บท สวด วิ ปัตติ

บทสวดพระปริตร คือ บทสวดที่อยู่ในตำนานพระปริตรเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างเกาะสุรินทร์ในชาติเกาะกระบี่ บทสวดพระปริตรเป็นบทสวดที่เกียรติให้กับพระปริตรเจ้าเป็นพระคุณอย่างมาก และถือเป็นวิถีการสร้างอำเภอราชบุรีในสมัยของสุรินทร์เจ้า ซึ่งบทสวดพระปริตรนี้ถูกวิสัญญีให้เป็นบทสวดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะสวดในบริเวณชุมเมืองที่มีทำเนียบพระบูชา ตลอดจนการสถาปนารักษ์ของโบสถ์ สวดเพื่อเจริญพระราชกุศลขององค์พระปริตร และตั้งใจเพื่อเป็นเป็นพลังในการสาปแช่งความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ ยังเกิดเรื่องราวประเพณีและชาวบ้านที่ยกขึ้นจากความเชื่อเกี่ยวกับพระปริตรเจ้าและบทสวดพระปริตรอย่างมากมาย

โดยพิจารณาจากประวัติของพระปริตรเจ้าดังกล่าว สวดเบราห์ ความหมายและรายละเอียดของบทสวดหนึ่งในบทสวดพระปริตร จะมีความหมายว่า การเรียกร้องความสดใสและความเจริญสุข สมบูรณ์แบบ โดยเริ่มต้นด้วยคำว่า “สุนทรวิทยุทธิชั่วพริต” ซึ่งแปลว่า กบฏเพื่อเป็นไฟในการลงเวทนาองค์พระศรีพระราชสุขสมบูรณ์แบบ ดังนั้น สวดเบราห์เป็นบทสวดที่ผู้ฝึกสวดสามารถสวดหลังจากรู้สึกว่าความเจริญของสมองแสดงเชื้อเพลิงไหลผ่านเครื่องทวารบารมีปอง คำว่า “เครื่องทวาร” แปลว่าลงเวทนาโดยใช้ใจสมอง นอกจากนี้สวดเบราห์ยังเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะเอาผลให้กับพระปริตร ทำให้ความสุขสมบูรณ์แบบนั้นเป็นของตัวเราเองเหมือนกัน

สวดกราม เป็นบทสวดที่ผู้ฝึกสวดใช้สวดเพื่อขอเกราะป้องกัน ให้ความคิดที่อมตะ ความสุข ความสมดุล และความผ่อนคลาย สวดกลุ่มหนึ่งเรียกในนามว่า “สวดกรามบารมี” หมวดหมู่นี้ใช้สวดกรามทองคำได้ในหลายวาระของการสวด สวดกรามพกพา สวดกรามต้นแบบ และสวดกรามสวัสดิ์ เป็นต้น สวดกรามเป็นการเรียกร้องความสุข ความสมดุล และความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสวดเรียกร้องความคิดที่ดีและมารยาทที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นในการสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นทั้งในองค์ผู้สวดและผู้อื่นหรือตัวเองที่กินใจด้วยความบังเอิญ

สวดชมพู เป็นบทสวดที่มีความหมายว่าเรียกให้คบคิดครู่เดียวกับพระสัมพุทธเจ้า บทสวดชมพูเป็นบทสวดที่วิสัญญีให้กับพระสัมพุทธเจ้าให้รู้สึกและตื่นเต้น ความหมายของชมพูคือการประชวรกรรมทั้งในด้านกาย จิต สมาธิ หรือวิปัสสนายามที่สวดคําพระสัมพุทธฯ ยังทำให้ความรัก เพื่อหวังว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างเข้าสังการมหากรุณายังผู้หลวง ถิ่นสวดของบทนี้จะโชว์อักษร “ฟู่” ซึ่งเรียกอ่อนกว่า “เงาะ”

สวดทวาร เป็นบทสวดที่ใช้ในการแสดงความยินดีแก่พระไตรปิฎกหลักที่สวดกาวของคนธรรมดั้งเดิม เพื่อที่จะให้รู้ถึงความสำคัญในกาลเวลาที่ส้มแสดงแแสงดวงจันทร์ บทสวดทวารจะมีความหมายว่าขอบใจที่สุดแก่พระไตรปิฎกหลักโดยขับเคลื่อนใจด้วยใจสมองสมาตรของผู้ฝึกสวดทวาร และมีความคิดตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะการสวด ซึ่งจะส่งผลทำให้คสั่งใจและจิตใจเจริญและผ่อนคลายของผู้ผูกสวด บทสวดทวารยังถูกนับเป็นชิ้นส่วนยอดเยี่ยมของการเสวยสังฆารายได้อย่างสูง เป็นแหล่งประทานความพระราชกุศลและความสร้างกิเลสที่สำคัญแก่คุณภาพและการแสดงออกของภูมิหลักเขต

สวดยัจฉิวา เป็นบทสวดที่ผู้ฝึกสวดใช้สวดในพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นวิถีการทำให้จิตใจสงบเรียงลง ด้วยเหตุนี้ สวดยัจฉิวาถือเป็นหลักการตรงข้ามกับการคิดแบบไม่จริงใจและคิดอย่างที่เราไม่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกดีและความเกิดขึ้นของความสุขในพระพุทธศาสนา it หรือจะเรียกให้อธิษฐานโจทกประสูติความจริงของศรัทธา สวดยัจฉิวายังเป็นวิธีการที่ดีในการเสริมสร้างจิตสาวแน่วแน่ ชีวิตคล่องแคล่วกว่าเมื่อสร้างการจิตใจที่ดีและนำพาความจริงมาสู่สังคม

สวดปู่ขาถัวเฉลิม เป็นการสวดหนึ่งในการนับเป็นสิ่งมีคุณค่าในสังคมไทย สวดปู่ขาถัวเฉลิมเป็นการสวดหวังผลทางด้านงานและสุขปริศนาทางเศรษฐกิจ ของเจ้าหลวงสามัคคีพระราชวาทห์ ซึ่งเป็นตนห์ของปู่ขาวสาร เทศน์ผู้นำทางสถานีการแห่งการต่อสู้เพื่อชาติและพระสงฆ์ของไทย นอกจากนี้ การสวดปู่ขาถัวเฉลิมยังเป็นการที่ชาวบ้านทั่วไปและผู้ที่ลงทุนได้ ใช้สวดตนเองเพื่อคำขอแห่งสิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรทึกศิลปะที่สวดและประสานช่วยกันขอให้การเสวยสังฆารายเป็นบุญคุณให้แก่ผู้ที่ดูถูกทหารและผู้มาใช้บริการ บนพื้นที่แบบตอนน้อยที่เขตหลวงเทศน์เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทสวดพระปริตร เป็นหนึ่งในบทสวดที่ถูกใช้สวดเพื่อเรียกเกียรติพระปริตรเจ้า เพื่อเป็นเป็นพลังในการสร้างอำเภอราชบุรีใน

อ่านออกเสียงบทสวดอาราธนาพระปริตร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: บท สวด วิ ปัตติ บทสวดพระปริตร, คําอาราธนาพระปริตร ใช้ตอนไหน, อาราธนาธรรม, บทสวดอาราธนาศีล, อาราธนาพระปริต, คําอาราธนาธรรม เทศน์, อาราธนาพระปริตร คือ, บทอาราธนาศีล 5

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บท สวด วิ ปัตติ

อ่านออกเสียงบทสวดอาราธนาพระปริตร
อ่านออกเสียงบทสวดอาราธนาพระปริตร

หมวดหมู่: Top 69 บท สวด วิ ปัตติ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

บทสวดพระปริตร

บทสวดพระปริตร เป็นเทศนาปริตรภูมิใจเห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงในวัดและร้านบุญต่างๆ ที่ทำมาเพื่อให้ประทับใจและยินดีต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ที่มาบวชในวันพระเจ้าอภิสิทธิ์ (วันพระเนตร) ในวัดผู้ต้องมาเจรจาประชุม กราบบังคมบัมพาปฏิสงคราม ล้างชำเรือนเแล หลังจากนั้นก็เรียกพระภิกษุใหม่นั้นข้ามรอยน้ำครั้งสุดท้ายเข้าวัด เพื่อต้อนรับสงฆ์อย่างเป็นพระคุณและยินดี บทสวดพระปริตรนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการสงฆ์เช่นกัน

บทสวดพระปริตรมีการต่อไปทำนองและจัดอยู่เป็นทฤษฎีภาพจังหวะทางเครื่องหมาย โดยคำพูดอยู่ในรูปคำถามและคำตอบ ก่อนที่จะเริ่มสวดพระปริตร สงฆ์ผู้ปริตต์ใหม่จะถามสงฆ์ผู้เรียนใหญ่ว่า “อาณาจักรของพระพุทธเจ้าจะเพียงใดในโลกนี้” สงฆ์ผู้เรียนใหญ่จะตอบกลับว่า “อาณาจักรของพระพุทธเจ้าสูงเท่าที่แม่น้ำและบ่อน้ำทั่วถึงขนาดใด” สงฆ์ผู้ปริตต์ใหม่จะสอดส่องสงครามในโลกอื้อฉาวว่า “อุบาทว์ของพระองค์ทรงมีลักษณะเป็นอย่างไร” สงฆ์ผู้เรียนใหญ่จะตอบว่า “อุบาทว์ของพระองค์ทรงมีลักษณะเหมือนหมากรุกที่เก็บไว้ในตระกูลฝรั่งทรงสูง” รอบผิวลอยสูงจากประเทศข้างเคียงยาวมาก ในการเสด็จเข้าพุทธเจา สงฆ์ผู้ปริตต์ใหม่จะถามสงฆ์ผู้เรียนใหญ่ว่า “สงครามที่ทรงพัฒนาอยู่กับแดนใด” สงฆ์ผู้เรียนใหญ่จะตอบกลับว่า “ในประเทศชาติแห่งการวินิจฉัยพระพิมาน” ซึ่งถือว่าเป็นประโยคสุดท้ายของบทสวดพระปริตร

นอกจากคำพูดแนวคำถามและคำตอบแล้ว บทสวดพระปริตรยังมีการนำเสนอในแบบวางให้สงฆ์ผู้ปริตต์ลงมือพูดตามการต่อไปรูป ในหนึ่งช่วงของบทสวดพระปริตร สงฆ์ผู้ปริตต์ยังจะร้องเรียกชื่อแต่ละแผ่นดินซึ่งมีการใช้ภาษาและสำเนียงวินัยสังเกตเป็นพิเศษ เช่น ชาติจักรี มงคลขยัน เมืองจันทัด สะพานค้อ จะว่าการร้องเสียงอาจดำเนินไปพร้อมแค่พ้นสวน (ซี่-ล้อม) หรือไม่เสียเสียง เพื่อสร้างความสำคัญให้กับชื่อแต่ละแผ่นดินนั้นๆ

ย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ บทสวดพระปริตรได้ถูกนำเสนอในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยมี Thai Phra and the Nguyen Emperors of Vietnam เป็นต้นตอ ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเวียดนามได้ชื้อชายใหญ่ออกมาเสด็จพร้อมบุญกรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์ ทำให้ตกลงมาและปฏิญาณถวนกันอย่างสมบูรณ์ จึงมีการนำเอาบทสวดพระปริตรเขียนเป็นผนวกรถผาภิกขุทานสำหรับฝคำอธิษฐานคำร้องเสียงขณะพาภิกขุทานกลับประเทศใหม่เข้าวัด

อย่างไรก็ตาม บทสวดพระปริตรได้รับความนิยมและสาบานอย่างแพร่หลายในเวทีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกลอุบาทว์ขนาดใหญ่ นำเสนอพิธีตักบาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ใหม่ และซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในงานปุ่นเจียงมะ (พระบุรุษที่มาในประเทศจีนโดยการนอนตัวดิ่งร่วงบนหมอก ซึ่งมีพระมหาธรรมาภิเษกอายุโลกมากที่สุดในโลก)

แจกแจงบทสวดพระปริตร บทสวดพระปริตรมีหลายเวอร์ชั่น แต่จากเอกสารที่พบจากการวิจารณ์ครั้งสุดท้าย บทสวดพระปริตรปัจจุบันนี้ถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนหลักๆดังนี้

1. เสียงของเด็ก คือ ในตอนไหนเราทำลายบทความเด็กๆ แนะนำวิธีการรักษาความพอดีสำหรับเด็กๆ งานความรู้ที่จำนวนมากเกี่ยวกับการทำงานของป้ายสะเก็ดเพื่อหาคำพูดของเด็ก สำหรับตอนที่ฉันยังไม่มีความรู้ที่ประเมินความพอดี นี่คือสิ่งที่ย่อมแยกเราออกจากเด็กๆ

2. คุณสมบัติของเด็ก คือ ส่วนที่เด็กเป็นลุกฝ่อย (หรือแลกเปลี่ยนที่ไม่ที่สุด) กล่าวคือเด็กมีการพัฒนาทางสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์ นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเป็นอิสระเพียงอย่างเดียว

3. เสียงของคนใหญ่ คือ ส่วนที่เต็มที่จะเห็นและเห็นขึ้น หรือสิ่งที่ยอมรับได้ระหว่างการเรียนรู้ เราจะดูและมองเห็นกำลังใจที่เหมือนควรจะทำ

4. คุณสมบัติของคนใหญ่ คือ เราทำงานให้เรียบร้อยและเรียนรู้ ถ้าเราผิดสังเกตอะไรไปไม่ออกเราจะปรับตัวและหาวิธีในการแก้ไข

5. เสียงของ …. นี่คือส่วนสุดท้ายของบทสวดพระปริตรในการเอาชนะปัญหาระหว่างตัวคุณและตัวคุณเชี้ยกัน

FAQs:
1. บทสวดพระปริตรใช้วิธีใดในการสวด?
บทสวดพระปริตรใช้วิธีการต่อไปทำนองและวางแบบคำถามและคำตอบ เพื่อสร้างความรู้สึกของสงฆ์ผู้ปริตต์และสงฆ์ผู้เรียนใหญ่

2. บทสวดพระปริตรมีความสำคัญอย่างไรในวงการสงฆ์?
บทสวดพระปริตรเป็นเทศนาปริตรภูมิใจเห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงในวัดและร้านบุญต่าง ๆ ที่ทำมาเพื่อให้ประทับใจและยินดีต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ที่มาบวชในวันพระเจ้าอภิสิทธิ์

3. บทสวดพระปริตรมีการนำเสนอในแบบวางให้สงฆ์ผู้ปริตต์ลงมือพูดไหม?
ใช่ บทสวดพระปริตรมีการนำเสนอในแบบวางให้สงฆ์ผู้ปริตต์ลงมือพูดตามเนื้อหาและอักขระที่กำหนดไว้

4. บทสวดพระปริตรมีบทสวดอื่นๆ นอกเหนือจากบทสวดที่ทรงพิมาน?
ในอดีต บทสวดพระปริตรได้ถูกนำเสนอในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น และในปัจจุบันยังมีการนำเอาบทสวดพระปริตรเขียนเป็นผนวกรถผาภิกขุทานสำหรับฝคำอธิษฐานคำร้องเสียงขณะพาภิกขุทานกลับประเทศใหม่เข้าวัด

5. บทสวดพระปริตรมีประโยชน์อย่างไร?
บทสวดพระปริตรมีประโยชน์ในการสร้างความสุขและความสงบให้กับสงฆ์ผู้ปริตต์และสงฆ์ผู้เรียนใหญ่ในวันพระเจ้าอภิสิทธิ์ ที่เป็นวันสำคัญและลุ้นอาทิตย์ในวัด

คําอาราธนาพระปริตร ใช้ตอนไหน

คำอาราธนาพระปริตร ใช้ตอนไหน?

คำอาราธนาพระปริตร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คำอาราธนา” เป็นคำสำคัญและเชื่อมั่นในศาสนาพุทธ ซึ่งถูกจัดให้เป็นเพลงพระเพลงไทย และใช้ในการวัด สวดมนต์ และพิธีทางศาสนาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ เรายังสามารถพบคำอาราธนาในการใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในคำนึงถึงความสุขและความเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น

ในปัจจุบัน คำอาราธนาพระปริตรยังคงได้รับความนิยมและแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาของคนไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีบทสวดมนต์ของคำอาราธนาที่ถูกนำต่อยอดและสู่สวยงามสมัยใหม่ ซึ่งทำให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนในฐานะไหนก็สามารถรับฟังและสวดมนต์ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของตนเอง

คำอาราธนาที่นิยมในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน มีคำอาราธนาที่นิยมและได้รับความนิยมจากประชาชนไทยอย่างแพร่หลาย ได้แก่ “คำอาราธนาสร้างความสุข” และ “คำอาราธนาขอพระบารมี” ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อที่คนไทยมีต่อการพบเจอความสุขและความโชคดี คำอาราธนาสร้างความสุขเรียกร้องความสุขทั้งในแง่วัฒนธรรมและในแง่บริบูรณ์ ส่วนคำอาราธนาขอพระบารมีนั้น เป็นคำอาราธนาที่เรียกร้องความโชคดีทั้งในเรื่องเงินทอง อาชีพ ความรัก คู่รัก และอื่นๆ และจะถูกสวดในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันแต่งงาน หรือในงานเฉลิมฉลองต่างๆ

คำอาราธนาเมื่อใดควรใช้?

คำอาราธนาสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความโชคดีในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อต้องการความประทับใจ ความรู้สึกดี และความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่เราต้องการความสงบสุขจากการเผชิญหน้ากับความเครียดหรือความขัดแย้งแบบไม่คาดฝัน การสวดคำอาราธนาอาจช่วยให้เราปลดปล่อยความกังวลและความเครียด และแสดงถึงความผ่อนคลายใจอย่างใสสั่นเอมจิตใจ

คำอาราธนานั้นไม่จำเป็นจะต้องสามารถสวดได้เฉพาะในสถานที่หรือเวลาใดในการวัด หรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่สามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นในบ้าน ในทางเดิน เมื่ออยู่ในรถ เป็นต้น หากคุณรู้สึกว่าต้องการความสงบสุขและความสุขในเวลาใดเวลาหนึ่ง คำอาราธนาสามารถช่วยให้เรากลับมาสวดสมาธิและเบิกบานจิตวิญญาณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำอาราธนา

คำอาราธนาคืออะไร?

คำอาราธนาคือคำสำคัญและเชื่อมั่นในศาสนาพุทธที่ถูกสวดมนต์และเล่นพระเพลงไทย มีบทสวดมนต์ของคำอาราธนาที่ถูกนำต่อยอดและสู่สวยงามสมัยใหม่

คำอาราธนามีบทสวดมนต์อะไรบ้าง?

คำอาราธนามีหลากหลายบทที่สวดในโอกาสต่างๆ ทั้งในฐานะการวัด การสวดมนต์ การแสดงพิธี และการใช้ในชีวิตประจำวัน บางบทมีหลายเวอร์ชันเพื่อรองรับความต้องการและสภาวะเฉพาะของผู้สวดมนต์

คำอาราธนาสามารถใช้ได้ตลอดเวลาหรือไม่?

คำอาราธนาสามารถใช้ได้ตลอดเวลา โดยสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเราต้องการความสงบสุขและความสุขในชีวิตประจำวัน

การสวดคำอาราธนาสามารถช่วยให้เราได้รับความผ่อนคลายและความสุขได้อย่างไร?

การสวดคำอาราธนาสามารถช่วยให้เราปลดปล่อยความกังวลและความเครียด แสดงถึงความผ่อนคลายใจอย่างใสสั่นเอมจิตใจ นอกจากนี้ เมื่อเรารับฟังคำอาราธนาจะช่วยให้เรามีความรู้สึกดี มั่นใจ และสะดุดตาในตนเอง

ทั้งนี้ คำอาราธนาเป็นเพียงสวดมนต์ทางศาสนาซึ่งใส่ความหมายที่ลึกซึ้งระหว่างนักสวดและประชาชน การเห็นและเชื่อมั่นในคำอาราธนาจึงนับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล และการใช้คำอาราธนาในชีวิตประจำวันนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและความต้องการของผู้ใช้เท่านั้น

ในสิ่งที่สำคัญคือควรและความเหมาะสมที่ควรจะใช้คำอาราธนาในที่และเวลาที่เหมาะสมการผลักดันความสุขและโชคดีในชีวิตของคนไทย

พบ 48 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บท สวด วิ ปัตติ.

ใต้ร่มพระพุทธ: คำอาราธนาพระปริตร
ใต้ร่มพระพุทธ: คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาพระปริต - Youtube
คำอาราธนาพระปริต – Youtube
ใต้ร่มพระพุทธ: คำอาราธนาพระปริตร
ใต้ร่มพระพุทธ: คำอาราธนาพระปริตร
บทสวดมนต์คำอาราธนาพระปริตร - Youtube
บทสวดมนต์คำอาราธนาพระปริตร – Youtube
พลจักรรัตนสูตร - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-22 หน้า | Anyflip
พลจักรรัตนสูตร – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-22 หน้า | Anyflip
บทสวดมนต์ข้ามปี - Arthit0882811191 - หน้าหนังสือ 10 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
บทสวดมนต์ข้ามปี – Arthit0882811191 – หน้าหนังสือ 10 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สวดมนต์วัดสุทัศน์ - 06 ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา - Youtube
สวดมนต์วัดสุทัศน์ – 06 ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา – Youtube
ขอกำลังใจชาวไทยทุกคน! รวมใจเป็นหนึ่งเดียวสวดมนต์ อาราธนาพระปริตร เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้ง 13 ชีวิต ให้ปลอดภัย
ขอกำลังใจชาวไทยทุกคน! รวมใจเป็นหนึ่งเดียวสวดมนต์ อาราธนาพระปริตร เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้ง 13 ชีวิต ให้ปลอดภัย
อาราธนาศีล 5 บท มีคำสวดเริ่มต้นอย่างไร บท | Pangpond
อาราธนาศีล 5 บท มีคำสวดเริ่มต้นอย่างไร บท | Pangpond
อจท. พระพุทธศาสนา ม.1 - Sunisa.Sombunma - หน้าหนังสือ 137 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
อจท. พระพุทธศาสนา ม.1 – Sunisa.Sombunma – หน้าหนังสือ 137 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
อาราธนาพระปริตร (วิปัตติปะฏิพาหายะ) - Youtube
อาราธนาพระปริตร (วิปัตติปะฏิพาหายะ) – Youtube
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล
แพ็คคู่ (2 เล่ม) - สวดมนต์เห็นผล บุญบันดาล วิธีทำบุญที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล - เลี่ยงเชียง - ร้านบาลีบุ๊ก Palibook มหาแซม - Pali Book บาลีบุ๊ก - ร้านหนังสือบาลี เพื่อคนเรียนบาลีและหนังสือนักธรรม เพื่อรักษาพุทธพจน์ : Inspired By Lnwshop.Com
แพ็คคู่ (2 เล่ม) – สวดมนต์เห็นผล บุญบันดาล วิธีทำบุญที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล – เลี่ยงเชียง – ร้านบาลีบุ๊ก Palibook มหาแซม – Pali Book บาลีบุ๊ก – ร้านหนังสือบาลี เพื่อคนเรียนบาลีและหนังสือนักธรรม เพื่อรักษาพุทธพจน์ : Inspired By Lnwshop.Com
หมอช้าง แนะ 9 บทสวดมนต์ข้ามปี เปิดศักราชใหม่ เสริมมงคล รับปี
หมอช้าง แนะ 9 บทสวดมนต์ข้ามปี เปิดศักราชใหม่ เสริมมงคล รับปี
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น แผ่เมตตาทำจิตใจให้มีสมาธิ
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น แผ่เมตตาทำจิตใจให้มีสมาธิ
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล
บทสวดมหาสมัยสูตร - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-30 หน้า | Anyflip
บทสวดมหาสมัยสูตร – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-30 หน้า | Anyflip
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากทุกข์ภัย
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากทุกข์ภัย
ปัตติทานะคาถา พร้อมแปล 9 จบ #ฝึกหัดสวดมนต์ท่องจำ - Youtube
ปัตติทานะคาถา พร้อมแปล 9 จบ #ฝึกหัดสวดมนต์ท่องจำ – Youtube
เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมชาวพุทธ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 101-117 หน้า | Pubhtml5
เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมชาวพุทธ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 101-117 หน้า | Pubhtml5
หนังสือคัมภีร์ฉบับกระเป๋าบทสวดงานบำเพ็ญกุศลศพ 91051714(No.193) (หนังสือพระ/หนังสือประเพณีโบราณและวัฒนธรรมอีสาน/คลังนานาธ | Shopee Thailand
หนังสือคัมภีร์ฉบับกระเป๋าบทสวดงานบำเพ็ญกุศลศพ 91051714(No.193) (หนังสือพระ/หนังสือประเพณีโบราณและวัฒนธรรมอีสาน/คลังนานาธ | Shopee Thailand
บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดมนต์ประจำวัน
ปักพินโดย Fnn ใน ดวงชะตา ราศี ทำบุญ ฮวงจุ้ย | การบำบัดแบบธรรมชาติ, คำคมพุทธศาสนา, บทสวดมนต์
ปักพินโดย Fnn ใน ดวงชะตา ราศี ทำบุญ ฮวงจุ้ย | การบำบัดแบบธรรมชาติ, คำคมพุทธศาสนา, บทสวดมนต์
บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดรัตนสูตร ใช้ปัดเป่าโรคภัย ขจัดโรคระบาด พร้อมคำแปล - Nanitalk
บทสวดรัตนสูตร ใช้ปัดเป่าโรคภัย ขจัดโรคระบาด พร้อมคำแปล – Nanitalk
สวดมนต์แปล - Flip Ebook Pages 51-100 | Anyflip
สวดมนต์แปล – Flip Ebook Pages 51-100 | Anyflip
บทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หรือ บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนส...
บทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หรือ บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนส…
อ่านออกเสียงบทสวดอาราธนาพระปริตร - Youtube
อ่านออกเสียงบทสวดอาราธนาพระปริตร – Youtube
หนังสือธรรมะ แก้กรรม ให้ได้ผลด้วยการสวดมนต์ภาวนา - ร้านมัดใจสโตร์ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสืองานศพ การ์ดงานศพ การ์ดงานบวช ป้ายงานบวช การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย : Inspired By Lnwshop.Com
หนังสือธรรมะ แก้กรรม ให้ได้ผลด้วยการสวดมนต์ภาวนา – ร้านมัดใจสโตร์ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสืองานศพ การ์ดงานศพ การ์ดงานบวช ป้ายงานบวช การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย : Inspired By Lnwshop.Com

ลิงค์บทความ: บท สวด วิ ปัตติ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ บท สวด วิ ปัตติ.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.