ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร

ซอฟต์แวร์คืออะไร และหน้าที่ที่มันทำในระบบคอมพิวเตอร์?

ซอฟต์แวร์ (Software) คือกลุ่มข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นมาให้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จักและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการทำงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์มีหลายประเภทและหลายองค์ประกอบที่วิเคราะห์และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์มีบทบาทกำหนดสถานะและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางในการรวมให้ผู้ใช้รับรู้และเข้าใจถึงผลที่หวังไว้

โครงสร้างของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ แบบซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของส่วนประกอบที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ โครงสร้างเชิงงาน (Functional Structure) ที่ซัพพอร์ตการทำงานของซอฟต์แวร์ โครงสร้างแบบพิเศษ (Special Structure) ที่มีรูปแบบพิเศษเพื่อการใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว โครงสร้างแบบรวมรูปแบบ (Composite Structure) ที่วางรูปแบบการทำงานภายในซอฟต์แวร์ และโครงสร้างแบบเป็นระบบ (System Structure) ที่สอดคล้องกับแนวคิดและตัวกลางทั้งระบบคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของซอฟต์แวร์ในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์มีความสำคัญสูงในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะซอฟต์แวร์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ตามคำสั่งของผู้ใช้ และส่งคำสั่งมาที่ฮาร์ดแวร์เพื่อให้มีการทำงานเกิดขึ้น นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์ให้เป็นอย่างปกติ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลและทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของซอฟต์แวร์ที่มีในการใช้งานต่าง ๆ

ซอฟต์แวร์มีหลายประเภทที่นำเสนอให้เลือกใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างประเภทซอฟต์แวร์ที่ใช้งานแพร่หลายได้แก่:

1. ซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน (Office Software): เช่น โปรแกรม Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint

2. ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software): เช่น Adobe Photoshop, Illustrator

3. ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser Software): เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox

4. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software): เช่น Windows, macOS, Linux

5. ซอฟต์แวร์แบบฐานข้อมูล (Database Software): เช่น Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle

6. ซอฟต์แวร์โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application Software): เช่น Facebook, Instagram, LINE

7. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Personal Computer Software): เช่น Windows Media Player, iTunes

8. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus Software): เช่น Avast, AVG

9. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development Software): เช่น HTML, CSS, JavaScript

10. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Software): เช่น Microsoft Excel, SPSS

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process) เป็นขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่การวางแผนการพัฒนาจนถึงการทดสอบและนำซอฟต์แวร์เข้าใช้งานจริง ขั้นตอนหลัก ๆ ประกอบด้วย:

1. วางแผน (Planning): แนวคิดย่อย ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างรายละเอียดแผนงาน

2. วิเคราะห์ (Analysis): วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และกำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์

3. การออกแบบ (Design): ออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์และส่วนประกอบต่าง ๆ

4. การพัฒนา (Development): การเขียนโปรแกรมและการสร้างส่วนประกอบของซอฟต์แวร์

5. การทดสอบ (Testing): การทดสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์

6. การนำเสนอและใช้งาน (Deployment and Maintenance): การนำซอฟต์แวร์เข้าใช้งานจริงและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ

ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ภาษาโปรแกรม (Programming Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโค้ดของซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานตามคำสั่งที่กำหนด บางภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับความนิยมสูง ได้แก่:

1. Java: ภาษาโปรแกรมที่มีความนิยมสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมตอบสนองและเข้าใจง่ายมาก

2. C++: ภาษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบยากที่สุด

3. Python: ภาษาโปรแกรมที่เข้าใจง่ายและมีการใช้งานหลากหลายในการพัฒนาซอฟต์แวร์

4. JavaScript: ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน

5. PHP: ภาษาโปรแกรมที่เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน

การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์

การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องได้แก่:

1. ทดสอบแบบใช้งานจริง (User Acceptance Testing): ทดสอบโดยผู้ใช้จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแ

รู้จักกับ Software Engineering ใน 5 นาที – Me สาระ Ep.23

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทอะไร, ซอฟต์แวร์ 10 อย่าง, ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์มา 5 อย่าง, ซอฟต์แวร์ประมวลคํา คือ, ซอฟต์แวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง, ซอฟต์แวร์มีกี่ประเภท, ซอฟต์แวร์ระบบมีอะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร

รู้จักกับ Software Engineering ใน 5 นาที - Me สาระ EP.23
รู้จักกับ Software Engineering ใน 5 นาที – Me สาระ EP.23

หมวดหมู่: Top 28 ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทอะไร

ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทอะไร

ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ในการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านธุรกิจ การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ทำให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมที่เร็วขึ้น ง่ายยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์จะเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายมากๆ แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก นั่นคือ ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์และซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์

ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์แสดงถึงซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ด้านลูกข่ายของผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์แบบออฟไลน์หรือไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์มีลักษณะทำงานแบบอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่ข่ายหรือเครือข่ายใดๆ มันอาจจะเป็นนวัตกรรมในมุมกลับกันของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และส่วนมากจะสนับสนุนงานที่ประมวลผลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์
ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้ในลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ ต่างจากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์นี้จะต้องถูกติดตั้งในเครื่องของเครื่องแม่ข่ายหรือเครือข่ายที่จัดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ซึ่งความต้องการจากผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจเป็นการสนับสนุนงานที่อ่อนไหวกว่างานต่างๆ นั่นคือเว็บเซอร์วิส การส่งสัญญาณไลน์ หรือระบบฐานข้อมูลเชิงลำดับ ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จึงสามารถเรียก to be ประโยชน์ที่สำคัญคือในเชิงละเอียดการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์แบบหลายๆ เครื่อง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยูสเครนมาช่วยในการสื่อสารกัน

ประเภทอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ได้แก่:
– ซอฟต์แวร์แบบประยุทธ์ (Utility software): ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการและตรวจสอบระบบ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ โปรแกรมสำหรับการบำรุงรักษาระบบ เป็นต้น
– ซอฟต์แวร์แบบประยุกต์ (Application software): ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานหน้าที่และความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก
– ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating system software): ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมและสั่งการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วินโดวส์และลินุกซ์เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์และซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ต่างกันอย่างไร?
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานโดยตรง ส่วนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จะต้องถูกติดตั้งบนเครื่องเติมเต็มแล้วด้วยงานก่อสร้างแขนงของขาข่าย และทำหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้ผ่านทางเครือข่าย

2. ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์มีประโยชน์อย่างไรสำหรับธุรกิจ?
ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สามารถมีประโยชน์ในธุรกิจในหลายๆ ด้าน เช่น การบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถโฮสต์และเผยแพร่เว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารทางอีเมล์ภายในและภายนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว หรือกล้องวงจรปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยและบริหารจัดการ

3. ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์มีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ใช้ทั่วไป?
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการให้บริการและช่วยให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องการโดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมช่วยในงานประจำวัน โปรแกรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล โปรแกรมกราฟิก หรือโปรแกรมสำหรับการสื่อสารออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดีขึ้น

4. ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์และซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่?
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์และซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นคู่กันอย่างมีความสัมพันธ์ตรงต่อกัน สำหรับการใช้งานที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่ในการให้บริการและจัดการประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติผู้ใช้งานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องเติมเต็มแล้ว

ซอฟต์แวร์ 10 อย่าง

ซอฟต์แวร์ 10 อย่างที่คุณต้องรู้เพื่อใช้งานอย่างมืออาชีพ

ในยุคดิจิทัลเดี๋ยวนี้ ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพในหลายอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ อาจจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหรือการใช้งานระบบบัญชีเพื่อติดตามรายรับรายจ่าย ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์ 10 อย่างที่คุณควรรู้และใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณอย่างมืออาชีพ โปรดอ่านต่อเพื่อค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ!

1. Microsoft Office
ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าแต่ยังคงที่นิยมที่สุด ประกอบไปด้วยโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint เพื่อการจัดการเอกสาร ข้อมูล และนำเสนอ

2. Adobe Creative Cloud
จัดทำเอกสารเวกเตอร์ ดีไซน์และแก้ไขรูปภาพ และพัฒนาสื่อออนไลน์ที่น่าประทับใจได้อย่างรวดเร็ว

3. Google Drive
บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์และคอลลาบอเรชันที่ทันสมัย มีความสามารถในการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้

4. Slack
แอพพลิเคชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม มีโปรแกรมส่วนเสริมทางธุรกิจที่ช่วยในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

5. Dropbox
แพลตฟอร์มการจัดเก็บแบบพื้นฐาน ใส่ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ อย่างปลอดภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

6. Trello
เครื่องมือจัดการโปรเจคหรืองานให้กับทีม อำนวยความสะดวกในการแบ่งแยกงาน กำหนดวันส่งมอบ และติดตามความคืบหน้าให้ความชัดเจน

7. Slack
ซอฟต์แวร์แชทที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารภายในทีมองค์กร สนทนาอย่างมีระเบียบ และติดตามความคืบหน้าของโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ

8. Zoom
แอพพลิเคชั่นการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถในการสร้างการประชุมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง รองรับการแสดงข้อมูลและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์

9. QuickBooks
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ชั้นนำ ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กได้รับข้อมูลการเงินที่ดีและง่ายต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

10. Salesforce
แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ช่วยในการเพิ่มพูนรายได้และความคุ้มค่าของลูกค้าตามที่ธุรกิจต้องการ

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นหรือไม่?
การซื้อซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ บางซอฟต์แวร์อาจมีรูปแบบแบบเสียเงิน ส่วนบางส่วนอาจเป็นแบบฟรี พิจารณาความต้องการของคุณและทดลองใช้โปรแกรมแบบทดลองก่อนการตัดสินใจ

2. ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของฉันได้หรือไม่?
ใช่ มีซอฟต์แวร์บางส่วนที่มีรูปแบบแอปพลิเคชันให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต การเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีความสำคัญ

3. ราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์เหล่านี้มีอยู่ตลาดหรือไม่?
ราคาของซอฟต์แวร์สามารถแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับฟีเจอร์และความซับซ้อนของโปรแกรม ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาโดยตรงจากผู้ให้บริการหรือศูนย์บริการลูกค้าของซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ

4. ฉันจำเป็นต้องมีความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์นี้ก่อนที่ฉันจะเริ่มใช้ได้หรือไม่?
มีซอฟต์แวร์บางรายการที่ต้องการความชำนาญในการใช้งานเบื่องต้น ส่วนบางซอฟต์แวร์อาจมีการฝึกอบรมหรือคู่มือการใช้งานที่สามารถให้ได้ ดังนั้นความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งานอาจจำเป็น และคุณสามารถรับคำแนะนำจากผู้ใช้คนอื่นที่สนใจเรื่องเดียวกัน

พบ 40 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร.

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software (แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์)  คือโปรแกรมที่ทำงานเฉพาอย่างตามความต้องการของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software (แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์) คือโปรแกรมที่ทำงานเฉพาอย่างตามความต้องการของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ คืออะไร มีกี่ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของ Software
ซอฟต์แวร์ คืออะไร มีกี่ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของ Software
Software Technology - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
Software Technology – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
Software License หรือ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ คืออะไร และ มีกี่ชนิด ?
Software License หรือ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ คืออะไร และ มีกี่ชนิด ?
บทที่ 2 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ – บทเรียนออนไลน์เทคโนโยีสารสนเทศ
บทที่ 2 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ – บทเรียนออนไลน์เทคโนโยีสารสนเทศ
System Software (ซิสเทม ซอฟต์แวร์) คืออะไร
System Software (ซิสเทม ซอฟต์แวร์) คืออะไร
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทําอะไร ต้องมีในองค์กรหรือไม่ [ดูทักษะที่จำเป็น]
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทําอะไร ต้องมีในองค์กรหรือไม่ [ดูทักษะที่จำเป็น]
การเขียนโปรแกรม คืออะไร? Python คืออะไร?
การเขียนโปรแกรม คืออะไร? Python คืออะไร?
Freeware คืออะไร ? Freeware คือโปรแกรมฟรี จริงหรือไม่ และ  มีข้อตกลงการใช้งานอย่างไร ?
Freeware คืออะไร ? Freeware คือโปรแกรมฟรี จริงหรือไม่ และ มีข้อตกลงการใช้งานอย่างไร ?
ซอฟต์แวร์ คืออะไร (Software) - Youtube
ซอฟต์แวร์ คืออะไร (Software) – Youtube
Software House คืออะไร ? - Swiftlet Co., Ltd.
Software House คืออะไร ? – Swiftlet Co., Ltd.
Inventory Management Software (อินเวนโทริ เมเนจเม็นท์ ซอฟต์แวร์) คืออะไร  ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง - Enlist Group
Inventory Management Software (อินเวนโทริ เมเนจเม็นท์ ซอฟต์แวร์) คืออะไร ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง – Enlist Group
Packaged Software คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร |  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ โปรแกรมดีๆ และตัวสแกนไวรัส
Packaged Software คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ โปรแกรมดีๆ และตัวสแกนไวรัส
Lamp และ Lemp คืออะไร? เคล็ดลับการเลือก Software Web Server
Lamp และ Lemp คืออะไร? เคล็ดลับการเลือก Software Web Server
Microsoft Access คือ อะไร | 9Expert Training
Microsoft Access คือ อะไร | 9Expert Training
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ซอฟต์แวร์ คืออะไร ประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์ คืออะไร ประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง?
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
Software
Software
ประเภทของซอฟต์แวร์ – Hizigie
ประเภทของซอฟต์แวร์ – Hizigie
หน่วยที่ 5 ซอฟต์เเวร์
หน่วยที่ 5 ซอฟต์เเวร์
ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร แบ่งออกได้กี่ประเภท มาดูกัน
ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร แบ่งออกได้กี่ประเภท มาดูกัน
Software Development Life Cycle (Sdlc) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนา ซอฟต์แวร์
Software Development Life Cycle (Sdlc) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนา ซอฟต์แวร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร  และข้อมูลและสารสนเทศ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร และข้อมูลและสารสนเทศ
Pc คือ ย่อมาจาก 7 โปรแกรม อะไร พีซี หน่วย | Pangpond
Pc คือ ย่อมาจาก 7 โปรแกรม อะไร พีซี หน่วย | Pangpond
โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คืออะไร? | Prosoft Winspeed  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คืออะไร? | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Microsoft Access คือ อะไร | 9Expert Training
Microsoft Access คือ อะไร | 9Expert Training
การเขียนโปรแกรม คืออะไร? Python คืออะไร?
การเขียนโปรแกรม คืออะไร? Python คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ คืออะไร มีกี่ประเภท มีซอฟต์แวร์แบบไหนบ้างจำเป็นต่อธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ คืออะไร มีกี่ประเภท มีซอฟต์แวร์แบบไหนบ้างจำเป็นต่อธุรกิจ
วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์  หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม - Imagineering Education
วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม – Imagineering Education

ลิงค์บทความ: ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ซอฟต์แวร์ ทํา หน้าที่ อะไร.

ดูเพิ่มเติม: themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.