุดคำสั่ง เราสามารถใช้คำสั่งสำหรับกลับคืนการควบคุมจากชุดคำสั่งที่เรียกใช้งานไว้แล้วกับระบบคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างของชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมคำนวณผลบวกของสองตัวเลข
คำสั่ง:
a <- 5 b <- 10 c <- a + b แปลงเป็นภาษาเครื่อง: 01100001 00000101 01100010 00001010 01100011 00001100 2. โปรแกรมวนลูปแสดงตัวเลขจาก 1-10 คำสั่ง: a <- 0 loop: a <- a + 1 print a if a < 10 goto loop แปลงเป็นภาษาเครื่อง: 01100001 00000000 11100010 00000001 10000011 00000000 00000001 11000010 00000001 00000010 10001111 00000000 00001110 11000110 00000000 11111111

อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร ชุดคําสั่ง/โปรแกรม มีอะไรบ้าง, Instruction set คือ, โปรแกรมแปลชุดคำสั่ง เรียกว่าอะไร, ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร, ชุดคําสั่ง หมายถึง, ชุดคําสั่ง ภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร, คำสั่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯
อยากเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาดูคลิปนี้ครับ 👨‍💻💯

หมวดหมู่: Top 93 ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ชุดคําสั่ง/โปรแกรม มีอะไรบ้าง

ชุดคําสั่ง/โปรแกรม มีอะไรบ้าง

ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อการนําเข้าข้อมูลจากผู้ใช้ แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นผ่านกระบวนการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการ โปรแกรมประกอบด้วยชุดคําสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในระหว่างการพัฒนา การใช้งานชุดคําสั่งหรือโปรแกรมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการไอที ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเอ็กพรอลเลอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ

ในบทความนี้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับชุดคําสั่ง/โปรแกรมที่นิยมและมีความสำคัญในวงการไอที และความหมายของบางรูปแบบที่พบบ่อยๆ ในชุดคําสั่ง/โปรแกรม

1. เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (IDE): เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอย่างเช่นเดียวกับตัวจัดการซอร์สโค้ด (code editor) และคอมไพเลอร์ (compiler) ที่มีอยู่ในชุดคําสั่ง/โปรแกรมนี้

2. ฐานข้อมูล (Database): ในชุดคําสั่ง/โปรแกรมส่วนใหญ่จะมีการเก็บข้อมูล สำหรับแยกการจัดเก็บข้อมูลไว้ตามกลุ่มของข้อมูลหลักฐาน อัตราการค้นหาข้อมูลที่เร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไป และการเปลี่ยนแปลง กำหนดตารางข้อมูล และชนิดของข้อมูล

3. เครือข่าย (Networking): ใช้ชุดคําสั่ง/โปรแกรมในการเชื่อมต่อเครือข่าย โอเพนซอร์สโค้ดที่อยู่ในชุดคําสั่ง/โปรแกรมต่าง ๆ ช่วยในการสื่อสาร และการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย รวมถึงกลไกการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และเครื่องของผู้ใช้อื่น ๆ

4. เชื่อมต่อซอฟต์แวร์ (APIs): ชุดคําสั่ง/โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์และบริการอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อให้โปรแกรมนั้น ๆ สามารถใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ภายนอก จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการ และโปรแกรมที่กำลังพัฒนา

5. เครื่องมือการทดสอบ (Testing): ชุดคําสั่ง/โปรแกรมช่วยในการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ใช้ในการทดสอบความเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลที่ได้จากการนําเข้าข้อมูลทดสอบ

6. เครื่องมือการจัดการรุ่น (Version Control): ชุดคําสั่ง/โปรแกรมช่วยในการเก็บรักษาและจัดการรุ่นของโค้ด ช่วยให้เราสามารถติดตามและกลับไปที่รุ่นของโค้ดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ตอนนี้ เราจะมาพูดถึงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดคําสั่ง/โปรแกรม

คำถามที่ 1: ชุดคําสั่ง/โปรแกรมคืออะไรและทำงานอย่างไร?
คำตอบ: ชุดคำสั่ง/โปรแกรมเป็นกลุ่มของคําสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทําหน้าที่ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นยึดหลักในการดำเนินการ คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ระบุในชุดคําสั่งที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จะใช้ชุดความสั่งเพื่อทำงานกับข้อมูล

คำถามที่ 2: การเขียนโปรแกรมใช้ภาษาไหนดี?
คำตอบ: มีหลายภาษาที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Python, Java, C++, JavaScript, Ruby, Swift และอีกมากมาย ตัวเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับงานการพัฒนาที่กำลังทำอยู่และสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมของคุณทำได้

คำถามที่ 3: ทำไมควรใช้ชุดคำสั่ง/โปรแกรม?
คำตอบ: การใช้ชุดคําสั่ง/โปรแกรมช่วยให้โปรเจคที่คุณพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เมื่อคุณใช้ชุดคําสั่ง/โปรแกรมคุณสามารถซ่อนรายละเอียดของกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างเช่นรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย หรือการจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงระบบได้ เพื่อให้คุณสามารถกระจายบทบาทของการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 4: การเรียนรู้เกี่ยวกับชุดค้ำสั่ง/โปรแกรมเริ่มต้นต้องทำอย่างไร?
คำตอบ: เริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดคําสั่ง/โปรแกรมสามารถทำได้โดยอ่านหนังสือหรือแหล่งออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำคอร์สออนไลน์ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายได้ มีแหล่งทรัพยากรมากมายสำหรับการเรียนรู้เช่น Codecademy, Coursera, Udemy และ Khan Academy

คำถามที่ 5: มีชุดคําสั่ง/โปรแกรมที่นิยมใช้ในงานไหนบ้าง?
คำตอบ: มีชุดคําสั่ง/โปรแกรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาหลากหลาย เช่น พัฒนาเว็บไซต์ (JavaScript, HTML, CSS), วิทยาการข้อมูล (Python, R), วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Python, MATLAB), เกม (C++, C#), และเพียงแค่บางส่วนของการนำเสนอข้อมูลอย่างง่าย (Microsoft Excel, Tableau)

ในโลกที่ไอทีเติบโตอย่างรวดเร็ว ชุดคําสั่ง/โปรแกรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้ว่าชุดคําสั่ง/โปรแกรมมีโอกาสเพิ่มขึ้นในอนาคตในการช่วยให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

คำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับชุดคําสั่ง/โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่เชื่อถือได้หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในด้านไอที

Instruction Set คือ

คำสั่งคืออะไร และทำไมมันสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์? ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คำสั่งหรือ Instruction Set เป็นส่วนสำคัญที่กำหนดวิธีการทำงานและปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้จะแปลงคำสั่งที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามาเป็นรหัสเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานได้

คำสั่ง หรือ Instruction จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ รหัสคำสั่ง (Opcode), ตัวแทน (Operand) และวิธีการทำงาน (Operation method) โดยทั้ง 3 ส่วนนี้จะช่วยกำหนดการอ่านและการวิเคราะห์ว่าคำสั่งนั้น ๆ มีการทำงานอย่างไร

ก่อนหน้านี้ เมื่อคอมพิวเตอร์คงเดินมาจนถึงสมัยก่อนการถ่ายทอดข้อมูลแบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเครื่องอย่างเดียว ซึ่งเป็นรหัสคำสั่งโดยตรงที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงาน อย่างเช่นเมื่อต้องการเพิ่มค่าฐานสิบ ผู้เขียนโปรแกรมอาจเขียนรหัสคำสั่งขึ้นมาเลย เช่น “0101” แต่ว่าภาษารองรับจำนวนคำสั่งที่จะทำให้เหมือนภาษากลาง ยิ่งในกรณีที่ภาษาเครื่องต่าง ๆ มีความต้องการต่างกันตามแต่สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องเขียนภาษาเครื่องตามสถาปัตยกรรมเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามที่ต้องการ

ในสมัยที่ที่มีชุดคำสั่งมากขึ้น หัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์บางชนิดจะอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นเพียงเครื่องรับคำสั่งและจัดหาในหน่วยความจำเพื่อนำคำสั่งเหล่านั้นไปประมวลผลสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ เช่น แอลอีซี (ALU), หน่วยความจำแคชและกรรมวิธีอื่น ๆ

เมื่อ CPU ได้รับคำสั่ง จะนำมานำเข้าวงจรประมวลผลของ CPU เพื่อประมวลผลงานตามคำสั่งที่ได้รับ ส่วนต่าง ๆ ของคำสั่งจะถูกเก็บในลักษณะรหัสคำสั่งแบบความยาวคงที่ (fixed-length) หรือแบบความยาวไม่คงที่ (variable-length) โดยคำสั่งที่มีแบบความยาวไม่คงที่จะได้เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งเหล่านั้นมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าแบบความยาวคงที่ และมักจะใช้ในธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Instruction Set คือ “ทำไมต้องมีหลายชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์?” คำตอบอยู่ที่การออกแบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ในภาษาเครื่องเหมือนกับการเขียนเพลง แต่ละคนอาจสร้างเพลงได้ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงมีหลายชุดคำสั่งที่สอดคล้องกับความต้องการการประมวลผลข้อมูลในงานออกแบบ นักออกแบบสามารถเลือกใช้ชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของระบบ

FAQs:

Q: คำสั่งคืออะไร?
A: คำสั่งหรือ Instruction เป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดวิธีการทำงานและปฏิบัติต่าง ๆ ของระบบ

Q: เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านคำสั่งแบบไหน?
A: เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านและประมวลผลคำสั่งที่เข้ามาโดยใช้รหัสคำสั่ง (Opcode) เพื่อทำงานตามวิธีการที่ระบุในคำสั่ง

Q: ทำไมคำสั่งมีหลายชุด?
A: คำสั่งมีหลายชุดเพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

Q: มีคุณสมบัติของคำสั่งอะไรบ้าง?
A: คุณสมบัติของคำสั่งรวมถึง ตัวแทน (Operand) หรือพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และวิธีการทำงานของคำสั่งตามสถาปัตยกรรมและรูปแบบการใช้งาน

Q: สามารถเขียนคำสั่งด้วยภาษาเครื่องได้หรือไม่?
A: เขียนคำสั่งด้วยภาษาเครื่องเป็นไปได้ แต่ภาษาที่ใช้ต่อกันอย่างแน่นหนาและยืดหยุ่นขึ้นทำให้นักพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาโปรแกรมสูงสุด (High-level programming language) ในการเขียนโปรแกรม

Q: Instruction Set Architecture (ISA) คืออะไร?
A: Instruction Set Architecture (ISA) หมายถึงคำสั่งและการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดวิธีการประมวลผล, ตัวแทน และคุณสมบัติของคำสั่งที่ใช้ในการทำงาน

มี 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร.

ชุดคำสั่งควบคุม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชุดคำสั่งควบคุม – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชุดคำสั่งควบคุม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชุดคำสั่งควบคุม – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ – วิชาเทคโนโลยี ม.4
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ – วิชาเทคโนโลยี ม.4
รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มี คำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า
รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มี คำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร  และข้อมูลและสารสนเทศ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร และข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

ลิงค์บทความ: ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร.

ดูเพิ่มเติม: themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.