Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.themtraicay.com. Việc bạn truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên www.themtraicay.com được hiểu là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ theo chính sách này.
Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi/cập nhật theo thời gian. Thèm trái cây đề nghị bạn nên thường xuyên kiểm tra. Việc tiếp tục sử dụng website hoặc cung cấp dữ liệu hoặc thông tin sau đó sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bản cập nhật của Chính sách bảo mật thông tin này.
Chính sách này có liên quan đến bảo mật thông tin của người sử dụng (bao gồm cả người bán và người mua/ khách hàng đăng ký hoặc không đăng ký).
 
I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin thu thập được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Giao hàng cho quý khách đã mua tại Thèm trái cây
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
– Tên Khách hàng
– Địa chỉ Email
– Số điện thoại
– Địa chỉ giao hàng
– Tên người nhận
 
II. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng, phục vụ công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
Thèm trái cây cam kết sẽ không chia sẻ, trao đổi, bán thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những đơn vị và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Thèm trái cây.
 
III. Thời gian lưu trữ thông tin
Thèm trái cây sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 
IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
THÈM TRÁI CÂY
52 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0888.39.02.92
 
V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên website www.themtraicay.com để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.
Hoặc có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi.để được hỗ trợ.
Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Thông tin về Thèm trái cây được công bố công khai, chi tiết trên www.themtraicay.com kèm theo đó là các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.
Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: Các Voucher/Sản phẩm/hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại, phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.
Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng
Mọi thông tin về cá nhân của Khách Hàng cũng như các giao dịch trên www.themtraicay.com được cam kết lưu trữ, bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.
Thèm trái cây thường xuyên cập nhật các phương thức mới nhất từ chuyên gia bảo mật để đảm bảo sự an toàn tới Thông tin cá nhân của Khách Hàng khi truy cập, sử dụng dịch vụ.
Thèm trái cây không cho phép việc theo dõi của bên thứ ba với tài khoản cá nhân. Thông tin Khách Hàng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó trừ những trường hợp vi phạm pháp luật có quy định khác như: xâm nhập hệ thống trái phép, phá hoại dữ liệu, phần mềm, tài sản của Thèm trái cây.